Patriarhul: Studenții pro-viață au lucrare mântuitoare. Hristos Copil ne arată taina iubirii smerite și darnice

Hristos a venit în lume Copil „pentru a arăta marea taină a iubirii smerite și darnice. Pentru că pe un copil poți să-l ignori, cum fac mulți, poți să-l respingi, să-l ucizi în pântece sau să-i acorzi toată atenția, toată grija, toată afecțiunea, ca fiind marea taină a vieții, a împreună-lucrării lui Dumnezeu cu umanitatea”, a spus luni Patriarhul Daniel la primirea primului grup de colindători din acest an.

„Copilul nu poate trăi dacă nu este ajutat, dacă nu este purtat în pântece și apoi pe brațe. El nu se poate hrăni singur în prima parte a vieții, nu se poate îmbrăca singur, nu poate merge singur. El depinde total – Dumnezeu Copilul – de afecțiunea Maicii Domnului, de purtarea de grijă a Dreptului Iosif, Care este tatăl Său adoptiv, de bunăvoința celor din jur și de sfinții îngeri, care-L protejează atunci când viața Sa este amenințată de Irod Idumeu, Irod cel Mare”, a adăugat Părintele Patriarh.

„Deci Dumnezeu Copilul este Dumnezeu dependent, în umanitatea Sa, totalmente de iubirea oamenilor din jur. Aici vedem taina smereniei Lui, dar și taina libertății noastre, pentru că un copil poate fi neglijat, uitat, ignorat sau poate fi iubit și ajutat.”

Primul grup de colindători primit în acest an la Reședința Patriarhală a fost cel al asociațiilor Studenți pentru viață și România pentru viață, implicați în organizarea Marșului pentru viață și în sprijinirea mamelor în criză de sarcină.

Foto: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru

Preafericirea Sa a afirmat că lucrarea lor este una mântuitoare, căci le amintește oamenilor că sunt chemați să-i protejeze cu dragoste pe cei mai vulnerabili, pe copiii născuți și nenăscuți.

„Ați pus accentul pe taina Pruncului Iisus”, a spus Părintele Patriarh Daniel. „Aici este de fapt și centrul atenției în preocupările Asociației Studenți pentru viață, fiindcă, de fapt, am învățat taina Pruncului Iisus ca fiind taina lui Dumnezeu Copil.”

„Teologii au insistat mai puțin asupra acestei mari taine a lui Dumnezeu Atotputernicul, Care devine cu totul neputincios în două momente cruciale, și anume la naștere și la moartea pe Cruce. Aceste momente ne arată că smerenia lui Dumnezeu, cum spune Sf. Vasile cel Mare, este mai mare decât atotputernicia Lui – sau că atotputernicia Lui se vede mai ales în Întruparea Lui”, a adăugat Patriarhul Daniel. „Nu atât de mult în crearea lumii, cât în Întrupare, în capacitatea de a Se smeri pe Sine Prunc, devenind apoi și ascultător până la moarte – și încă moarte pe cruce, acceptată de bunăvoie.”

„Fericitul Augustin spune că Pruncul Iisus conduce toate galaxiile din pântecele Mamei Sale. Deci el devine smerit prin faptul că devine Prunc, dar nu încetează a fi atotputernicul Creator în Care, prin Care și pentru Care toate au fost create.”

Sf. Ap. Pavel, în Epistola către Coloseni, „este singurul autor biblic care spune că lumea a fost creată pentru El. Deci întreg universul este darul Tatălui pentru Fiu, fiindcă Fiul urma să coboare în lume pentru a sfinți și desăvârși lumea”, a mai explicat Patriarhul României.

„Deci deodată conduce galaxiile și este Prunc mic în pântecele Fecioarei Maria”, a reiterat Preafericirea Sa. „Avem de a face aici cu marea taină a lui Hristos, Care, rămânând ceea ce a fost, adică Dumnezeu, a devenit ceea ce nu era, adică Om.”

„Întrebarea este de  ce Hristos nu a venit în lume sub formă de bărbat de 30 de ani, să se lupte cu lumea din jur, să învețe pe oameni să treacă prin moarte și Înviere? De ce a trebuit să fie El întâi Copil?”

„Era necesar ca Hristos Domnul să arate, în taina Întrupării Sale, și importanța copilului în viața părinților și a umanității”, a explicat Patriarhul României. „Prin fiecare copil, părinții își aduc aminte că au fost și ei copii, că au fost și ei îngrijiți, hrăniți, protejați, mai târziu educați. Și, deci, deodată smerenia aceasta a Pruncului Iisus cheamă pe cei din jur la atenție sporită, la griji și la responsabilitate, iar pe copii la recunoștință.”

Patriarhul Daniel a adăugat că teologia scolastică a pus mai puțin accentul pe taina Întrupării lui Dumnezeu, care, „până la sfârșitul veacurilor, rămâne taina iubirii smerite a lui Dumnezeu”.

Foto: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru

„În general, oamenii sunt obișnuiți să creadă că Dumnezeu este atotputernic, dar Nașterea Pruncului Iisus ne arată că iubirea lui Dumnezeu, în esența ei, este o iubire smerită, darnică, milostivă. Și, de aceea, criteriul după care oamenii vor fi mântuiți este tot iubirea milostivă – nu iubirea posesivă, ci iubirea milostivă și darnică.”

„Deci lucrarea aceasta a Studenților pentru viață este o lucrare pentru mântuire, pentru că doar prin comuniune se realizează mântuirea – comuniunea oamenilor cu Dumnezeu și întreolaltă. Aceasta este și taina Bisericii”, a mai precizat Preafericirea Sa.

„Deci vă dorim sărbători fericite, ajutor de la Dumnezeu în activitatea dumneavoastră și să vestiți taina iubirii smerite și darnice a lui Hristos ca fiind însăși taina vieții veșnice, care începe aici, în istorie, și se continuă în iubirea cerească a Preasfintei Treimi. La mulți ani!”, a încheiat Părintele Patriarh.

Vezi și:

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru

Comentarii Facebook


Știri recente