Pr. Galeriu prin ochii unui ucenic apropiat: A rămas şi va rămâne model de preot adevărat

La împlinirea a unui secol de la naşterea părintelui Constantin Galeriu, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a acceptat să ne transmită câteva gânduri despre marele profesor şi duhovnic, care a avut un rol important în viaţa sa.

„A rămas şi va rămâne model de preot adevărat, de profesor de Teologie cu chemare reală, de apostol şi de misionar”, notează Înaltpreasfinţia Sa într-un editorial pentru Agenţia de ştiri Basilica.

Arhiepiscopul Dunării de Jos l-a numit un „om al lui Dumnezeu cu adevărat filantrop, în cel mai frumos şi mai concret înţeles al faptei iubitoare, de la care nu a exclus şi nu a îndepărtat, pe cât i-a fost omeneşte cu putinţă, pe nimeni”.

În ziua de 21 noiembrie 2018 se împlinesc 100 ani de la nașterea părintelui Constantin Galeriu.

Autor a numeroase studii, articole, volume de predici și cărți de o rară profunzime teologică, dintre care multe au fost traduse și în străinătate, părintele a fost un iubitor de cultură, dar şi un om profund duhovnicesc.

 


Text integral:

Părintele Galeriu, apostol şi misionar în lumea noastră

Părintele profesor Constantin Galeriu, deşi mutat trupeşte din lumea noastră vremelnică la ,,cea neîmbătrânitoare şi pururea veşnică”, rămâne tainic, duhovniceşte, prezent în iubirea, în recunoştinţa şi în cinstirea multor creştini, a slujitorilor şi a fiilor duhovniceşti din Parohia ,,Sfântul Silvestru”, a dascălilor de teologie şi a studenţilor de la Facultatea de Teologie ,,Justinian Patriarhul”, dar şi a noastră, în eparhii, în toată Biserica noastră strămoşească.

Toţi îi păstrăm ,,candela” unei prezenţe vii mereu aprinsă şi mereu luminoasă, atât prin preţuirea moştenirii operei sale teologice, cât şi prin valorificarea amprentelor personalităţii sale duhovniceşti şi misionare unice, imprimate în sufletele şi în viaţa celor ce l-au cunoscut ca profesor şi mentor, cu statură de apostol al spiritualităţii, al culturii şi al tradiţiei sănătoase în slujirea lui Dumnezeu şi a neamului românesc.

Principalele direcţii ale vieţii şi ale slujirii părintelui profesor Galeriu se desprind din rodirea minunată a ,,seminţelor” duhovniceşti presărate cu atâta generozitate şi dărnicie în ,,solul” spiritual al tinerilor teologi, al intelectualilor şi al credincioşilor, unind astfel evlavia şi nevoinţa personală cu disponibilitatea totală, până la jertfirea de sine în îndeplinirea chemării de slujitor al Altarului, cu o pasiune neîncetată şi crescândă pentru cercetarea şi studiul teologiei, cu mare deschidere spre cultură şi, mai ales, spre ştiinţă.

Părintele Galeriu a unit într-un tot organic înalta cunoaştere teologică cu profunzimea experienţei Sfinţilor Părinţi, transpuse în viaţa reală a Bisericii, transmiţând el însuşi convingeri duhovniceşti tuturor celor ce au atâta trebuinţă de modele.

A rămas şi va rămâne model de preot adevărat, de profesor de Teologie cu chemare reală, de apostol şi de misionar şi de om al lui Dumnezeu cu adevărat filantrop, în cel mai frumos şi mai concret înţeles al faptei iubitoare, de la care nu a exclus şi nu a îndepărtat, pe cât i-a fost omeneşte cu putinţă, pe nimeni.

Ne bucurăm împreună cu cei ce au iniţiat şi susţinut evenimentele dedicate împlinirii a 100 de ani de la naşterea părintelui profesor Constantin Galeriu.

Au fost momente de evlavioasă, demnă şi pilduitoare evocare a unei prezenţe binefăcătoare în viaţa bisericească din parohii, din familii, din şcolile teologice şi din întreaga societate românească, în anul în care marcăm deodată un secol de la făurirea Marii Uniri, dar şi de la naşterea acestui profund teolog, slujitor plin de evlavie la Sfântul Altar, profesor şi pedagog – model al multor generaţii de ucenici, iscusit duhovnic şi înaripat predicator al Cuvântului lui Dumnezeu.

Marele propovăduitor şi trăitor al Evangheliei lucrează spiritual şi pe mai departe în viaţa şi în slujirea Sfintei noastre Biserici, pe care a iubit-o şi cu mesajul căreia s-a identificat cu pasiunea sa unică, iar noi îl cinstim nu la timpul trecut, ci mereu în prezentul vieţii noastre creştineşti.

Foto credit: Arhivă Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente