Moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești, în Arhiepiscopia Râmnicului

În perioada 19-22 aprilie 2013, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la solicitarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Gherasim, vor fi aduse în Arhiepiscopia Râmnicului Moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești, informează Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Râmnicului. Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești, este sărbătorit de Biserica Ortodoxă în ziua de 22 iunie.

Sfintele moaște vor fi aduse la Mănăstirea Dintr-un Lemn în zilele de 19 și 20 aprilie și la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, în zilele de 21 și 22 aprilie.

Pelerinajul este organizat în contextul sărbătorii Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena în Patriarhia Română și, în virtutea frumoasei conlucrări între Biserică și Armată, în anul comemorării a 125 de ani de la nașterea Generalului Paul Teodorescu. Prin rectitorirea Mănăstirii Dintr-un Lemn de către Generalul Paul Teodorescu, Ministru al Aerului și Marinei în anii 1938-1940, mănăstirea a devenit locaș de închinare și de cinstire al marinarilor și al aviatorilor români. În cinstea Eroilor Aviatori, în incinta Muzeului Național al Aviației, din Sectorul 2 al Bucureștilor, a fost ctitorită Biserica Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, care, în felul acesta, a devenit ocrotitorul aviatorilor români.

Programul Aducerii moaștelor Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești, în Arhiepiscopia Ramnicului, 19-22 aprilie:

MĂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN

VINERI, 19 APRILIE

– Orele 19.30 – Primirea moaștelor Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul și a Delegației Arhiepiscopiei Bucureștilor condusă de Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor;

– Procesiune cu Sfintele Moaște până la Biserică;

– Orele 20.00- Slujba Privegherii și Taina Sfântului Maslu.

SMBĂTĂ, 20 APRILIE

– Orele 8.00 – Acatistul Sf. Ierarh Grigorie Dascălul; Slujba Aghiesmei Mici; Ceasurile;

– Orele 9.30 – Sfânta Liturghie Arhierească (va sluji ÎPS Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei în sobor de ierarhi, preoți și diaconi);

– Orele 16.00 – Slujba Vecerniei cu Litie;

CATEDRALA ARHIEPISCOPALĂ „SFNTUL IERARH NICOLAE” DIN RMNICU VLCEA

DUMINICĂ, 21 APRILIE

– Orele 7.00 – Acatistul Sf. Ierarh Grigorie Dascălul;

– Orele 7.30 – Slujba Utreniei;

– Orele 8.00 – Primirea moaștelor Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul. (Sfintele moaște vor fi așezate spre închinare în baldachinul din fața Catedralei)

– Orele 9.30 – Sfânta Liturghie Arhierească a Sfântului Vasile cel Mare.

– Orele 16.00 – Slujba Vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului și Taina Sfântului Maslu.

LUNI, 22 APRILIE

– Orele 7.00 – Slujba Utreniei, Ceasurile și Vecernia;

– Sfintele moaște vor pleca spre Mănăstirea Căldărușani.

Viața Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești

Sfântul Grigorie s-a născut în anul 1765, în București, purtând numele Gheorghe. La vârsta de șapte ani, este înscris la școala elementară de la Mănăstirea Sfântul Sava. Încă din vremea studiilor, va lega o strânsă prietenie cu monahii Gherontie și Dorotei de la Mănăstirea Neamț, manifestând dorința de a cunoaște viața duhovnicească din Mănăstirea Neamț, organizată de Sfântul Paisie de la Neamț. În jurul anului 1790, tânărul Gheorghe va pleca la Mănăstirea Neamț, unde va fi tuns în monahism de Sfantul Paisie Velicicovski, sub numele de Grigorie și va fi hirotonit ierodiacon. Împreună cu ieromonahul Gherontie, traduce din limba greacă scrierile Sfinților Părinți.

La cererea Mitropolitului Dositei Filitti al Ungrovlahiei, ieromonahul Gherontie și ierodiaconul Grigorie, revin în București, unde vor traduce și tipări două lucrări: „Carte folositoare de suflet”, un îndreptar pentru Taina Spovedaniei, în 1799 și „Chiriacodromion la Evangheliile duminicale, al învățatului arhiepiscop grec Nichifor Teotochis”, în 1801. În acelaș timp, ierodiaconul Grigorie va fi numit și bibliotecar al Mitropoliei din București.

În anul 1802, cei doi calugări cărturari se vor afla din nou la Mănăstirea Neamț, unde sub ascultarea Mitropolitului Veniamin Costachi al Moldovei, vor traduce mai multe lucrări teologice: „Taina credinței noastre cei pravoslavnici” (1803); „Tâlcuirea la Evanghelii a Sfântului Teofilact al Bulgariei” (1805); „Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin” (1806); „Viețile Sfinților. Luna septembrie” (1807) etc.

În anul 1812, fiind iubitor de liniște și de rugăciune, la îndemnul Sfântului Paisie, tânărul Grigorie va merge în Sfântul Munte Athos, împreună cu duhovnicul Gherontie, spre a cunoaște tainele vieții duhovnicești. Pe drumul de întoarcere, cuviosul Gerontie va fi ucis de tâlhari, în apropiere de Dunăre (orasul Plovdiv, Bulgaria). După înmormântarea acestuia, într-o mănăstire din apropiere, Sfântul Grigorie va merge din nou la Mănăstirea Neamț, unde va continua activitatea de traducere a cărților teologice.

