Patriarhul despre Muzeul Satului: Tezaur și Iconostas al spiritualității populare românești

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj la aniversarea a 85 de ani de la înființarea  Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București (1936-2021) și la vernisajul Expoziției Muzeul Satului și Regalitatea, luni, 10 mai 2021.

Mesajul a fost transmis de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, delegatul părintelui patriarh la evenimentul organizat pentru a marca aniversarea.

Text integral:


Tezaur și Iconostas al spiritualității populare românești

Satul românesc este spațiul în care s-au format și s-au păstrat, în timp, majoritatea valorilor spirituale, culturale, morale și identitare ale poporului român, transmise din generație în generație. Totalitatea elementelor constitutive ale satului românesc ne vorbesc în mod tainic și totodată vizibil despre tradiția și continuitatea fizică și spirituală a poporului român.

Dintotdeauna satul românesc a avut în centrul preocupărilor sale Biserica și viața spirituală. Țăranul român, harnic, demn și înzestrat de Dumnezeu cu o inteligență nativă, a fost permanent apropiat de Biserică, deoarece aceasta l-a povățuit și călăuzit pe calea mântuirii. Biserica rămâne, în conștiința satului, instituția care a sprijinit permanent instruirea copiilor și tinerilor în formarea lor intelectuală, a îndemnat oamenii la întrajutorare și cu multă evlavie a cinstit memoria înaintașilor.

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, înființat în anul 1936, oferă o imagine a vieții tradiționale românești, fiind unic prin întreg ansamblul de monumente arhitecturale. Satul românesc prezentat în tematica muzeului este caracterizat printr-o arhitectură artistică a lemnului, a pietrei și a elementelor naturale în general, arătând astfel că românul este în permanentă legătură armonioasă cu mediul înconjurător, fiind conștient de frumusețea și utilitatea creației lui Dumnezeu, pe care o cultivă cu hărnicie și dărnicie sau recunoștință.

În acest sens, unele dintre creațiile artistice ale artei populare, de factură liturgică, reprezintă înveșnicirea spiritualității satului românesc, păstrător al credinței creștine și al tradiției românești. Din acest motiv, Lucian Blaga a fost îndreptățit să spună că „veșnicia s-a născut la sat”, sau altă dată afirma că „a trăi la sat înseamnă a trăi în zariște cosmică și în conștiința unui destin emanat din veșnicie” [1], întrucât aici, la sat, se vede limpede legătura dintre generațiile trecute și viitoare.

Părintele Dumitru Stăniloae spunea că în satul românesc transparența activă și transfiguratoare a lui Dumnezeu se trăiește în modul cel mai accentuat în Liturghia duminicilor și sărbătorilor, în care toți se roagă pentru toți. Drept urmare, oamenii ies din biserică într-o comuniune reîmprospătată [2]. Așadar, fiind imagine sau icoană a comunităților rurale românești, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” reprezintă spiritualitatea liturgică și creativitatea artistică a satului românesc.

Astfel, Muzeul Satului din București, numit „satul din inima Capitalei”, are în expoziția lui permanentă patru biserici: biserica din satul Dragomirești, județul Maramureș, construită în 1722, devenită în timp edificiu simbol pentru Muzeul Național al Satului din București; biserica din satul Răpciuni, județul Neamț, construită în 1773; biserica din satul Timișeni, județul Gorj, construită înainte de anul 1773 și biserica din satul Turea, județul Cluj, construită în secolul al XVIII-lea. Pe lângă aceste biserici, muzeul prezintă în expoziția permanentă o impresionantă colecție de cruci din piatră sau lemn, reprezentând troițe, cruci de mormânt, sau cruci de hotar.

În ultimii ani au existat numeroase proiecte comune realizate prin buna colaborare dintre Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din Capitală și Patriarhia Română. Dată fiind îndelungata tradiție a conlucrării dintre comunitatea satului românesc și Biserică, era firesc ca și în zilele noastre această cooperare să se dezvolte și la nivel instituțional între Muzeul Național al Satului și Biserica Ortodoxă Română, pentru ca astfel să poată fi adusă o mărturie comună în fața societății actuale despre valorile permanente cultivate de poporul român de-a lungul secolelor: credință statornică, conviețuire pașnică și ospitalitate sau dărnicie. La 29 octombrie 2005, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, Muzeul Național al Satului din București l-a primit ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. La 23 octombrie 2016, cu binecuvântarea noastră, a fost resfințită biserica din satul Turea, iar începând cu anul 2018, aici este săvârșită Sfânta Liturghie cu ocazia marilor sărbători, adunând împreună în rugăciune angajați ai muzeului, pelerini și vizitatori, oferind astfel o mărturie vie despre importanța slujirii liturgice în viața satului românesc.

