PS Timotei Prahoveanul împlinește vârsta de 50 de ani

Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împlineşte duminică, 13 noiembrie 2016, 50 de ani. Cu acest prilej, Patriarhul României i-a adresat Preasfinţiei Sale un mesaj de felicitare.

Ierarhul s-a năs­cut la 13 noiembrie 1966, în Rădăşeni – Fălticeni, jud. Suceava, din părinţii Miron şi Elena Aioanei, la botez primind numele Cristinel-Gabriel.

Urmează şcoala generală în oraşul Fălticeni (1973-1981), treapta I a Liceului Nicu Gane din Fălticeni (1981 – 1983), Seminarul Teologic de la Mănăsti­rea Neamţ (1984-1989); cursurile Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, anul I (1989-1990), apoi ale Institutului Teolo­gic de Grad Universitar din laşi (respectiv, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Univer­sităţii Al. I. Cuza, laşi, 1990-1993). Susţine lucrarea de licenţă la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, având titlul: Schitul Vovidenia, tradiţie şi actu­alitate, sub îndrumarea Pr. prof. dr. Viorel loniţă, pe atunci decanul aceleiaşi Facul­tăţi.

Urmează un curs de limba greacă modernă (1995 – 1996) la Facultatea de Filosofie şi Litere a Universităţii din Atena; cursuri de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă Patri­arhul Justinian, Universitatea Bucureşti (2011-2014). Obţine titlul de doctor în Teo­logie (25 februarie 2014) cu teza: Istoria Aşezămintelor Româneşti de la Ierusalim, sub îndrumarea Pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu.

Devine frate vieţuitor la Mănăstirea Neamţ (din 1988). Este rasoforit în data de 17 decembrie 1988 de Preasfinţitul Părinte Gherasim Cucoşel Vrânceanul, Arhiereul-vicar de atunci al Episcopiei Buzăului. Este tuns în monahism cu numele Timotei (1 februarie 1989) de arhimandritul Bartolomeu Anania (viitorul mitropolit al Clujului); hirotonit ierodiacon (8 iunie 1989) de episcopul Eftimie Luca al Romanului şi Huşilor. Este hirotesit arhidiacon (30 decembrie 1990) la Mănăstirea Văratic, ieromonah (14 octombrie 1993), protosinghel (21 noiem­brie 1993) în Catedrala mitropolitană din laşi, apoi arhi­mandrit (24 martie 2002) în para­clisul mitropolitan Vovidenia din laşi de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

Devine secretar al Sectorului Exarhat – laşi (2001-2002), ocupându-se de buna orânduire a vieţii spirituale şi a activităţii administrative a mănăstirilor şi schiturilor din Arhiepiscopia laşilor; membru al Comisiei liturgice a Arhiepisco­piei laşilor (2002); exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia laşilor şi responsabil cu acti­vităţile culturale (2003-2008); exarh cultu­ral al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale (2008- 2014); membru al Comisiei liturgice a Arhiepiscopiei Bucureştilor (2008); repre­zentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte şi superior al Aşezămintelor Româ­neşti de la Ierusalim, Iordan şi lerihon (1 februarie 2014-15 ianuarie 2015).

La 29 septembrie 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române îl alege Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu titulatura de Prahoveanul, iar hirotonia întru episcop a avut loc la 30 octombrie 2014.

A participat la congrese şi simpozioane, la activităţi cultural-misionare; a colaborat cu alţi părinţi de la Catedrala mitropolitană din laşi la realizarea mai multor casete audio şi CD-uri: Sfânta Liturghie (în două volume), Slujba Prohodului, Slujba învierii, Cântări bisericeşti, Paraclisul Maicii Domnului, Slujba Sfântului Apostol Andrei, Slujba Sfintei Parascheva ş.a. De asemenea, a făcut parte din numeroase delegaţii trimise de Biserica noastră la diverse evenimente desfăşurate în ţări din Europa, Asia şi America de Nord; a primit peste 20 de distincţii bisericeşti şi laice în ţară şi străinătate; a publicat articole, reportaje, studii, eseuri, recenzii, evocări şi materiale omiletice în numeroase publicaţii religioase şi laice; a publicat următoarele lucrări: Schitul Vovidenia – tradiţie şi actualitate (Ed. Trinitas, laşi, 1995; 2002 şi 2007), Atribuţiile stareţului/stareţei, eclesiarhului şi duhovnicului mănăstirii (Ed. Trinitas, laşi, 2005), Portrete în cuvinte (Ed. Trinitas, laşi, 2007), Vieţuitori din chinovia Neamţului în veacul al XX-lea. Biografii (Ed. Trinitas, laş), Itinerarii spirituale (Ed. Cuvântul Vieţii, Bucureşti, 2008), Lumina din viaţa oamenilor (Ed. Cuvântul Vieţii, Bucureşti), Aduceri aminte despre oameni şi locuri din ţinutul Fălticenilor (Ed. Muşatinii, Suceava, 2009), Schitul Icoana Nouă. Poartă către cer (Ed. Sf. Mina, laşi, 2009), Rădăşeni – frânturi de istorie sacră (Bucureşti, 2010), Rădăşeni – o grădină a Raiului (Bucureşti, 2010), Biserica Sfinţii Mucenici Mercurie şi Ecaterina din Rădăşeni, micromonografie(Bucureşti, 2011), Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Rădăşeni – micromonografie (Bucureşti, 2011), Dincolo de cuvinte (Ed. Trinitas, Bucureşti, 2012), Pelerin în căutarea luminii (Ed. Trinitas, Bucureşti, 2012), Mitropolitul Antonie Plămădeală şi amintirea unei prietenii. Scrisori (vol. I, Ed. Andreiana, Sibiu, 2012; voi. II, Sibiu, 2014), Slujind lui Dumnezeu în Catedrala Patriarhală(Ed. Basilica, Bucureşti, 2013), Istoria Aşezămintelor româneşti de la Ierusalim, Iordan şi lerihon (Ed. Basilica, Bucureşti, 2014); a iniţiat şi a îngrijit 15 volume, a publicat nouă volume în colaborare; a publicat studii şi articole în volume colective ş.a.

Comentarii Facebook


Știri recente