Părintele Patriarh Daniel: Femeile mironosiţe sunt cele dintâi fiinţe umane care mărturisesc adevărul învierii lui Hristos

„Femeile mironosiţe sunt cele dintâi fiinţe umane care mărturisesc adevărul învierii lui Hristos, iar modul în care Hristos-Domnul le răsplăteşte evlavia şi credinţa lor este minu­nat. El le dăruieşte bucurie din bucuria învierii Sale, întâmpinându-le pe cale”, a spus duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Învăţăturile din Vieţile Sfinţilor – parte integrantă din învăţătura Bisericii

În omilia rostită în Paraclisul Reşedinţei Patriarhale, Patriarhul României a explicat că Duminica Mironosiţelor „are o semnificaţie deosebită, întrucât ne arată că în Biserică învăţăm credinţa vie în Iisus Hristos nu numai din învăţătura Sfinţilor Apostoli, care este fundamentală pentru toţi creştinii, ci o învăţăm şi din pilda Vieţii Sfinţilor”.

„În bise­rică, pe lângă Sfânta Evanghelie şi Scrierile Apostolilor mai citim şi Vieţile Sfinţilor. Sfintele Femei Mironosiţe din Evangheliile scrise de Sfinţii Marcu şi Matei sunt mari dascăli ai Bisericii nu atât prin învăţătura lor de credinţă, deoarece aceasta nu putea fi diferită de cea a Sfinţilor Apostoli, cât prin modul lor de a exprima starea lor de credinţă şi curaj, de smerenie şi preţuire faţă de Mântuitorul Cel răstignit şi înviat din morţi”, a explicat Preafericirea Sa.

Ne întâlnim cu Hristos la fiecare sărbătoare

Patriarhul a amintit că întâlnirea Femeilor Mironosiţe cu Iisus Hristos a avut loc după ce au ascultat mesajul îngerului şi au crezut acestuia, subliniind că „Cine crede în Hristos şi II iubeşte pe El se întâlneşte cu El”.

„Întâlnirea aceasta cu Hristos Cel înviat o trăim şi noi când sărutăm, în fiecare duminică, icoana învierii Sale din biserică, ascultăm Evanghelia învierii Sale la Utrenie, apoi Evanghelia de la Sfânta Liturghie şi, la momentul potrivit, ne împărtăşim cu El din Sfântul Potir”, a mai spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Nădejdea în Dumnezeu ca izvor de ajutorare

În drumul lor spre mormântul lui Iisus, Femeile Mironosiţe şi-au adresat întrebarea cine le va da la o parte piatra de la uşa mormântului, iar textul biblic menţionează că Dumnezeu le-a trimis un înger.

Reflectând asupra pasajului biblic, Patriarhul Daniel a afirmat că „Uneori există şi în viaţa noastră momente de singurătate, de neajutorare, când nu mai putem conta pe nimeni dintre oameni, când cei care ar trebui sau ar putea să ne ajute nu o fac”.

În aceste situaţii, „numai credinţa şi nădejdea în Dumnezeu sau iubirea noastră faţă de Hristos mai pot deveni izvor de ajutorare sau de întărire”.

Femeile Mironosiţe, model pentru femeia creştină

Femeile Mironosiţe reprezintă un exemplu în acest sens, deoarece „ne arată tăria credinţei în Hristos şi a iubirii lor fată de Hristos, iubire smerită şi sfântă mai tare decât orice calcul de ajutor omenesc din lumea aceasta. Ele ne arată taina şi credinţa Bisericii lui Hristos, care îşi pune mai mult nădejdea în ajutorul dumnezeiesc, decât în ajutorul omenesc”, a punctat Patriarhul.

Femeile Mironosiţe sunt „icoana tuturor femeilor credincioase din Biserică”, potrivit Preafericirii Sale.

Aceste femei, „prin credinţa, curajul şi jertfelnicia lor au devenit adesea muceniţe sau martire, mărturisind cu preţul vieţii lor pe Hristos Cel răstignit şi înviat, sau au devenit cuvioase maici şi surori în mănăstiri, sau bune mame creştine în familie, care au dat naştere copiilor şi i-au crescut în dreapta credinţă”.

Femeile mironosiţe „reprezintă pe toate femeile, dar mai ales pe mamele creştine care dis-de-dimineaţă, la revărsa­tul zorilor, merg la icoana Mântuitorului Iisus Hristos şi-I cer ajutor să prăvălească atâtea «pietre grele ale vieţii» de pe inima sau sufle­tul lor”.

De asemenea, sunt reprezentate de Femeile Mironosiţe şi „acele femei din mănăstiri şi schituri care au devenit, prin lacrimi de pocăinţă şi prin multă rugă­ciune, prin nevoinţă şi prin slujbe dis-de-dimineaţă în biserică, maici, monahii sau călugărite născătoare de virtuti sfinte ale credinţei creştine: evlavia, smerenia, ascultarea, bunătatea inimii”.

La finalul predicii sale, Patriarhul a îndemnat la a învăţa de la Femeile Mironosiţe „curajul de a-L căuta pe Hristos Cel înviat în rugăciune şi de a-L mărturisi prin cuvinte şi prin fapte bune”.

Foto Credit: Arhivă Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente