O nouă apariție editorială

Trilogia crizelor morale elaborată de preotul Aurel Sas, fost slujitor în diaspora românească din Statele Unite ale Americii, se încheie cu un volum dedicat răspunsurilor pe care ni le dau Sfintele Scripturi și Tradiția Bisericii la toate provocările acestei vieți moderne, informează Ziarul Lumina. Volumul „Salvarea din crize și dezastre prin anii vieții plăcuți lui Dumnezeu” a apărut recent la Editura „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului.

Ca și celelalte două volume precedente, puse sub titulatura „Trilogia crizelor morale după revelațiile biblice”, și această lucrare conține o consistentă și profund teologică analiză a pasajelor scripturistice prin care omenirea găsește răspunsuri la toate provocările din prezent.

După cum sugerează titlul volumului, inspirat din vestirea Mântuitorului Iisus Hristos în sinagoga din Capernaum, când se arată iudeilor a fi Cel profețit de Isaia, părintele Aurel Sas arată cititorilor că doar prin pocăință și prin întoarcere către Dumnezeu ne putem găsi salvarea din mrejele acestei lumi, din ce în ce mai stăpânite de întunericul îndepărtării de cele sfinte.

„Anul plăcut Domnului”, vestit odinioară de proorocul Isaia, în care omenirea a început să fie răscumpărată prin actele mântuitoare ale lui Hristos, poate deveni acum „ani plăcuți Domnului”, în sensul că viitorul umanității stă doar în închinarea vieții lui Dumnezeu și transformarea lumii într-un ogor al Domnului. Dacă, în celelalte două volume precedente, autorul afirma clar încă din titluri: „Crizele economice sunt rezultatul crizelor morale” și „Dezastrele din univers sunt urmarea păcatelor”, cel de-al treilea volum încheie trilogia dând speranță oamenilor că toate problemele lumii își au sfârșit în momentul când Dumnezeu devine țina finală a tuturor.

Așa cum explică în „Cuvânt de binecuvântare” Înaltpreasfințitul Nicolae al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi, „tema prezentului volum poate fi descrisă foarte exact prin două citate: „Întoarceți-vă la Mine, zice Domnul Savaot. Și atunci Mă voi întoarce și Eu către voi” (Zaharia 1, 3). Al doilea citat cuprinde îndemnul la pocăință al lui Hristos Însuși: „Pocăiți-vă, căci s-a apropiat Împărăția Cerurilor” (Matei 4, 17). Această temă este ilustrată prin abordarea unor subiecte foarte variate. De la un bilanț al catastrofelor din lume făcut la începutul anului 2008, cunoașterea lui Dumnezeu prin credință în lucrările Sale în istoria popoarelor, mult dezbătuta problemă a cipurilor și teme de interes național românesc. Aceste teme sunt motivul precizării învățăturii de credință creștin-ortodoxă bazată pe Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. În acest context, părintele Aurel Sas oferă reflecții interesante asupra învățăturilor de urmat din dezbaterea respectivelor teme”.

„Calea cu sens unic”

Așa cum afirmă părintele Aurel Sas încă de la începutul lucrării, întoarcerea către Dumnezeu, pocăința și schimbarea vieții sunt „calea cu sens unic”. Părintele Aurel Sas dorește ca prin acest volum să trimită cititorul direct la adevărurile Sfintei Scripturi și ale Sfintei Tradiții, care ne călăuzesc viața spre Dumnezeu și spre un trai închinat Lui.

„Terminând lectura religioasă a acestei cărți, dobândești noi orizonturi de viață, spre păzirea cu credință și strictețe a descoperirilor biblice, prin care omul poate porni pe drumul anilor de viață plăcuți Domnului (Luca 4, 19)”, se adresează autorul către cititorii săi. Cu argumente scripturistice solide, dar și cu o bibliografie pe măsura demersului misionar al acestei lucrări, cel de-al treilea volum al Trilogiei crizelor morale realizat de părintele Aurel Sas demonstrează, cât de clar se poate, că salvarea familiei, aflată în mari încercări, dar și salvarea întregii societăți umane vine doar din păzirea poruncilor și a Evangheliei lui Hristos. Pentru cei care nu cred în aceste lucruri, autorul pune la dispoziție argumente raționale, exemple concrete și îndemnuri la meditație asupra problemelor lumii.

Hristos, Calea spre salvare

Din cuprinsul cărții amintim câteva capitole intitulate sugestiv pentru tema dezbătută. În primul capitol al lucrării, numit „Legea morală și crizele ei la începutul sec. XXI”, autorul dă răspunsuri la o serie de întrebări cum ar fi: „Ce este Legea veșnică?”, „Ce este Legea morală pozitivă?”, „Ce cuprinde Legea morală din Noul Testament?”, „În ce constă desăvârșirea Legii morale a Noului Testament?”. Exemplele de pocăință și de întoarcere către Dumnezeu din Sfintele Scripturi sunt prezentate în capitolul „Întoarceți-vă la Mine și veți fi mântuiți!”, pentru ca în capitole precum „Salvarea omenirii la răscruce în secolul XXI prin urmarea lui Hristos” sau „Vedeți să nu vă amăgească cineva!”, autorul să ofere soluții concrete la criza societății actuale, în care Dumnezeu nu mai are loc. Din toate aceste capitole și părți ale volumului nu lipsesc reflecțiile personale ale părintelui Aurel Sas, cu privire la probleme morale din lumea noastră, precum și îndemnurile sale de a fi mereu aproape de Hristos și de Biserica Sa din lume.

Comentarii Facebook


Știri recente