Patriarhul României la Mănăstirea Sfânta Maria-Techirghiol

În Duminica a XI-a după Rusalii, la 24 august 2014, bucuria duhovnicească a credincioșilor prezenți la Mănăstirea „Sfânta Maria-Techirghiol„, stavropighie patriarhală, a fost sporită de prezența în mijlocul lor a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României.

Biserica a rânduit ca în această Duminică să se citească pericopa Evanghelică de la Matei, capitolul 18, versetele de la 23-35 în care este relatată Pilda datornicului nemilostiv: Zis-a Domnul: ascultați pilda aceasta: asemenea este împărăția cerurilor cu un împărat care a hotărât să facă socoteala cu slujitorii săi. Și, începând să facă socoteala, au adus la el pe un datornic cu zece mii de talanți. Dar, neavând el cu ce să plătească, domnul său a poruncit să-l vândă pe el și pe femeia lui, pe copii și toate câte avea, ca să plătească datoria. Atunci, acel slujitor, îndrăznind, a îngenunchiat și se închina lui, zicând: Doamne, mai îngăduiește-mă și-ți voi plăti ție tot. Iar domnul slujitorului aceluia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat și datoria. Dar, când a ieșit de acolo, slujitorul acela a găsit pe unul din tovarășii săi, care îi era dator cu o sută de dinari, și, punând mâna pe el, îl strângea de gât și-i zicea: plătește-mi ce-mi ești dator. Atunci tovarășul acela, căzând în genunchi la picioarele lui, îl ruga, zicând: mai îngăduiește-mă și-ți voi plăti tot. El însă n-a vrut, ci, ducându-l, l-a băgat în temniță până când va plăti datoria. Atunci, tovarășii lui, văzând cele ce s-au petrecut, s-au întristat foarte mult și, venind, au spus domnului lor toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l, domnul său i-a zis: slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am iertat-o, pentru că m-ai rugat; oare nu se cădea să ai milă de tovarășul tău, precum și eu am avut milă de tine? Și, mâniindu-se, domnul său l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce va plăti toată datoria. Tot așa va face și Tatăl Meu Cel ceresc cu voi dacă fiecare din voi nu va ierta fratelui său, din inimă, greșelile lui.

Evanghelia de astăzi este o Evanghelie a iertării, dar și o Evanghelie a dreptății

În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a explicat înțelesurile ce reies din Pericopa Evanghelică citită la Sfânta Liturghie, arătând că: „Evanghelia de astăzi este o Evanghelie a iertării, dar și o Evanghelie a dreptății, este o Evanghelie a milostivirii, dar și o Evanghelie a responsabilizării oamenilor care profită de milostivirea lui Dumnezeu, însă o blochează, nu o arată semenilor prin iertarea pe care ar trebui să o arate”.

Făcând referire la pilda datornicului nemilostiv, Preafericirea Sa a subliniat faptul că Stăpânul este milostiv și generos, dar îndată ce vede că iubirea Lui milostivă este disprețuită, nesocotită se arată drept și îndreptător, pedepsitor spre îndreptare.

Omul este chemat la iubire veșnică față de Dumnezeu și iubire milostivă față de semeni

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat faptul că Hristos Domnul nu dorește ca iubirea Lui milostivă să fie oprită, ci după cum noi oamenii primim iubire milostivă de la Mântuitorul Hristos noi suntem îndemnați să arătăm la rândul nostru iubire milostivă astfel ca iubirea lui Dumnezeu milostivă să se transmită de la un om iertat spre alt om care are nevoie de iertare.

„Evanghelia de astăzi nu se ocupă doar de datorii bănești, ci este vorba de însăși valoarea vieții noastre pe pământ, deoarece omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu Cel nemuritor, are suflet nemuritor și a fost creat după chipul Preasfintei Treimi ca iubire veșnică desăvârșită, omul este chemat la iubire veșnică față de Dumnezeu și iubire milostivă față de semeni. Aceasta este datoria mare a noastră, iar Dumnezeu ne iartă datoriile noastre mari față de El și anume păcatele risipirii darurilor vieții și păcatele uitării de Dumnezeu, Izvorul Vieții, iar noi foarte adesea suntem asprii judecători cu semenii noștri și justificăm propriile noastre greșeli și ne iertăm nouă orice greșeală, dar nu iertăm semenilor noștri. Văzând această atitudine Mântuitorul Iisus Hristos l-a pedepsit pe marele datornic care la rândul său nu a iertat unui datornic mai mic datoria de 100 de dinari. De ce l-a pedepsit dacă este Milostiv? Pentru că El nu dorește ca iubirea Lui milostivă să fie oprită, ci arătând iubire milostivă oamenilor, ei sunt îndemnați să arate la rândul lor iubire milostivă astfel ca iubirea lui Dumnezeu milostivă să se transmită de la un om iertat spre alt om care are nevoie de iertare. Deci, este vorba de o lucrare a iubirii milostive care nu trebuie să fie o încurajare la rău, ci un îndemn la schimbarea în bine. Iubirea milostivă dacă este percepută ca prezență a iubirii lui Dumnezeu în noi trebuie să ne încălzească inima, să ne lumineze mintea, să ne întărească voința ca și noi să fim milostivi față de semenii noștri așa cum Dumnezeu este milostiv față de noi”, a spus Preafericirea Sa.

