Pelerinaj de Florii în Capitală

Mii de credincioși și peste 700 de preoți au participat astăzi, 12 aprilie 2014, la tradiționalul Pelerinaj de Florii care s-a desfășurat în Capitală.

Sfințirea stâlpărilor și începutul pelerinajului

Pelerinajul a început de la Mănăstirea Radu Vodă, după Slujba Vecerniei oficiată în biserica mănăstirii bucureștene, ctitorie a domnitorului Radu Vodă, la sfârșitul căreia Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a săvârșit rânduiala sfințirii stâlpărilor, rostind rugăciunea la binecuvântarea ramurilor de salcie: Doamne Dumnezeul nostru, cel ce șezi pe Heruvimi, cel ce ai arătat puterea Ta și ai trimis pe Unul Născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos , ca să mântuiască lumea prin Crucea, prin îngroparea și prin învierea Sa; Căruia, venind în Ierusalim spre Patima cea de bunăvoie, poporul cel ce ședea întru întuneric și în umbra morții, luând semnele biruinței – ramuri de copaci și stâlpări de finic-, I-a prevestit Învierea; Însuți Stăpâne păzește-ne și pe noi, care, urmând acelora purtăm în mâini ramuri de copaci în această zi de înainteprăznuire. Și, precum pe acele popoare și pe acei prunci care Ți-au strigat Ție: „Osana”, apără-ne și pe noi, ca, prin laude și cântări duhovnicești, să ne învrednicim de dătătoarea de viață Înviere cea de a treia zi, În Hristos Iisus, Domnul nostru, cu care împreună ești binecuvântat cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în veci vecilor.

Apoi, Preasfinția Sa și preoții slujitori au împărțit pelerinilor ramurile de salcie și s-a pornit în pelerinaj pe ruta strada Radu Vodă, bulevardul Mărășești, bulevardul Dimitrie Cantemir, strada Bibescu Vodă, strada Șerban Vodă.

Pelerinajul a fost deschis de toacă, urmată de monahi care purtau sfânta cruce, ripide și steaguri bisericești, dar și de diaconi cu cădelnițe. În continuare a urmat soborul de preoți împărțiți pe Protoierii (Protoieria Sector 1, Protoieria Sector 2, Protoieria Sector 3, Protoieria Sector 4, Protoieria Sector 5, Protoieria Sector 6 din Capitală, Protoieria Ilfov Nord și Ilfov Sud) preoții de caritate din București (spitale, azile de bătrâni, unități militare, penitenciare și cimitire), preoții profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă din București, dar și consilierii și vicarii eparhiali și patriarhali. În continuarea procesiunii, icoana Sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim a fost purtată pe umeri de către clerici din cadrul Protoieriei Ilfov Nord. Apoi, a urmat Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Corul Seminarului Teologic Ortodox din București, elevii seminariști, iar miile de credincioși care au ținut în mâini ramuri de finic și stâlpări au încheiat procesiunea.

Pe parcursul pelerinajului cântăreții și credincioșii au intonat împreună: Troparul Floriilor (Învierea cea de obște mai înainte de Patima Ta încredințând-o, pe Lazăr din morți l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta și noi, ca pruncii semnele biruinței purtând, Ție, Biruitorului morții, cântăm: Osana, Celui dintru înălțime, bine ești cuvântat Cel ce vii întru numele Domnului) Cu noi este Dumnezeu, Cuvine-se cu adevărat și podobia Cămara Ta, Mântuitorule.

Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou – Paraclis Patriarhal

La Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou – Paraclis Patriarhal a avut loc prima oprire, unde a fost rostită o ectenie întreită, iar Preasfinția Sa a rostit Condacul al II-lea al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim (Văzându-Te Marta și Maria pe Tine, Iisuse, că ai venit iarăși în Betania, cu șase zile înainte de Paști, Ți-au gătit cină mare; Lazăr fiind unul dintre cei ce ședeau la masă, Marta cu sârguință îți slujea, Dătătorule a toate, Maria însă partea cea bună și-a ales, fiindu-Ți recunoscătoare pentru învierea fratelui ei și luând o litră cu mir de nard curat, de mare preț, a uns preacuratele Tale picioare și le-a șters cu părul capului ei, cu iubire și din preaplinul inimii Ți-a cântat: Aliluia!) În fața Catedralei Mitropolitane Sfântul Spiridon – Nou, procesiunea a fost întâmpinată de părinții slujitori ai Catedralei Mitropolitane.

