IPS Irineu: Scopul creştinului în această viaţă este de a urca, treaptă cu treaptă, până la porţile Raiului

IPS Irineu la Sadova

Precum tatăl tânărului stăpânit de diavol din Evanghelia acestei duminici şi noi avem nevoie să-L căutăm pe Mântuitorul Hristos spre a cere vindecare, a spus IPS Irineu credincioşilor prezenţi duminică, 26 martie 2017, în cadrul aşezământului monahal de la Sadova.

Numai prin credinţa unită cu fapta bună putem deschide fereastra sufletului, iar Dumnezeu se poate sălăşlui întru noi. Aşadar, purtând sufletele noastre înaintea Domnului, să-I cerem să le vindece pentru ca ele să fie scoase din apa plăcerilor şi din focul mâniei, acolo unde au fost aruncate prin ispitele vrăjmaşului diavol. Putem face aceasta prin mărturisirea păcatelor, prin căinţă sinceră, prin post şi rugăciune, spre a ajunge biruitori la Sfânta Înviere, a spus ierarhul.

Ctitoria domnitorului Matei Basarab din localitatea doljeană Sadova, închinată Sfântului Ierarh Nicolae, a primit duminică, 26 martie, vizita IPS Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, informează pr. Gheorghe Cioiu de la Biroul de Presă al A. Ierarhul a oficiat Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, a vorbit celor prezenţi despre roadele postului şi a evocat personalitatea Sfântului Ioan Scărarul.

IPS Părinte Irineu a subliniat nevoinţa şi exemplul de pregătire duhovnicească pe care ni-l oferă Sfântul Cuvios Ioan Scărarul.

Avem, în urcuşul nostru duhovnicesc al acestui post, exemplul de nevoinţă al acestui Cuvios Părinte care ne învaţă cum să urcăm pe scara virtuţilor şi a faptelor bune, spre a ajunge să ne împărtăşim cu vrednicie de lumina sfântă a Învierii Domnului.

Scopul creştinului în această viaţă este de a urca, treaptă cu treaptă, până la porţile Raiului, acolo unde ne va întâmpina Tatăl ceresc şi vom auzi cuvintele: „Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău” (Matei 25, 23), a concluzionat IPS Irineu.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Constantin Stoenoiu a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Rovinari I, Protoieria Târgu Jiu Sud, judeţul Gorj, iar teologul Lucian – Costinel Mihalea a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei Motru Sec, Protoieria Târgu Jiu Nord, judeţul Gorj.


Mănăstirea Sadova este situată în partea de sud a judeţului Dolj, pe şoseaua care duce la Bechet. Cu o istorie bogată, aşezământul monahal a fost multă vreme un important punct strategic de apărare, fiind menţionat documentar pentru prima oară în secolul XVI, drept ctitorie a boierilor Craioveşti.

Biserica de cărămidă a fost construită în anul 1633, pe locul vechii biserici de lemn, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae.

Mănăstirea Sadova este refăcută şi fortificată de domnitorul Matei Basarab în anul 1640, apoi  Sfântul Constantin Brâncoveanu va ridica biserica-bolniţă în anul 1693, cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Biserica a fost restaurată la exterior în ultimii ani, în prezent lucrându-se la restaurarea picturii interioare.

 

 

Comentarii Facebook


Știri recente