Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Părinte VASILE, Mitropolit de Elassona

Fiecare clipă din viața omului este irepetabilă. Pentru credincios, timpul dăruit de milostivirea Preabunului Dumnezeu, Cel ce ne dă tot binele, are ca scop dobândirea sfințeniei. În Biserică trăim fiecare clipă a vieții noastre împreună cu Preamilostivul Dumnezeu. Faptul acesta constituie o binecuvântare deosebită pentru noi, credincioșii, care, încă din viața de aici, pregustăm bunătățile veșniciei. Timpul curge repede, ca apa râului de munte, dar și viața se risipește ca timpul. Timpul trece pe lângă noi și ne întrece!

Viața fiecărui om este marcată de diferite aniversări, cu caracter specific. Fiecare aniversare are sensul ei propriu, dar conține și un mesaj pentru fiecare dintre noi. Bucuria aniversării sporește când sărbătoritul o împărtășește și altor frați!

Omul stăpânit de patima iubirii de arginți, omul împătimit în plăceri și iubitor de slavă deșartă trăiește numai solitudinea sinelui său și de aceea este nefericit. Dimpotrivă, iubitorul de Dumnezeu, iubitorul de sfinți, iubitorul de virtuți, iubitorul de muncă, iubitorul de oameni se luptă întotdeauna pentru realizarea binelui. Obiectivul lui este să slujească lui Dumnezeu și fiecărui semen, în care vede pe cel creat „după chipul lui Dumnezeu”, să împartă tot binele primit de la Dumnezeu, de la Care este toată darea cea bună și tot darul desăvârșit și să se facă mai întâi de toate, pe cât este cu putință, plăcut lui Dumnezeu, binefăcător și bineplăcut semenilor.

Preafericitul Patriarh Daniel, conducătorul duhovnicesc și Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, se străduiește cu grijă să trăiască cele de mai sus, să le transmită mai departe, dar să și devină, cu ajutorul lui Dumnezeu, pildă prin faptă pentru vremurile grele de astăzi.

Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, Preafericirea Sa sărbătorește anul acesta aniversarea a 60 de ani de la cinstita sa naștere.

Preafericirea Sa este odrasla unei familii creștine cucernice. Din tinerețe s-a distins ca elev și student foarte bun, cu dragoste de învățătură. În continuare, s-a dovedit monah înțelept și sârguincios, mai târziu cadru didactic universitar de succes, în continuare scriitor consacrat și, în sfârșit, arhipăstor și patriarh respectat, iubit, bun și vrednic. Preafericitul este cunoscut în toată lumea ortodoxă și nu numai. Bogatele cunoștințe teologice și academice, pregătirea științifică excepțională, cunoașterea multor limbi, opera scriitoricească, slujirea pastorală, marea experiență și contribuțiile aduse atât la evenimentele bisericești, cât și la evenimentele sociale, culturale și religioase internaționale fac să-i fie recunoscute meritele de conducător duhovnicesc. Faptul că din tinerețe a petrecut împreună cu duhovnici înțelepți și teologi recunoscuți și experimentați, dar și grija și activitatea neobosită, depusă în toate domeniile în care a slujit întotdeauna cu rezultate excelente, îl arată ca model de sârguință și jertfelnicie.

Evoluția sa de până acum, ca patriarh, nu lasă pe nimeni indiferent și ne dă de gândit tuturor. Reorganizarea în ritm alert a Bisericii Române constituie pildă pentru întreaga lume ortodoxă, dar, în același timp, și mesaj de încurajare și consolare pentru epoca noastră tulburată. Cultivarea scrisului teologic, înflorirea și susținerea monahismului, catehizarea poporului, răspândirea cuvântului lui Dumnezeu, opera filantropică, promovarea culturii, producția editorială de succes, dar și orice fel de activitate depusă pentru realizarea binelui, sunt temeiuri pentru preaslăvirea Numelui lui Dumnezeu, Cel lăudat în Preasfânta Treime. Cele amintite mai sus, prezentate în câteva cuvinte, marchează evoluția Preafericitului, dar aduc mulțumire și constituie model de urmat pentru credincioși. Cu respect și dragoste, aceștia sprijină inițiativele și aspirațiile arhiereului care îi păstorește.

Această activitate importantă, desfășurată în multe direcții și cu multă răspundere, este prezentată, spre slava lui Dumnezeu și lauda Bisericii Ortodoxe, prin toate mijloacele moderne, electronice, de comunicare și ale presei scrise, deținute de Biserică. Acestea se află sub atenta supraveghere părintească, dar se bucură și de susținerea Preafericitului.

Intervenția dinamică a Preafericirii Sale în soluționarea problemelor care preocupă lumea contemporană este întotdeauna esențială. Participarea și colaborarea frățească în cadrul relațiilor interortodoxe și intercreștine atât cu Patriarhia Ecumenică, cât și cu Biserica Greciei, dar și cu toate celelalte Biserici Ortodoxe, este vrednică de laudă, esențială și dătătoare de speranțe. Dragostea frățească și cinstirea arătată de Preafericitul față de Sanctitatea Sa, Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic și Preafericirea Sa Ieronim, Arhiepiscopul Atenei, dă întotdeauna rezultate bune.

Preafericitul Daniel, Patriarhul României, cu educația sa clasică, înțelepciunea de sus și cuvântul său actual constituie, în epoca de astăzi, pentru poporul român, cea mai bună chezășie.

Aniversarea cinstitei sale zile de naștere constituie prilej binecuvântat și imbold ca, în primul rând, să înălțăm Preabunului Dumnezeu rugăciune de preaslăvire pentru păstorul cel bun și cârmuitorul excepțional, și în al doilea rând, să exprimăm prin aceste puțin rânduri, felicitări smerite și urări cordiale de ani mulți și binecuvântați, așa încât, patriarhatul Preafericirii Sale să aducă roade frumoase și îmbelșugate, să fie ferit de încercări, să fie senin, fără dureri, cu sănătate înfloritoare și cu toate binecuvântările, spre slava lui Dumnezeu și lauda Bisericii Ortodoxe.

Întru mulți ani, Stăpâne!

Cu profund respect,

†VASILE

Mitropolit de Elassona

Comentarii Facebook


Știri recente