Moment liturgic la biserica Sfânta Ecaterina, Paraclisul Facultății de Teologie

Apoi, soborul s-a îndreptat spre biserica Sfânta Ecaterina, Paraclisul Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul’ din București, mergând pe următorul traseu: strada Principatele Unite, strada Ienăchiță Văcărescu, strada Sfânta Ecaterina. În fața Bisericii Sfânta Ecaterina, a fost rostită iarăși o ectenie întreită și Condacul al XI-lea al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim (Cântare de umilință „Osana” Îți aducem cu pruncii cei nevinovați, Hristoase, și cântându-Ti: Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, îți gătim sfântă, curată și duhovnicească prăznuire cu stâlpări și ramuri de copaci, pentru că ai intrat din nou în templul cel lăuntric al sufletelor noastre așa cum ai făgăduit zicând: „Nu vă voi lăsa orfani, ci iarăși voi veni la voi. Căci cine Mă iubește pe Mine și Eu îl voi iubi pe el și Mă voi arăta lui. Si Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el, și vom locui împreună cu el”. Fie binecuvântata intrarea Ta! Vino și Te așează pe tronul minții noastre, așa cum ai stat pe mânzul asinei, și împărățește peste inimile noastre și dezleagă toată necuvântarea patimilor noastre, ca precum copiii cei de demult, cu stâlpările pururea înflorite ale curăției, sa-Ți cântăm iarăși: Aliluia), apoi s-a pornit spre Catedrala Patriarhală. În fața Paraclisului Universitar Sfânta Ecaterina, procesiunea a fost întâmpinată de toate cadrele didactice ale Facultății de Teologie Patriarhul Justinian din București.

Încheierea pelerinajului pe Colina Bucuriei

Ajungând pelerinii pe Dealul Patriarhiei s-a intonat Stihira glasului al 6-lea: Astăzi harul Sfântului Duh pe noi ne-a adunat și, toți luând Crucea Ta, zicem: Bine ești cuvântat, Cel ce vii întru numele Domnului; Osana, Celui dintru înălțime.

Pelerinii au fost întâmpinați la Catedrala Patriarhală de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de care s-a aflat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal și Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Condacul al XIII-lea al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim (O, Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, Care mai înainte de veci Te-ai gătit spre jertfire, acum vii la Ierusalim, la patima cea de voie. Primește această puțină rugăciune a noastră adusă Ție cu stâlpări și ramuri, ca, în aceste preacinstite zile, să umblăm pe urmele preacuratelor Tale picioare și în liniștea și blândețea duhului să fim cu Tine în toate zilele călătoriei noastre pământești. Învrednicește-ne să ne împărtășim fără de osândă de bucuria Sfintelor Tale Paști aici pe pământ, iar după intrarea în Ierusalimul ceresc să ne unim cu Tine în veci si să cântăm împreună cu toți sfinții cântarea îngerească: Aliluia!) a fost rostit de Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul.

Apoi, după Ectenia Întreită, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a rostit rugăciunea: „Ia aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, din sfântul locaș și de pe scaunul slavei împărăției Tale, și cu îndurare trimite binecuvântarea Ta cea sfântă spre icoana aceasta a preaiubitului Tău Fiu, spre aducere aminte a Întrupării, a tuturor minunilor celor slăvite și a binefacerilor arătate neamului omenesc prin venirea Sa ca Om pe pământ, Intrarea Sa în Ierusalim, Răstignirea Sa pe Cruce și Învierea Sa din morți, și, prin stropirea cu această apă sfințită, binecuvinteaz-o și sfințește-o pe ea; dă-i ei putere de tămăduire a toată durerea și neputința; fă-o izgonitoare de toate uneltirile diavolești pentru toți care cu credință către ea vor alerga și înaintea ei Ție se vor închina și se vor ruga; și pururi auzită și bineprimită fie rugăciunea lor. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale Unuia-Născut Fiului Tău, cu care împreună ești binecuvântat, cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor” și a sfințit icoana sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim.