Din dorința de a sublinia importanța spirituală, culturală și patrimonială pe care satul o are în viața poporului român și de a atrage atenția asupra necesității ocrotirii și conservării tradițiilor românești autentice, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2019 ca Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari). În contextul acestui an omagial, Patriarhia Română, în colaborare cu Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din Capitală, dar și cu alte muzee etnografice din țară, a realizat prin Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române (Agenția de știri Basilica, Radio Trinitas, Trinitas TV și Ziarul Lumina) programe, emisiuni, filme documentare și materiale publicistice pentru promovarea artei populare românești, a tradițiilor și obiceiurilor străbune, precum și evocarea marilor personalități care s-au remarcat în domeniul etnografiei. Tot în acest context au fost organizate colocvii și simpozioane, precum și întâlniri și expoziții de artă populară sau de fotografie.

De asemenea, Televiziunea Trinitas a Patriarhiei Române, în cooperare sau cu sprijinul Muzeului Satului, a realizat mai multe proiecte, precum: emisiunea Magazin folcloric; rubrica Elemente de port popular, în care au fost prezentate particularități ale costumelor populare din diferite zone ale țării; lansarea DVD-ului Elemente de port popular în care au fost prezentate costume populare românești din 33 de zone etno-folclorice ale României; organizarea evenimentelor spectacol Gala Magazin folcloric la Muzeul Național al Satului, la Palatul Național al Copiilor și la Biserica Sfântul Anton – Curtea Veche din București, realizarea unui film documentar despre Muzeul Național al Satului ș.a.

Totodată, Patriarhia Română, în parteneriat cu Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, organizează Concursul Național Icoana ortodoxă lumina credinței. Acest parteneriat a debutat cu cea de-a VIII-a ediție a concursului, în anul 2019. În cadrul acestei colaborări, la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, au fost organizate expoziții cu lucrările câștigătoare din concurs și conferințe despre icoane.

Amintim și faptul că Muzeul Național al Satului a promovat organizarea unor expoziții temporare cu obiecte de artă populară, având tematică religioasă (icoane pe lemn și pe sticlă, cruci, peceți de prescuri) aflate în patrimoniul muzeului, găzduirea unor expoziții de artă religioasă contemporană, dar și organizarea unor cursuri de pregătire a tinerilor în deprinderea meșteșugului iconografic în cadrul taberei de creație Vara pe uliță.

Prin efortul comun al Patriarhiei Române și al Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București, tradiția și spiritualitatea satului, arta populară românească, frumusețea portului popular și a folclorului în general au fost prezentate opiniei publice, reamintind poporului român necesitatea conservării valorilor primite de la înaintașii noștri și importanța transmiterii lor nealterate către generațiile viitoare.

La aniversarea a 85 de ani de existență a Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti” se împlinesc 155 de întronizarea domnitorului Carol I (1866) și 140 de ani de la încoronarea acestuia ca Rege al României (1881), precum și 100 de ani de la nașterea Regelui Mihai I al României. În acest context, amintim sprijinul acordat pentru organizarea Muzeului Național al Satului Românesc de Fundația Culturală Regală Principele Carol, înființată de Regele Carol al II-lea în anul 1921. De fapt, această fundație avea drept scop organizarea și îmbunătățirea vieții în comunitățile rurale. Ca director al Fundației Culturale Regale Principele Carol, Dimitrie Gusti avea să modernizeze fundamental activitatea acesteia. Ulterior, vechiul său ideal de a înființa un Muzeu Național al Satului Românesc a fost înfăptuit în ziua de 10 mai 1936, la numai două luni de la începerea lucrărilor, aceasta datorită Fundației Culturale Regale Principele Carol și cu sprijinul Institutului Social Român. Menționăm și faptul că Muzeul Național al Satului se află situat în apropierea Palatului regal Elisabeta din București.

Astăzi, 10 mai 2021, la împlinirea a 85 de ani de la înființarea Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti” omagiem vocația, misiunea și activitatea bogată a acestui muzeu pe care îl considerăm Tezaur și Iconostas al spiritualității populare românești. Într-o lume tot mai secularizată, care înlocuiește valorile spirituale eterne cu proiecte materialiste efemere, suntem chemați să cunoaștem și să cultivăm valorile permanente ale culturii, identității și spiritualității românești.

Aducem un omagiu pios de recunoștință memoriei fondatorului acestui muzeu, Dimitrie Gusti, precum și tuturor celor care au sprijinit înființarea lui și au contribuit la menținerea și îmbogățirea sa.

De asemenea, o felicităm pe Doamna conf. univ. dr. Paulina Popoiu, Directorul Muzeului, precum și pe toți ostenitorii acestui valoros și venerabil Muzeu Național al Satului și, deci, al Sufletului românesc.

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


N O T E

[1] Lucian Blaga, Elogiul satului românesc: Discursul de recepţie în Academia Română publicat în volumul Izvoade, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2011, p. 18.

[2] Pr. Dumitru Stăniloae, Opere Complete, Vol. IX, Reflecţii despre spiritualitatea poporului român, Ed. Basilica, Bucureşti, 2018, p. 166.

Foto credit: Radio România Cultural

Comentarii Facebook


Știri recente