Programul simpozionului de istorie Colocviile Putnei

În perioada 4-7 septembrie, Centrul de Cercetare și Documentare „Ștefan cel Mare” al Sfintei Mănăstiri Putna va organiza la Mănăstirea Putna ediția a XIV-a a Simpozionului de istorie Colocviile Putnei, după cum a precizat monahul Ieremia, secretarul Centrului de Cercetare și Documentare „Ștefan cel Mare” al Mănăstirii Putna.

Dedicate în special istoriei Sfântului Ștefan cel Mare și istoriei Mănăstirii Putna, Colocviile de anul acesta vor conține, ca notă distinctivă, o secțiune dedicată epocii lui Petru Rareș. De asemenea, în cadrul întâlnirilor va fi evocată personalitatea reputatului bizantinolog Dumitru Nastase, de curând trecut la cele veșnice.

Vor fi prezentate comunicări ale unor cercetători consacrați și ale unor tineri cercetători din Franța, Grecia, Bulgaria, Ungaria și România.

Programul simpozionului este următorul:

MIERCURI, 4 septembrie 2013

orele 16.00 – 18.00

Te Deum – IPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților; Deschiderea lucrărilor

orele 18.15 – 20.15

ELKA BAKALOVA, Pillar of Fire as Sign of Theophany: Word and Image (Some Examples from Postbyzantine Art)

MARGARITA KUIUMDJIEVA, In the Shadow of Your Wings: An Unusual Image of St Paraskeva

RADU G. PĂUN, IVAN BILIARSKY, Textul Sinodiconului Ortodoxiei din Triodul tipărit la Buzău în 1700. Considerații preliminare

JOI, 5 septembrie 2013 – Mănăstirea Moldovița

orele 9.40 – 13.15

ANDREI PIPPIDI, Un frate necunoscut al lui Petru Rareș

TEODORA ARTIMON, Persuasiuni medievale: Petru Rareș și retorica sa vizuală

ELENA FIREA, Ioan cel Nou – un sfânt militar ? Reprezentări ale Sfântului Ioan cel Nou în arta epocii lui Petru Rareș

IOAN-AUGUSTIN GURIȚĂ, Un tablou votiv regăsit

NIKOLAOS MERTZIMEKIS, FLORIN MARINESCU, Petru Rareș și Mănăstirea Zografu. Date necunoscute

orele 15.00 – 17.55

ȘTEFAN ANDREESCU, Vlad vodă Vintilă al Țării Românești și Mănăstirea Humor (1534)

OLIMPIA MITRIC, Un manuscris din perioada lui Iliaș Rareș, în Biblioteca Sileziană din Katowice (Polonia)

PETRONEL ZAHARIUC, Contribuții privitoare la istoria Mănăstirii Probota

BOGDAN-PETRU MALEON, Despre unele stăpâniri ale Mănăstirii Probota

†ƒ

VINERI, 6 septembrie 2013 – Mănăstirea Putna

orele 9.00 – 13.15

OVIDIU CRISTEA, Politică și știri în corespondența lui Ștefan cel Mare cu Brașovul

ALESSANDRO FLAVIO DUMITRAȘCU, Relațiile Moldovei cu genovezii în timpul lui Ștefan cel Mare: salutatio și dreptul de preemțiune

ALEXANDRU PÎNZAR, „El Capitano Generale del Re d†™Ungheria et del Valacho chiamato Stefano Vajovoda”. Statut și prestigiu reflectate în limbajul diplomatic al epocii lui Ștefan cel Mare

LIVIU PILAT, Observații privind armistițiul moldo-polon din 1497

MARIUS DIACONESCU, Poziția voievodului Transilvaniei față de stăpânirile domnilor Moldovei și Țării Românești în Ungaria în 1499

ANDREI PIPPIDI, Ahmed pașa, fiul lui Ștefan cel Mare ?

orele 16.30 – 20.05

RADU G. PĂUN, Pomenirea lui Ștefan cel Mare (și a urmașilor săi) la Mănăstirea Hilandar de la Muntele Athos. O îndreptare necesară

OVIDIU CRISTEA, Glasul lăncilor: pe marginea unui gest de putere al lui Bogdan al III-lea

SERGIU IOSIPESCU, Basarabia de la Ștefan cel Mare la Petru Rareș

OVIDIU OLAR, Sinodul de la Iași (1642). Crearea tradiției și geneza mitului

PROTOSINGHEL DOSOFTEI DIJMĂRESCU, Sfinții Moldovei până la sfârșitul secolului al XVII-lea

SMBĂTĂ, 7 septembrie 2013 – Mănăstirea Putna

orele 9.00 – 13.15

MARIA MAGDALENA SZÉKELY, Refacerea Putnei – „proiect național” sau gest de putere ?

IOAN-AUGUSTIN GURIȚĂ, Note pe marginea unui manuscris putnean

ȘTEFAN S. GOROVEI, Facerea, prefacerea și desfacerea unei mari arhive. Mănăstirea Putna

MONAH ALEXIE COJOCARU, Despre doi egumeni și un „stareț”: Ghervasie, Antonie și Paisie

LIVIU PAPUC, Noi date despre părintele stareț Teofil Patraș

MONAH IUSTIN TABAN, Condicile unei epoci. Cărți de oaspeți ale Putnei din perioada 1948-1960

Centrul de Cercetare și Documentare „Ștefan cel Mare” al Sfintei Mănăstiri Putna a fost înființat la 2 ianuarie 2005, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. În cursul activităților științifice circumscrise anului 2004 – an comemorativ „Ștefan cel Mare și Sfânt 500” – s-a conturat nevoia existenței, la Mănăstirea Putna, a unei structuri care să trezească și să mențină interesul pentru cunoașterea trecutului nostru și care să impulsioneze cercetarea lui.

Scopul Centrului este cercetarea istoriei epocii ștefaniene și a istoriei Mănăstirii Putna. De la înființare până în prezent, Centrul a organizat la Mănăstirea Putna, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și la Institutul „Nicolae Iorga” din București treisprezece ediții de comunicări științifice, sub numele Colocviile Putnei. Dat fiind caracterul unitar al monahismului bucovinean în perioada de ocupație austriacă (1775-1918), începând cu ediția a IX-a, acestea cuprind și o secțiune dedicată istoriei mănăstirilor din Bucovina în această epocă.

Foto: Arhivă

Comentarii Facebook


Știri recente