Pentru predarea religiei se solicită binecuvântarea

Absolvenții Facultății de Teologie Ortodoxă care doresc să predea disciplina religie în instituțiile de învățământ din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul școlar 2013-2014 pot depune dosarele pentru obținerea înaltei binecuvântări până pe data de 15 aprilie 2013, la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, informează Ziarul Lumina.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: calificarea profesională în specialitatea Religie ortodoxă (copie) dovedită prin diploma de licență în Teologie Ortodoxă, însoțită de foaia matricolă; calitatea de fiu duhovnicesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor, dovedită în principiu, prin domiciliul în municipiul București, județul Ilfov sau județul Prahova, înscris în actul de identitate sau prin actul de înfiere duhovnicească eliberat de Arhiepiscopia Bucureștilor; adeverință din partea unității de învățământ în care solicitantul predă în anul școlar curent, cuprinzând calificativul didactic „foarte bine”, și avizul de continuitate în suplinire; recomandare din partea inspectorului școlar de specialitate sau metodistului de specialitate privind activitatea metodico-științifică a solicitantului în anul școlar curent; recomandare din partea preotului paroh (din raza unității școlare în care activează solicitantul în anul școlar curent) privind participarea solicitantului cu elevii la programul liturgic parohial, precum și cooperarea solicitantului cu Serviciul pentru tineret, precum și cu celelalte organisme parohiale; recomandarea din partea preotului duhovnic al solicitantului privind participarea personală la viața Bisericii Ortodoxe Române; Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în care să se menționeze „clinic neuropsihic sănătos, apt pentru a preda în învățământ”; raportul de activitate pe anul calendaristic 2012 în care să se specifice activitățile de colaborare cu parohia de pe raza unității școlare, activitățile metodice și activitățile de autoperfecționare.

Mai multe informații se pot afla de pe site-ul arhiepiscopiabucureștilor.ro, la Secțiunea documente-învățământ și activități cu tineretul.

Comentarii Facebook


Știri recente