„Prin dărnicie ajungem la asemănarea cu Dumnezeu”

În toate bisericile s-a citit astăzi, în Duminica a 8-a după Rusalii, pericopa Evanghelică de la Sf. Ev. Matei, cap. 14, vs. 14-22 în care se face referire la Înmulțirea pâinilor de către Mântuitorul Iisus Hristos: „În vremea aceea, Iisus a văzut mulţimea de oameni şi I s-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis: Locul este pustiu şi vremea, iată, a trecut; deci; dă drumul mulţimilor ca să se ducă în sate să-şi cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns: N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Iar ei I-au zis: Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti. Şi El a zis: Aduceţi-Mi-le aici. Şi poruncind să se aşeze mulţimile pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi privind la cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii, mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii. Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor”.

În cuvântul de învățătură rostit după Sfânta Liturghie săvârșită în Paraclisul reședinței Patriarhale cu hramul Sfântul Grigorie Luminătorul, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat învățăturile ce reies din textul Evagheliei de astăzi.

Evanghelia ne arată că mai întâi trebuie să ne hrănim cu ascultarea cuvântului lui Dumnezeu

Primul îndemn al Evangheliei citite astăzi este acesta: să hrănim mai întâi sufletul nostru cu ascultarea cuvântului lui Dumnezeu şi să cerem de la Hristos vindecare sufletească şi trupească,a evidenţiat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române:„Astfel arătăm că omul este în primul rând fiinţă spirituală, având suflet nemuritor chemat la viaţă cerească veşnică, deşi este purtător de trup material şi vieţuitor temporar pe pământ. Evanghelia ne mai arată că opera socială a Bisericii a izvorât din Sfânta Evanghelie şi din Sfânta Liturghie. Din Sfânta Evanghelie citită astăzi învăţăm că Domnul Iisus Hristos distinge, dar nu desparte hrana duhovnicească de hrana trupească. El acordă întâietate hranei sufleteşti dar nu uită că omul este și trup. Astfel, când ucenicii Săi au intervenit ca El să elibereze mulțimile, pentru ca oamenii să-și cumpere ceva de mâncare, atunci El le-a zis: ‘dați-le voi să mănânce’. Din aceasta învățăm că ucenicii lui Hristos, și deci Biserica întreagă, trebuie să aibă multă grijă şi milă de omul flămând”.

Darul pe care îl aducem la biserică devine bucurie pentru toți oamenii care se hrănesc din darurile lui Dumnezeu

Patriarhul României a mai arătat că darul adus de oameni la biserică primește binecuvântarea lui Dumnezeu.

„Cele cinci pâini pe care cineva le-a adus cu sine la întâlnirea mulțimilor de oameni cu Iisus Hristos au devenit simbolul pâinilor sau prescurilor aduse la biserică pentru Proscomidie, adică pentru pregătirea Sfintei Liturghii. Ele mai simbolizează și cele cinci pâini pe care preotul le binecuvântează împreună cu grâul, untdelemnul și vinul la slujba numită ‘Litie’, care se săvârșește în cadrul Vecerniei Mari, pentru a cere lui Dumnezeu să le înmulțească în parohia sau mănăstirea respectivă, în eparhia și în țara respectivă, precum și în lumea întreagă. Din această Evanghelie învățăm că darul pe care îl aducem la biserică devine bucurie pentru toți oamenii care se hrănesc din darurile lui Dumnezeu. Rostul acestui mic dar de recunoștință sau mulțumire adus la biserică este să ne învețe pe noi toţi cât de mult valorează darul vieții și mulțimea darurilor pe care Dumnezeu ni le dăruiește când recolta este bogată, când roadele pământului devin îmbelșugate. În acest sens, trebuie să-I aducem lui Dumnezeu daruri din darurile Sale create de El, însă cultivate de noi, să-I mulțumim pentru ele și să cerem să le înmulțească. Uneori, când nu mai mulțumim lui Dumnezeu și nu mai suntem recunoscători, Dumnezeu îngăduie secetă sau inundații, oprind sau diminuând rodirea pământului pentru o vreme. Astfel, noi înțelegem mai bine că darurile prin care se întreține viața noastră pe pământ provin de la Dumnezeu, Făcătorul cerului și al pământului”, a spus Preafericirea Sa.

