Patriarhul Daniel, impresionat de icoanele prezentate în cadrul Expoziţiei „Anastasis”

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost impresionat de icoanele prezentate joi la Palatul Patriarhiei în cadrul Expoziţiei „Anastasis” care poate fi vizitată până în 17 mai 2019.

Patriarhul Daniel a apreciat expoziţia ca fiind una cu o „semnificaţie deosebită”, pentru că în această perioadă „în care noi preamărim pe Hristos cel răstignit şi înviat suntem mai sensibili la mesajul pe care îl transmit sfintele icoane”.

Cuvântul de deschidere a aparţinut Preafericirii Sale care a prezentat importanţa icoanei în viaţa Bisericii şi a credincioşilor.

„Icoana în Biserică este o mărturisire de credinţă vizuală, după cum Crezul este o mărturisire de credinţă verbală”.

„Conţinutul Crezului şi conţinutul icoanei este identic. Este adevărul tainei Întrupării Fiului lui Dumnezeu cel veşnic care S-a făcut văzut, accesibil, limitat, circumscris în pântecele Fecioarei, S-a făcut tocmai ceea ce iubea, adică Om şi aceasta cu scopul de a îndumnezei prin har pe om”.

Rolurile liturgice ale icoanei

Potrivit Preafericirii Sale, scopul prim al icoanei este de „a mărturisi că Iisus din Nazaret nu este un simplu om, ci este Fiul lui Dumnezeu cel veşnic care S-a făcut om pentru noi şi pentru a noastră mântuire”.

„Iisus Hristos Domnul este numit în Noul Testament Cuvântul lui Dumnezeu şi Icoana sau Chipul lui Dumnezeu. Deci, chipul şi cuvântul, icoana şi cuvântul sunt complementare, sunt două forme de a exprima acelaşi conţinut al credinţei”.

În al doilea rând, icoana este o chemare la rugăciune.

„Scopul Întrupării Fiului lui Duumnezeu este îndumnezeirea omului prin har şi numai prin rugăciune se obţine harul curăţirii de păcate al sfinţirii şi al îndumnezeirii. O icoană care ca scop chemarea la rugăciune trebuie în mod firesc pictată în stare de rugăciune ca să se transmită duhul de rugăciune”.

„Deci, icoana ţine nu atât de domeniul esteticului, deşi nu-l exclude, ci de domeniul harului în biserică, al simţirii prezenţei lui Hristos şi al sfinţilor Lui. Când credinciosul vede icoana simte această prezenţă. Icoana ne cheamă la întâlnirea cu Hristos, la rugăciune”.

„Dacă în biserică noi când întâlnim icoana începem să ne întrebăm din ce secol este, ce artă, ce stil, atunci ea nu mai este icoană, ci un obiect. Scopul principal e că ne întâlnim cu Hristos în Biserică, ne manifestăm ca atare”.

„Sărutăm icoana închinându-ne cu evlavie şi arătăm respect, evlavie şi dragoste faţă de Hristos. Aceasta este rolul cultic sau liturgic al icoanei pe lângă mărturisirea credinţei”, a mai spus Patriarhul României.

Al treilea rol al icoanei şi al întregii iconografii, „aici cuprindem şi toată fresca, este unul profetic şi anume, iconografia ortodoxă este o vedere în Împărăţia Cerurilor”, a mai subliniat Preafericirea Sa.

Rolul iconografiei este de a ne pregăti pentru Împărăţia Cerurilor: „Iconostasul din biserică, catapeteasma este Împărăţia lui Dumnezeu care vine spre noi ca noi să mergem spre împărăţie”.

Icoana – vedere a slavei Împărăţiei Cerurilor

În continuare, Părintele Patriarh a vorbit tot în contextul icoanei ortodoxe despre care a apreciat că are o tehnică sui generis.

Nu este tridimensională, nu permite umbre, nu este o vedere telurică, pământească, ci este o vedere cerească”.

„Ţinând seama de aceste criterii, noi ne dăm seama când o icoană ne deschide spre cer şi când un tablou religios ne face să rămânem în lumea aceasta tridimensională telurică, în care se văd umbre şi lumini. Icoana este o vedere a slavei Împărăţiei Cerurilor”.

Cheia interpretării unei icoane ortodoxe

Patriarhul Daniel a oferit şi cheia interpretării unei icoane ortodoxe: Icoana Schimbării la Faţă.

„Moise a dorit să vadă faţa lui Dumnezeu pe Sinai şi nu a putut să o vadă. Lumina necreată, netrecătoare şi nevăzută este ţinta spre care ne conduce icoana”.

„Sfinţii nu mai sunt pe pământ, au fost, dar fiind în ceruri în slava cea netrecătoare a Împărăţiei Cerurilor ne cheamă şi pe noi. Ne arată viitorul ultim şi definitiv”.

„Slava lui Hristos se împărtăşeşte celor care cred şi Îl iubesc pe El. Această lumină necreată este în mod liturgic exprimată prin fondul auriu al icoanei şi prin aureolă”.

„Se cunoaşte că lumina taborică a Mântuitorului nu a venit de la soare, ci a venit din interior. De aceea, feţele sfinţilor în iconografia bizantină sunt luminate din interior. Este lumina din suflet care pătrunde tainic şi în trup”, a spus Patriarhul.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit distincţii participanţilor expozanţi.

Programul de vizitare

Cele aproximativ 50 de icoane pot fi vizitate la Palatul Patriarhiei până în 17 mai 2019, după următorul program: luni – vineri între orele 09:00-17:00, sâmbătă 11 mai între orele 09:00-17:00, iar duminică 12 mai între orele 12:00 – 18:00.

Printre expozanți se numără pictori laici, dar și preoți, monahi din țară, din Sfântul Munte și din diaspora românească.

Mai multe imagini în Galeria Foto.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene

Comentarii Facebook


Știri recente