Mitropolia Basarabiei continuă demersurile pentru recuperarea bunurilor confiscate de sovietici

În data de 20 august 2008, Înaltpreasfințitul Petru Păduraru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, a expediat o scrisoare pe adresa: Consiliului Europei – Secretariatul General Directoratul General II, HR (Drepturile Omului), Comitetului de miniștri al Consiliului Europei – Departamentul de Executare a Hotărârilor CEDO, Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Raportorii pentru Republica Moldova. Potrivit acesteia, Guvernul Republicii Moldova refuză în continuare să restituie Mitropoliei Basarabiei arhivele sale, confiscate în timpul ocupației sovietice. De asemenea, Mitropolia Basarabiei arată că refuzul Guvernului de a restitui propriile arhive creează dificultăți serioase în procesul de revendicare, în instanțele judecătorești, a bunurilor bisericești confiscate de regimul sovietic.

„Mitropolia Basarabiei vă face cunoscut faptul că situația noastră nu a înregistrat absolut niciun progres de la ultima noastră scrisoare. Politica Statului față de Biserica noastră rămâne aceeași, existând elemente care ne îndreptățesc să credem că presiunile și persecuțiile deschise sunt înlocuite de reprezentanții Statului cu diverse tertipuri procedurale sau cu forme discrete de sabotaj.

Astfel, din 17 august 2007, când a intrat în vigoare noua Lege privind cultele religioase și părțile lor componente, absolut nicio comunitate locală a Mitropoliei Basarabiei nu a fost înregistată de Ministerul de Justiție al Republicii Moldova. De fapt, procesul de înregistrare a comunităților Bisericii noastre este compet blocat sau înghețat de 15 luni. Astfel, numărul părților componente înregistrate ale Bisericii noastre a rămas neschimbat de la ultimele noastre trei comunicări. Niciuna din cererile parohiilor Bisericii noastre nu a fost rezolvată pozitiv după Reuniunea a 997-a (DH) a Comitetului de Miniștri din 6 iunie 2007 și Reuniunea a 1007-a (DH) a Comitetului de Miniștri din 18 octombrie 2007, Reuniunea a 1020-a (DH) a Comitetului de Miniștri din 6 martie 2008 și Reuniunea a 1028-a (DH) a Comitetului de Miniștri din 5 iunie 2008, chiar dacă noi am sperat că, în conformitate cu noile proceduri, aceste cereri vor fi rezolvate rapid.

După cum v-am anunțat și anterior, Guvernul Republicii Moldova refuză în continuare să ne restituie Arhivele Mitropoliei Basarabiei, confiscate în timpul ocupației sovietice. Aceste arhive ale Bisericii noastre sunt gestionate de Arhiva Națională a Republicii Moldova. Trebuie să arătăm din nou că refuzul Guvernului de a ne restitui propriile Arhive ne creează dificultăți serioase în procesul de revendicare, în instanțele judecătorești, a bunurilor bisericești confiscate de Statul sovietic și gestionate, în prezent, de Guvernul Republicii Moldova.

Menționăm în context că ansamblul cadrului legislativ național nu prevede expresis verbis principiul și modul de restituire a bunurilor bisericești spoliate de regimul sovietic revolut, însă țara noastră a acumulat, de-a lungul anilor, practici bogate de restituire a proprietăților de cult naționalizate de regimul sovietic. Cu toate acestea, Mitropolia Basarabiei constituie o excepție și este singurul din cele 22 de culte religioase recunoscute căruia nu i s-a restituit nici unul din bunurile spoliate în timpul ocupației sovietice. Toate cele 3 regimuri politice și toate cele 8 guverne care au existat în țara noastră din momentul reactivării Mitropoliei Basarabiei (Sangheli I, Sangheli II, Ciubuc I, Ciubuc II, Sturza, Braghiș, Tari ev, Greceanâi) au promovat aceeași politică față de Biserica noastră în materie de restituire a bunurilor abuziv confiscate.

De asemenea, constatăm cu regret că Legea Republicii Moldova privind cultele religioase și părțile lor componente, nr. 125-XVI din 11/05/ 2007, nu a suportat nici o modificare în sensul cerut de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei și nici o inițiativă legislativă de modificare nu a fost introdusă în ultimul an în Parlament.

Situația ne obligă să vă facem cunoscut și faptul că instanțele judecătorești ale Republicii Moldova, fiind sesizate de noi și având pe rolul lor dosare privind admiterea în legalitate a unui număr de 16 parohii ale Mitropoliei Basarabiei din raionul Ungheni, tărăgănează nejustificat examinarea acestor cauze. Totodată, Ministerul Justiției, fiind obligat de Curtea de Apel Chișinău să admită în legalitate aceste parohii, a preferat să nu se conformeze deciziei judecătorești pe care a atacat-o la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova. La 23 iunie 2008, Curtea Supremă de Justiție a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare în prima instanță de contencios administativ la Curtea de Apel Chișinău. Examinarea acestei cauze simple a depășit orice termen rezonabil și pune parohiile Bisericii noastre în situația de a nu-și putea exercita drepturile elementare prevăzute de lege și de a nu beneficia de cea mai mică protecție din partea autorităților și agenților Statului.

În legătură cu cele relatate mai sus, precum și cu cele comunicate cu ocaziile anterioare, Mitropolia Basarabiei adresează Secretariatului General al Consiliului Europei și Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, precum și raportorilor APCE pentru Republica Moldova, rugămintea de a continua, în limitele competențelor fiecăruia, supravegherea modului de îndeplinire de către Republica Moldova a măsurilor individuale și generale în vederea executării hotărârii CEDO din 13/12/2001.

Trebuie să mai constatăm că Hotărârea CEDO din 13 decembrie 2001 este prima hotărâre pronunțată de Înalta Curte de la Strasbourg într-un dosar provenind din Republica Moldova. Cu toate acestea, durata supravegherii de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a modului în care Republica Moldova execută această hotărâre este nepermis de lung și nu se compară cu termenele nici unei altei hotărâri privind Republica Moldova. Acest fapt confirmă în sine că autoritățile Statului nostru ne aplică în continuare un tratament diferențiat și că Biserica noastră face obiectul unei politici intolerante din partea Statului și a agenților lui.

Mitropolia Basarabiei nu va ezita să vă pună la dispoziție și alte informații privind evoluțiile în legătură cu îndeplinirea sau neîndeplinirea Hotărârii CEDO din 13/12/2001.”

Biroul de Presă al Mitropoliei Basarabiei

( Sursa: Ziarul Lumina Nr.203/ 2 septembrie 2008)

Comentarii Facebook


Știri recente

„Umblați ca fii ai luminii!”

Cu ocazia aniversării a 16 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel, Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul semnează un editorial despre „vocația de luminător” a Preafericirii Sale. „Umblați ca fii ai luminii!” (Efeseni 5, 8) Taina…