Prin dărnicie ajungem la asemănarea cu Dumnezeu

Dumnezeu nu înmulțește darurile ca noi să le acumulăm în rezerve mari, ca pe o falsă siguranță a noastră bazată pe lucruri materiale, ci adevărata minune se săvârșește pentru a fi cultivată comuniunea de iubire între Dumnezeu și oameni, precum și dărnicia oamenilor întreolaltă, a subliniat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române: Dăruind vei dobândi, spunea foarte frumos părintele Nicolae Steinhardt de la Mănăstirea Rohia. Deci, când dăruim altora, cu iubire milostivă și cu smerenie, hrană, haine sau bani, deșise golește parțial cămara sau punga noastră, totuși se umple inima noastră de bucuria duhovnicească dăruită nouă de harul lui Dumnezeu cel Atotmilostiv prezent în sufletul celor milostivi. Astfel, prin dărnicie, ajungem la asemănarea cu Dumnezeu potrivit poruncii Domnului Iisus Hristos: ‘Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru este milostiv.

Înmulțirea pâinilor în pustie a fost şi o prefigurare a Sfintei Euharistii

Totodată, în cuvântul Său Patriarhul României ne arată că înmulțirea pâinilor de către Mântuitorul Iisus Hristos a fost o prefigurare a Tainei Sfintei Euharistii.

„Există, desigur, un înțeles duhovnicesc și mai adânc al acestei Evanghelii, și anume înmulțirea pâinilor de către Mântuitorul Iisus Hristos ne trimite și la Taina Sfintei Euharistii, prin care se manifestă iubirea nemărginită și veșnică a lui Hristos pentru lume. În Liturghia Euharistică ortodoxă, la puțin timp după sfințirea Darurilor euharistice, a pâinii și vinului, preotul ridică Sfântul Agneţși zice: Se sfărâmă și Se împarte Mielul lui Dumnezeu, Cel ce Se sfărâmă și nu Se desparte, Cel ce Se mănâncă pururea și niciodată nu Se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc îi sfințește. Înţelegem aşadar că deși ne împărtășim doar cu o părticică din Trupul lui Hristos, primim totuși pe Hristos întreg. Cu alte cuvinte, Hristos nu Se divide ca Persoană când Se dăruiește în mod tainic sau euharistic fiecărui credincios care se împărtăşeşte cu Trupul şi Sângele Său. În fiecare părticică din Sfântul Său Trup este prezent, prin harul Duhului Sfânt, Hristos întreg. Acest adevăr îl arată chiar Sfânta Evanghelie după Ioan, când Hristos Domnul spune: Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu rămâne întru Mine și Eu întru el. Când ne împărtășim, primim Ceva, adicăSfântul Trup și Sfântul Sânge ale lui Hristos, dar ne unim cu Cineva, cu Hristos însuşi. Aşadar, prin Sfânta Euharistie nu ni se dăruiește ceva trecător, ci ni se împărtășește viața veșnică sau iubirea veșnică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, a mai spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

De asemenea, Preafericirea Sa a îndemnat clerul și credincioșii să înalțe rugăciuni pentru ploaie la vreme potrivită.

„În această zi ne aducem aminte de îndemnul Bisericii ca peste tot în ţară, în toate Bisericile de mir şi în bisericile de mănăstiri să înălţăm rugăciuni ca Domnul Dumnezeu să reverse milostivirea Sa spre noi, să trimită ploi liniştite, aducătoare de rod şi folositoare atât oamenilor cât şi vieţuitoarelor. Prin aceasta noi arătăm că recunoaştem în mod direct că toate darurile existenţei, toate darurile care întreţin viaţa omului pe pământ sunt daruri de la Dumnezeu şi să nu uităm pe Dăruitor, ci să Îi cerem să ne ierte păcatele atunci când încălcăm voia Lui şi să ne ierte uitarea sau nerecunoştinţa. Seceta aceasta trebuie să fie înţeleasă ca un îndemn la mai multă credinţă, la mai multă rugăciune şi la mai multă milostivire faţă de cei săraci, de cei singuri, de cei neajutoraţi şi astfel făcând noi devenim mâinile iubirii milostive ale lui Iisus Hristos pentru semenii noştri”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

În Duminica viitoare, la 2 august 2015, a 9-a după Rusalii, la Sfânta Liturghie se va citi pericopa evanghelică de la Matei cap. 14, vs. 22-34 (Umblarea pe mare – potolirea furtunii)

Comentarii Facebook


Știri recente