Prin iertare transformăm iadul păcatelor în bucuria raiului ca trăire a prezenței iubirii milostive a lui Dumnezeu în sufletul nostru

În cuvântul său, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a arătat și care este scopul iertării: „Când iertăm semenilor noștri schimbăm relațiile între oameni. Dacă nu iertăm înseamnă că răul se înmulțește, dacă doar ne răzbunăm și răspundem la răutate cu răutate înmulțim răul în lume, dacă nu răspundem la răutate cu răutate atunci oprim răul, violența, ura, dezbinarea prin iertare și aducem o nouă stare a sufletului și un nou comportament al omului. Așa transformăm iadul păcatelor în bucuria raiului ca trăire a prezenței iubirii milostive a lui Dumnezeu în sufletul nostru. Pentru că oamenii nu pot ierta se înmulțește răul, unde se iartă oamenii reciproc se oprește răutatea. Vedem aceasta în familie, în societate și între popoarele lumii. Toate războaiele sunt urmare a patimilor egoiste, dorințe de stăpânire asupra altora sau dorințe de răzbunare și prin aceasta se înmulțește răul în lume”.

Iertarea din inimă presupune o iubire milostivă

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a arătat că este foarte important să iertăm nu formal, ci din toată inima, așa după cum Hristos ne îndeamnă: „Iertarea din toată inima pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne-o recomandă, ne-o poruncește nu este un lucru ușor. Sunt oameni care au suferit enorm din partea semenilor lor, au fost jefuiți, bătuți, păgubiți în multe feluri și nu este ușor după o suferință mare pricinuită de cineva să îl ierți din toată inima. În general oamenii iartă formal și zic te iert, dar nu te uit, ori Evanghelia spune să ierte din toată inima. Iertarea din inimă presupune o iubire milostivă care nu mai ține minte răul”, a spus Preafericirea Sa

Prin rugăciune, prin darul lui Dumnezeu inima omului se poate schimba și din inimă răzbunătoare poate deveni inimă iertătoare

„Vedem această iubire milostivă iertătoare în sfinții lui Dumnezeu, vedem bineînțeles în cazul Mântuitorului, dar și în cazul Sfântului Arhidiacon Ștefan, întâiul mucenic sau martir, care în timp ce era lovit cu pietre, cu multă ură de cei care îl dușmăneau, el se ruga: Domne iartă-le, nu ține seama de păcatul lor. Vedem aceasta și la alți mucenici martiri care înainte de moarte au iertat pe cei care îi ucideau știind că în ei lucrează duhul răutății care incita la ură pe păgâni să îi chinuie pe acești creștini ca ei să se lepede de Hristos. Avem această istorie a martirilor, a sfinților care ne arată că prin multă rugăciune, prin darul lui Dumnezeu sufletul omului, inima omului se poate schimba și din inimă răzbunătoare poate deveni inimă iertătoare. Avem în Evanghelia de astăzi iertarea sau milostivirea, iar pe de altă parte dreptatea sau responsabilizarea oamenilor care nu folosesc iertarea primită de la Dumnezeu ca motiv de a ierta și ei semenilor lor. Este o Evanghelie a înnoirii vieții, a schimbării relațiilor dintre oameni, a îmbunătățirii comportamentului față de semenii noștri. Dacă nu suntem împăcați cu toți oamenii nu ne putem împărtăși cu Trupul și cu Sângele Domnului tocmai pentru că nu avem în suflet iubirea milostivă a lui Iisus Hristos”, a mai spus Preafericirea Sa.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat necesitatea de a-i ierta pe cei care ne-au greșit, pentru a primi iubirea milostivă a Mântuitorului Hristos: „Mai ales în perioadele de post când unim rugăciunea cu postul, cu pocăința și cu milostenia suntem îndemnați să iertăm celor care ne-au greșit, să cerem iertare în Taina Spovedaniei și să ne împărtășim cu Trupul și Sângele lui Hristos pentru a ne curăța de păcate, dar și pentru a primi iubire milostivă din iubirea Lui, deoarece iubirea noastră este foarte nestatornică, superficială și foarte adesea este artificială. Este mai mult diplomatică decât duhovnicească, deci avem nevoie de spovedanie, de rugăciune multă, dar și de împărtășirea cu Hristos care ne dăruiește putere din puterea iubirii Lui milostive și iertătoare”.

La final, Patriarhul României a dăruit Mănăstirii „Sfânta Maria-Techirghiol” o icoană reprezentând pe Sfinții Martiri Brâncoveni și mai multe cărți apărute la Editurile Patriarhiei Române.

Comentarii Facebook


Știri recente