Lucrările Consiliului și Adunării Eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria

În perioada 13 – 14 februarie 2015, la Reședința Episcopală din Giula, sub conducerea Preasfințitului Părinte Siluan, au avut loc ședințele anuale de lucru ale Consiliului și Adunării Eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Ambele ședințe au fost precedate de săvârșirea Sfintei Liturghii și a îndătinatei slujbe de „Te Deum”, în Catedrala Episcopală din Giula, unde au fost aduse mulțumiri Bunului Dumnezeu pentru tot ajutorul Său și binefacerile revărsate asupra clericilor și credincioșilor Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria în anul trecut.

În cadrul ședințelor, după cum aflăm de la Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, au fost prezentate rapoartele de activitate pentru anul 2014, la cele trei sectoare de activitate ale Episcopiei: administrativ-bisericesc, cultural și economic-financiar, fiind înregistrate câteva realizări deosebite, dintre care menționăm: ducerea la bun sfârșit a unui proiect european transfrontalier, având ca parteneri Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, Arhiepiscopia Aradului și Fundația Publică pentru dezvoltarea localității Otlaca Pustă, pe tema dezvoltării turismului religios în zona județelor Arad și Békés, care s-a concretizat prin resfințirea Catedralei Episcopale din Giula și inaugurarea parcului amenajat în apropierea Catedralei, printr-un altar de vară în stil maramureșean și două porți masive din lemn (în 30 martie 2014); inaugurarea unui centru parohial, comunitar și muzeal la Otlaca Pustă (în 25 martie 2014, în Ungaria) și a unui centru ecumenic, combinat cu spații unice, în parcul de lângă Parohia Micălaca Veche II, din Arad (25 aprilie 2014); inițierea a două alte proiecte europene transfrontaliere, aflate în curs de desfășurare, la Parohia Apateu, aparținând Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, în care sunt implicate trei biserici din Ungaria și alte trei biserici din România, între acestea numărându-se și Catedrala cu lună, din Oradea și având ca partener și Primăria Oradiei; realizarea și inaugurarea la Giula a Expoziției muzeale permanente a Episcopiei, intitulată „Vestigii Ortodoxe din colecția Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria” și care reprezintă un vis de două decenii al comunității românești din Ungaria, adus la îndeplinire cu sprijinul financiar al Statului Maghiar; restaurarea capelei românești din Crâstor (Sarkadkeresztúr), cu sprijin din partea Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, dar și a Primăriei locale din Crâstor și a celei din Cefa, localitate înfrățită din România.

Lucrările forurilor eparhiale din Ungaria au fost așezate sub oblăduirea Sfântului Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, în anul comemorativ dedicat lui, în Patriarhia Română, urmând ca activitățile Episcopiei din anul 2015 să se desfășoare sub egida anului omagial al misiunii în parohie și mânăstire azi, potrivit tematicii stabilite prin hotărârea Sfântului Sinod.

A fost adusă, de asemenea, la cunoștința preoților și aleșilor credincioșilor din Consiliul și Adunarea Eparhială recenta hotărâre a Sfântului Sinod privind „Cooperarea pastorală transfrontalieră a Eparhiilor ortodoxe române din ţară cu cele din apropierea graniţelor României”, care vine și în sprijinul credincioșilor ortodocși români din Ungaria, precum și necesitatea ca toate Eparhiile Patriarhiei Române să sprijine, la rândul lor, activitatea mediatică remarcabilă a Posturilor Trinitas TV și Radio Trinitas, care joacă un rol misionar-pastoral foarte important, în contextul societății contemporane.

Au fost stabilite locurile de desfășurare și temele celor două conferințe preoțești, de primăvară și toamnă, care se circumscriu temelor anului comemorativ și omagial 2015, din Patriarhia Română, iar la final au fost discutate și alte subiecte importante legate de activitatea misionar-pastorală care va avea loc în Episcopie, în acest an.

Ca de fiecare dată, a fost subliniată și acum prezența și activitatea statornică a Bisericii Ortodoxe Române în cadrul comunității românești din Ungaria, pe care o ajută în menținerea și afirmarea propriei sale identități, naționale, spirituale și culturale, dar și în păstrarea unui echilibru, în interiorul ei, atât de necesar astăzi.

Comentarii Facebook


Știri recente