„Ne este necesară conștiința apartenenței noastre la Biserica lui Hristos”

În scrisoarea pastorală cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, subliniază faptul că „ne este necesară conștiința apartenenței noastre la Biserica lui Hristos”. Înaltpreasfinţia Sa a arătat că „ne este de trebuință o oprire, pentru o clipă, din ritmul infernal al mișcării continue, al agitației permanente, al frământării din fiecare zi” şi, făcând referire la citatul scripturistic: «Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu», mărturiseşte că aceasta „este glasul dumnezeiesc al Cerului adresat nouă, pământenilor cuprinși în iureșul ambițiilor de tot felul, al orgoliilor nenumărate și al unei dorințe nestăvilite de superioritate în raport cu ceilalți”.

Totodată, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan evidenţiază în scrisoarea pastorală faptul că „în Sfântul și Dreptul Iosif contemplăm pe marii bărbați ai Bisericii și Neamului”, iar „blândețea și fermitatea bătrânului Iosif, iubirea și spiritul de jertfă constituie chemare adresată bunicilor, taților, fraților și fiilor noștri de a nu se lăsa cuprinși de duhul desfrânării, al pornografiei, al lipsei de iubire și respect față de soția lor, de pruncii lor, de Biserica și neamul lor”.

Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei mai spune că „prea multele noastre păcate, lipsa rugăciunii și şovăielnica sau absenta noastră credință, la care se adaugă lupta celor fără de Dumnezeu împotriva lui Dumnezeu și a Bisericii Sale creionează situația lumii de astăzi, după chipul și atitudinea celor din timpul Nașterii lui Hristos”. Cu toate acestea, Înaltpreasfinţia Sa subliniază că acum, ca și atunci, Hristos și Biserica Sa rămân «stâlpul și temelia Adevărului»” şi că „de-a lungul istoriei, Hristos-Dumnezeu nu ne-a părăsit” şi „nu ne va părăsi nici acum”. „Loc pentru nădejde mântuitoare încă mai este” mai spune Înaltpreasfinţia Sa, „atâta timp cât se săvârșește Dumnezeiasca Liturghie, cât mai sunt mame care nasc prunci pe care îi cresc în dragoste de Dumnezeu şi de oameni, cât există tineri care păstrează sau își recapătă curăția, cât mai sunt oșteni iubitori de Hristos și de neam”.

Comentarii Facebook


Știri recente