În continuare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a rostit rugăciunea de Binecuvântare a Pelerinilor: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce șezi întru cele înalte cu Tatăl și ești purtat pe aripi de heruvimi și cântat de serafimi, Care, în zilele venirii Tale în trup, ai binevoit, pentru a noastră mântuire, a ședea pe mânzul asinei si ai primit cântarea copiilor, ai venit în Sfânta Cetate a Ierusalimului mai înainte cu șase zile, la Patima cea de voie, ca să mântuiești lumea prin Cruce, prin îngroparea si prin învierea Ta! Și, precum atunci oamenii care ședeau întru întuneric și în umbra morții, având ramuri de copac și stâlpări de finic, Te-au întâmpinat pe Tine, Fiul lui David, mărturisindu-Te, așa și pe noi, care acum, în această zi, înainte de prăznuire, purtăm în mâini stâlpări și ramuri de copaci, păzește-ne și ne mântuiește. Și, precum acele popoare și copiii Ți-au cântat „Osana”, învrednicește-ne și pe noi să Te slăvim pe Tine în psalmi și în cântări duhovnicești, cu suflete curate si neîntinate. Iar în aceste zile ale Sfintelor Tale Pătimiri, dă-ne nouă să ne împărtășim iară de osândă de bucuria Sfintelor Paști și să cântăm și să preamărim dumnezeirea Ta, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Pelerinajul s-a încheiat prin cuvântul de învățătură al Patriarhului României adresat pelerinilor prezenți pe Colina Bucuriei.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit tuturor celor care au contribuit la buna organizare a pelerinajului de Florii:”În mod deosebit dorim să mulțumim membrilor permanenței Consiliului Național Bisericesc, membrilor Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, părinților protopopi și tuturor celor care au contribuit la buna organizare a acestui pelerinaj. De asemenea, mulțumim preoților și credincioșilor mireni pentru participare masivă și plină de evlavie și de bucurie la acest pelerinaj. Nu uităm aici să mulțumim și forțelor de ordine care au asigurat buna desfășurare a pelerinajului și slujitorilor mass-media care au transmis evenimentul pentru a fi o bucurie atât pentru românii din țară cât și pentru cei din afara granițelor țării noastre. Vă dorim tuturor sănătate și bucurie, pace și ajutor de la Dumnezeu și sărbătoarea de mâine a Intrării Domnului în Ierusalim să ne aducă binecuvântări sporite ca să ne întărim ca, trecând prin săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să ajungem la slăvita Înviere spre slava lui Dumnezeu și spre a noastră mântuire”.

Originea Pelerinajului de Florii

Pelerinajul de Florii își are originea încă din perioada secolului al IV-lea, când creștinii celebrau Floriile într-un mod cu totul special. Unele mențiuni fac referire la felul prăznuirii Intrării Mântuitorului în Ierusalim. Pelerina apuseană Egeria (alias Silvia sau Etheria), în jurnalul său de călătorie la Locurile Sfinte, ne vorbește despre procesiunea ce se organiza în această zi după săvârșirea Sfintei Liturghii. Toți creștinii se strângeau pe la orele 13:00 și mergeau împreună cu slujitorii și episcopul cetății pe Muntele Măslinilor, până la locul de unde Domnul S-a Înălțat la cer. De aici, pe la orele 17:00, coborau către Sfânta Cetate, iar creștinii de toate vârstele și copiii, mergând înaintea episcopului cu ramuri de finic și de măslin, strigau: ‘Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului.’ Ajungând în cetate, mergeau la Biserica Sfintei Învieri unde săvârșeau slujba Vecerniei. Această frumoasă tradiție s-a transmis și la poporul nostru, până astăzi.

La București, pelerinajul de Florii a fost interzis de regimul comunist, în 1948, și a fost reluat în anul 2008 cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Comentarii Facebook


Știri recente