Moment de bilanţ: la Roma s-au desfăşurat lucrările Adunării Eparhiale şi ale Congresului Episcopiei Italiei. Peste 900.000 euro cheltuiţi pentru activităţile sociale în 2017

Lucrările Adunării Eparhiale și ale Congresului Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei (EORI) s-au desfăşurat marţi la Roma. Invitatul de onoare din acest an a fost IPS Teofan. În timpul întâlnirii, s-a evidenţiat că opera socială la nivelul Eparhiei, în anul 2017, a depășit suma de 900.000 de euro.

Întrunită sub președinția PS Siluan, organismul eclesial a examinat şi aprobat rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului Eparhial, execuţia bugetară pe 2017 şi bugetul eparhiei pentru anul 2018. Alături de membrii clerici, monahi și mireni ai Adunării Eparhiale s-au aflat și preotese și alți mireni doritori, din parohiile eparhiei, numărul total al participanților ridicându-se la peste 730 de persoane.

Evenimentul a debutat cu slujba de Te Deum în cadrul căreia s-au adus mulțumiri lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Eparhiei Ortodoxe Române a Italiei în anul 2017 și s-a invocat binecuvântarea lui Dumnezeu pentru anul 2018. Apoi, Episcopul Siluan a adresat celor prezenți un cuvânt de întâmpinare.

În continuare, invitatul de onoare din acest an al EORI, IPS Mitropolit Teofan, a susținut prelegerea cu tema Unitatea în credință – temelie a unității Bisericii și garanție a unității Neamului.

Au urmat apoi întrebări și discuții legate de tema unității, precum și saluturile oficiale ale reprezentanților autorităților române și italiene prezente la eveniment, notează site-ul oficial al Eparhiei.

Înainte de a începe lucrările Sesiunii Ordinare ale Adunării Eparhiale, au fost prezentate două filme retrospective ale diferitelor activități din cadrul Eparhiei, atât pe plan pastoral și administrativ, cât și din cadrul Departamentului pentru Tineret.

În continuare, au avut loc Lucrările Sesiunii Ordinare ale Adunării Eparhiale.

Pentru anul 2018 s-a propus continuarea tuturor proiectelor începute în anii precedenți, precum și inițierea altor proiecte.

Dintre prioritățile pentru anul 2018 sunt amintite:

  • îmbunătățirea calității misiunii printre copiii, tinerii și credincioșii din Episcopie, printr-o mereu mai eficientă împreună-lucrare a preoților și mirenilor din parohii și a monahilor din mănăstiri;
  • intensificarea activității de cateheză în rândul copiilor, tinerilor și adulților, prin implicarea familiilor creștine, alături de clerici și de soțiile lor, deja angajați în această activitate;
  • intensificarea proiectelor pentru copii și tineri, a taberelor și a școlilor de vară, cu formarea și implicarea unui număr cât mai mare de voluntari mireni;
  • creșterea activității sociale pentru venirea în sprijinul celor săraci, a celor bolnavi, a celor din închisori, prin implicarea Comitetelor Parohiale și a tinerilor din parohii, și încurajarea voluntariatului;
  • formarea continuă a celor implicați pe diferitele sectoare de activitate și a celor implicați în proiectele inițiate de acestea;
  • intensificarea solidarității și întrajutorării între parohiile mai mari și cele începătoare, aflate în zone defavorizate sau implicate în proiecte de construcție de biserică;
  • intensificarea frățietății și a unității dintre credincioși, dintre clerici, dintre parohii și dintre protopopiate, ca temei al unității eparhiei.

Foto Credit: Episcopia Italiei

Comentarii Facebook


Știri recente