Pregătirea alegerilor noului Patriarh al Biserici Ortodoxe Ruse

Întrunit miercuri 24 decembrie 2008, Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a examinat rezultatele primei sesiuni plenare a comisiei pentru pregătirea Sinodului local de alegere a viitorului Patriarh. Au fost aprobate proiectele de documente alcătuite de comisie, ordinea de zi, programele și regulamentele întrunirii Adunării episcopilor și Sinodului local al Bisericii Ortodoxe Ruse, procedura de desemnare a candidaților la Tronul patriarhal de către Adunarea episcopilor, procedura de alegere a patriarhului rus de către Sinodul local, precum și mai multe documente de lucru pentru același Sinod.

S-a propus ca Adunarea episcopilor să desemneze, prin vot secret, trei candidați dintre ierarhii eparhioți care au vârsta minimă de 40 de ani și o solidă formație teologică. În plus, la Tronul patriarhal vor putea fi desemnați și alți candidați, tot prin vot secret, de către Sinodul local.

Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a propus ca alegerea viitorului patriarh să se facă în Sinodul local, prin vot secret. Propunerile vor fi supuse spre aprobare Adunării episcopilor care se va întruni în zilele de 25-26 ianuarie 2009.

Sursa: orthodoxie.com și patriarchia.ru

Comentarii Facebook


Știri recente