Nouă apariție editorială

La editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Române, volumul Persoană și Natură. Sfânta Treime – Hristos – Omul, semnat de teologul ortodox Jean Claude Larchet.

„Din perspectiva Bisericii Ortodoxe a devenit inevitabil ea orice încercare de refacere a mult doritei unități creștine, prin dialog teologic, să pornească de la raportarea completă și onestă la hotărârile dogmatice ale Sinoadelor ecumenice și la tradiția patristică. De aceea, autorul acestei cărți, referindu-se la modul și spiritul abordării dialogului cu alte Biserici de către ortodocși, vorbește – pe temeiul unei argumentații greu de respins – de fapt, despre necesitatea unei conștiințe dogmatice mai înalte, mai exigente, dar și mai alerte. Pledoaria se face, implicit, și pentru trăirea unui sentiment de responsabilitate mai acut. Indiscutabil, părțile angajate într-un asemenea demers de apropiere reciprocă pot asigura un viitor acestui dialog doar în măsura în care arată o onestitate totală și o fidelitate necondiționată față de unicul Adevăr.

Prezenta versiune românească a acestui consistent și captivant volum de teologie dogmatică eclesială, datorat Domnului Jean-Claude Larchet, vede acum lumina tiparului, sub egida Editurii BASILICA, prin hărnicia traducătorilor lui, Preotul profesor Dragoș Bahrim, care a tradus capitolul intitulat „Problema hristologică”, și Doamna Marinela Bojin, care a tradus celelalte capitole. La solicitarea autorului, Părintele Dragoș Bahrim a efectuat și o utilă lectură finală a textului întregii traduceri, aducându-i binevenite îmbunătățiri. Sperăm că toate aceste strădanii vor fi concurat la apariția ediției românești a unei noi cărți de referință a Domnului Jean-Claude Larchet apare, într-un viitor nu foarte îndepărtat, va putea înrâuri binefăcător spiritul în care se desfășoară dialogurile interortodoxe și intercreștine”, se precizează în nota editorială.

Volumul cuprinde patru capitole principale și însumează 543 de pagini.

Comentarii Facebook


Știri recente