Lucrările Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului

Membrii Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului s-au reunit în urmă cu două zile în sediul Fundației „Episcop Melchisedec” din Roman. Lucrările au fost prezidate de PS Ioachim Băcăuanul și au fost precedate de slujba Te Deum-ului. În cadrul Adunării eparhiale de la Roman au fost prezentate rapoartele de activitate pentru anul 2012 și s-au propus noi proiecte pentru anul în curs, informează Ziarul Lumina, Ediția de Moldova.

În sala de conferințe a Fundației „Episcop Melchisedec” a avut loc sâmbătă, 26 ianuarie 2013, Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, prezidată de Preasfințitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Întâlnirea a debutat în Catedrala arhiepiscopală din Roman, unde a fost oficiată o slujbă de Te Deum de către un sobor de preoți, în prezența Preasfințitului Ioachim Băcăuanul și a membrilor Adunării eparhiale. După cum ne-a relatat pr. Constantin Gherasim, inspector în Probleme de tineret și mass-media al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Episcopul-vicar al Eparhiei Romanului și Bacăului a adresat cu acest prilej un cuvânt de învățătură, în care a prezentat rolul pe care Adunarea eparhială îl are în viața Bisericii. În același timp, Preasfinția Sa a vorbit despre ierarhii care au condus destinele eparhiei din scaunul vlădicesc de la Roman, cu demnitate, cu responsabilitate harică, străduindu-se să propovăduiască dreapta învățătură și să insufle în rândul credincioșilor cuvântul Sfintelor Evanghelii. „Pe scaunul vlădicesc de la Roman consemnăm prezența a peste 75 de ierarhi. Fiecare ierarh a avut un rol important, marcând timpul său. Noi, inspirându-ne din activitatea lor, încercăm să marcăm timpul nostru. Dumnezeu este același pentru toți și diferit pentru fiecare și de aceea nădăjduim ca Cel Preaînalt să ne inspire în continuare, având exemplul înaintașilor. Dorim să ducem mai departe cu demnitate și acribie toate prerogativele care ne-au fost însărcinate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Dorim, de asemenea, să răspundem nevoilor spirituale ale credincioșilor acestei eparhii de Dumnezeu păzite. Din analiza rapoartelor care vor fi studiate în cadrul comisiilor veți înțelege întreaga noastră activitate”, a spus PS Ioachim Băcăuanul, care a mulțumit tuturor membrilor Adunării eparhiale, cler și laici, care au răspuns chemării Bisericii de a participa la acest moment important de bilanț și de pregătire pentru noile activități ale anului 2013. „Întâlnindu-ne în spațiul Catedralei arhiepiscopale la slujba de Te Deum, am mulțumit lui Dumnezeu pentru cele ce am săvârșit în anul trecut și ne-am rugat să binecuvinteze ziua de astăzi (n.r. sâmbătă). Dumneavoastră, membrii Adunării eparhiale, ați fost invitați pentru a face o analiză și un bilanț al împlinirilor ce au fost realizate de către administrația eparhială în 2012”, a menționat PS Ioachim Băcăuanul.

„Vom încerca să continuăm mandatul rânduit de Dumnezeu”

După slujba Te Deum-ului, PS Ioachim Băcăuanul și membrii Adunării eparhiale au vizitat sediul Fundației „Episcop Melchisedec”, aflată în imediata apropiere a Centrului eparhial Roman, ale cărei lucrări au fost finalizate anul trecut. „Toți cei prezenți au putut vedea toate compartimentele fundației, filiala din Roman, respectiv grădinița, centrul de zi, sala de ședințe, dar și capela în care își doarme somnul de vechi vrednicul de pomenire ierarh Melchisedec Ștefănescu. După vizitarea fundației, membrii Adunării eparhiale s-au grupat pe comisiile de specialitate pentru a analiza rezultatele bilanțului pe anul 2012. De asemenea, s-au făcut propuneri pentru anul în care am intrat”, a adăugat pr. inspector Constantin Gherasim. Adunarea eparhială a continuat în sala mare de conferințe din incinta Fundației „Episcop Melchisedec”, unde au fost prezentate concluziile referatelor făcute de comisiile de specialitate. Totodată, membrii adunării au propus proiecte pentru anul 2013, care este consacrat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre Sfinților Împărați Constantin și Elena. La sfârșitul adunării Preasfinția Sa a ținut să mulțumească din nou tuturor membrilor, clerici și laici. „Astăzi, când, din mila lui Dumnezeu, suntem rânduiți a conduce destinele acestor credincioși aflați în spațiul administrativ-canonic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, avem îndatorirea morală de a păstra și perpetua aceste valori încredințate de generațiile ce s-au rânduit de-a lungul timpului, continuând misiunea noastră cu harul și binecuvântarea lui Dumnezeu. În Biserică nu este decât bună rânduială. Psalmistul David spune că Dumnezeul nostru este Dumnezeul rânduielii și a făcut ca toate să fie așezate într-o ordine desăvârșită. Urmând această rânduială, încercăm, la rându-ne, să ne statornicim ordinea noastră în vederea bunului mers al vieții credincioșilor. Cea mai nobilă atribuție ce ni s-a dat nouă, slujitorilor și reprezentanților, membrilor aleși ai Adunării eparhiale, este aceea ca pe fiii Bisericii să-i călăuzim pe calea mântuirii. Vă mulțumesc pentru că ați venit cu toții, înfruntând vitregiile vremii. Încurajați de frățiile voastre, vom încerca să continuăm mandatul rânduit de Dumnezeu pentru bunul mers al vieții bisericești. Mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântarea pe care a revărsat-o asupra slujitorilor Săi, cler și credincioși, pentru darurile pe care le oferă din belșug neamului românesc și eparhiei noastre”, a mai spus Preasfințitul Ioachim Băcăuanul.

Comentarii Facebook


Știri recente