În anul 1820, ierodiaconul Grigorie va pleca din Mănăstirea Neamț și se va așeza, pentru o vreme, în Mănăstirea Antim, din București, iar mai apoi, în Mănăstirea Căldărușani, a cărei obște fusese reorganizată și întărită duhovnicește de către Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica, între anii 1794-1806. Aici, sfântul va ajunge cunoscut multora pentru înțelepciunea, smerenia și dragostea lui de Dumnezeu.

În anul 1823, ierodiaconul Grigorie a fost ales Mitropolitul Țării Românești, fiind hirotonit la 10 ianuarie 1823, demnitate în care va sluji timp de unsprezece ani, în perioada anilor 1823-1834. Ca episcop, Sfântul Grigorie Dascălul a desfășurat o neobosită activitate pastoral-misionară și social-culturală, numind ierarhi în Episcopiile de Argeș, Râmnic și Buzău, întemeind școli teologice în fiecare centru eparhial, hirotonind preoți vrednici și învățând neîncetat la păstrarea dreptei credințe. De asemenea, a fost un exemplu viu de iubire jertfelnică, dând fiecăruia daruri sufletești și trupești, după trebuință. Numeroși săraci, văduve și orfani au primit de la Sfântul Grigorie mângâiere sufletească, binecuvântare și daruri materiale (adăpost, hrană și cărți).

Slujirea jertfelnică și de luminare a preoției și credincioșilor a Sfântului Grigorie a fost întreruptă odată cu instaurarea administrației ruse în Principatele Române, după războiul dintre Rusia și Turcia, izbucnit în anul 1828. Începând cu anul 1828, Sfântul Grigorie va fi numit locțiitor de domn, domnitorul Grigorie Ghica fiind plecat din țară. Deoarece nu a fost de acord cu instituirea de noi taxe, mitropolitul a intrat în conflict cu noua stăpânire. Pentru aceasta, în februarie 1829, autoritățile ruse îl vor înlătura din scaun pe Sfântul Grigorie și-l vor exila în Chișinău. Din acest moment, vreme de aproape cinci ani, Dascălul Țării Românești a pribegit, mai intâi în Chișinău, iar mai apoi în Buzău și la Mănăstirea Căldărușani. Pornind în acest exil, Sfântul Grigorie Dascălul s-a încredințat cu totul în mâna lui Dumnezeu, zicând și el, asemenea Sfântului Ioan Gură de Aur: Slavă lui Dumnezeu, pentru toate!

În luna aprilie a anului 1833, Sfântul Grigorie avea să primească acceptul de a se așeza în Mănăstirea Căldărușani, iar din luna august a aceluiași an se va întoarce în București, reluându-și scaunul de mitropolit. În această perioadă s-a îngrijit de restaurarea Catedralei Mitropolitane din București, iar mai apoi de retipărirea colecției „Viețile Sfinților”, în douăsprezece volume, după ediția de la Mănăstirea Neamț (1807-1815), pe care o considera „atât de folositoare pentru formarea duhovnicească și luminarea sufletelor credincioșilor”. Atât lucrările de restaurare, cât și tipărirea colecției amintite, vor fi terminate dupa trecerea sa la cele veșnice, întâmplată la data de 22 iunie 1834. A fost înmormântat în partea de miază-noapte a Catedralei Mitropolitane, iar după șapte ani, osemintele sale au fost strămutate în gropnița Mănăstirii Căldărușani, iar mai apoi în privorul bisericii celei mari.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit pe data de 20 octombrie 2005, a hotărât ca mitropolitul Grigorie Dascălul al Țării Românești să fie trecut în rândul sfinților, cu data de prăznuire la 22 iunie. Proclamarea oficială a canonizării acestuia a avut loc la 21 mai 2006, în Catedrala Patriarhală din București. Tomosul de canonizare precizează că: „Având în vedere viața pilduitoare a învățatului ierarh Grigorie Dascălul, evlavia sa călugărească și înțelepciunea sa sfântă în păstrarea dreptei credințe și în tălmăcirea cuvântului lui Dumnezeu și a Sfinților Părinți, pentru zidirea duhovnicească și luminarea cinului călugăresc, a slujitorilor sfintelor altare și a poporului credincios, urmând învățătura Bisericii, rânduiala sinodală și chemării în ajutorul nostru cu puterea lui Dumnezeu, Cel închinat și preamărit, noi, ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, hotărâm ca de acum înainte, în veci, Ierarhul Grigorie Dascalul, Mitropolitul Țării Românești, să fie numărat între sfinții Bisericii, să fie pomenit și cinstit cu cântări de laudă în ziua de 22 iunie.”

Sfintele și cinstitele moaște ale Sfântului Grigorie Dascălul se află în Mănăstirea Căldărușani, din județul Ilfov. Aflată la mică distanță de Municipiul București, pe malul Lacului Căldărușani, pe teritoriul comunei Gruiu, în județul Ilfov, mănăstirea a fost zidită între anii 1637-1638, fiind înzestrată cu multe daruri de către domnitorul Matei Basarab.

Comentarii Facebook


Știri recente