Lucrarea misionară a Bisericii prin muzică

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la deschiderea Simpozionului Internațional de Muzicologie Bizantină 300 DE ANI DE ROMNIRE, organizat de Universitatea Națională de Muzică din București și Academia Română – Institutul de Istoria Artei G. Oprescu, 12 decembrie 2013:

Ediția a II-a a Simpozionului Internațional de Muzicologie Bizantină300 de ani de românire”, organizat de Universitatea Națională de Muzică din București împreună cu Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române, constituie un eveniment de excepție atât pentru muzicologia românească, cât și pentru Biserica Ortodoxă Română.

Împlinirea a 300 de ani (1713 – 2013) de la „încheierea” primului codice muzical bizantin pre limba patriei de către eruditul ieromonah Filothei sin Agăi Jipei și dedicat Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu, prilejuiește o întâlnire de înaltă ținută academică menită să evoce, din perspective diverse, drumul anevoios al traducerii, adaptării și românirii cântării bizantine de-a lungul a trei veacuri.

Considerată, pe bună dreptate, corespondent în plan muzical al Bibliei de la București, a lui Șerban Cantacuzino (1688), Psaltichia Rumânească a fost cartea de cult care a împodobit și a desăvârșit serviciul liturgic al Bisericii noastre Ortodoxe pentru mai bine de un secol de la scrierea sa, monument al culturii naționale ce dezvăluie și astăzi extraordinara competență lingvistică, teologică și profunzime muzicală a lui Filothei Jipa.

Acest fapt nu ne-ar fi fost cunoscut dacă părintele arhidiacon Sebastian Barbu-Bucur, profesor la Universitatea Națională de Muzică din București, nu ar fi tradus, comentat și analizat timp de aproape 36 de ani monumentala operă muzicală de epocă brâncovenească, recuperând și repunând astfel în circuitul interpretativ graiul ascuns și sfânt al cântărilor Psaltichiei Rumânești. Misiunea sa a fost multiplă și binecuvântată: a reînființat în anii ’90 Academia de Muzică Religioasă, modelând și îndrumând numeroși studenți – deopotrivă muzicieni și teologi, actualmente interpreți de excepție ai muzicii psaltice, profesori, preoți sau muzicologi, spre slujirea Bisericii strămoșești și a oamenilor. Prin înființarea corului de muzică bizantină Psalmodia a oferit un model interpretativ și o pecete a autenticității, aducând la lumină, prin numeroasele concerte și înregistrări, melofacerile marilor noștri românitori, fie ei din Țările Române sau Sfântul Munte Athos. Prin generațiile de studenți și doctoranzi a înscris muzicologia bizantină autohtonă în circuitul academic internațional, iar în plan componistic, prin numeroasele slujbe închinate sfinților români canonizați de Biserica Ortodoxă Română, părintele Sebastian Barbu-Bucur a reactualizat, peste timp, tradiția melodiilor de strană ale marilor protopsalți Macarie Ieromonahul, Anton Pann, Dimitrie Suceveanu sau Ion Popescu-Pasărea.

De asemenea, constatăm cu mare bucurie că întâlnirea academică de față, prin știință, muzică și rugăciune, prefațează și se înscrie în suita de evenimente de anul viitor, 2014, dedicate de Patriarhia Română Sfinților Martiri Brâncoveni, ctitori de cultură creștină românească.

Felicităm pe organizatorii acestui simpozion internațional de muzicologie bizantină, pe toți participanții din țară și din străinătate și ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să îi dăruiască multă sănătate Părintelui Arhidiacon Prof. Univ. Dr. Sebastian Barbu-Bucur, pentru a se bucura de roadele activității sale muzicologice și a vedea pe ucenicii săi continuându-i neobosita muncă de cultivare a muzicii liturgice autentice în lucrarea misionară a Bisericii Ortodoxe Române.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente