„Lucrarea prefacerii omului din păcătos în omul cel nou, duhovnicesc, se face numai prin pocăinţă”, spune Arhim. Clement Haralam

La Catedrala Patriarhală din Bucureşti s-a oficiat joi seară ultima parte din Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul. Slujba a fost săvârşită de soborul slujitorilor lăcaşului de cult, condus de Arhim. Clement Haralam care a reliefat importanţa pocăinţei în iconomia mântuirii.

Canonul de Pocăință al Sfântului Andrei Criteanul va fi recitit, de această dată integral, în miercurea din săptămâna a 5-a din Postul Mare.

Eclesiarhul Catedralei Patriarhale a rostit la finalul slujbei o meditaţie duhovnicească în care a explicat sensurile duhovniceşti ale rugăciunii Sfântului Efrem Sirul, unde întâlnim cereri de schimbare a vieţii adresate lui Dumnezeu.

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie. (o metanie) Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, robului Tău. (o metanie)

Așa Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. (o metanie)

În prima parte a rugăciunii, ‘vedem mai întâi chipul omului stricat de cele patru patimi şi ne rugăm lui Dumnezeu să ne izbăvească de ele’, a spus Arhim. Clement Haralam.

Mai departe, ‘privim apoi icoana omului înnoit prin cele patru virtuţi şi cerem să ni le dăruiască şi nouă ca să sporim în această cale a urcuşului duhovnicesc numit şi urcuş spre Înviere’.

Părintele Arhimandrit a acordat o importanţă deosebită metaniei trupeşti prezentă în rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, întrucât ‘este semnul văzut al pocăinţei’.

‘Plecându-ne, mărturisim căderea noastră în păcate, iar prin ridicare năzuinţa noastră de a ne izbăvi de păcate spre înnoire sufletească. Facem metanie pentru că aceasta înseamnă acest cuvânt: schimbare, prefacere, înnoire a minţii, lucrarea prefacerii omului din păcătos în omul cel nou, duhovnicesc, care se face numai prin pocăinţă’, a spus Eclesiarhul Catedralei Patriarhale.

Foto Credit: Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente