Întrunirile anuale ale Consiliului Eparhial și Adunării Eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria

În data de 29 și 30 ianuarie 2009, la Centrul Eparhial din Giula, sub președinția Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, s-au desfășurat ședințele de lucru anuale ale Consiliului și Adunării Eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Lucrările Consiliului și Adunării Eparhiale au fost dedicate aniversării Anului Jubiliar al Crezului Ortodox și Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și au fost precedate de săvârșirea Sfintei Liturghii în Catedrala Episcopală din Giula, de către Preasfințitul Părinte Episcop Siluan și preoții din Adunarea Eparhială, a unei slujbe de pomenire pentru marele mecenat al românilor din Ungaria, Emanuil Gojdu, la împlinirea a 140 de ani de la mutarea sa la cele veșnice, precum și a slujbei de Te Deum, prevăzută pentru această întrunire.

Praznicul Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, pe lângă importanța deosebită pe care o are pentru toate seminariile teologice și facultățile de teologie ortodoxă din lumea întreagă, are pentru Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și o altă semnificație aparte, datorită faptului că la această mare sărbătoare creștină, în anul 1999, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, condus la acea vreme de Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, a ales pe Preasfințitul Părinte Sofronie Drincec, astăzi Episcopul Oradiei, ca cel dintâi Ierarh al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

La cele două ședințe de lucru au fost prezentate rapoartele de activitate pentru anul 2009 ale celor trei sectoare administrative ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria: bisericesc, cultural și economic, fiind evidențiate realizări importante în domeniul pastoral-misionar și cultural, deși numărul membrilor și posibilitățile comunității românești din Ungaria sunt mai reduse, în comparație cu alte comunități românești din diaspora.

Adunarea Eparhială a luat decizia înființării unui nou protopopiat, la Budapesta, prin desprinderea parohiilor românești pestane din fostul protopopiat de Giula-Budapesta, pentru a marca importanța comunității românești din capitala Ungariei și pentru a oferi posibilitatea acestui nou protopopiat de a-și extinde aria sa de activitate pastoral-misionară și la românii care trăiesc în alte orașe apropiate. Noul protopopiat va ocupa locul al doilea în ordinea ierarhică a Episcopiei, după protopopiatul de Giula și va fi condus de Pr. Ic. Stavr. Marius Maghiaru, parohul comunității românești din capitală, care împreună cu Părintele Singhel David Pop, superiorul Așezământului Monahal „Sfântul Ioan Botezătorul” și conducătorul Centrului Cultural și Pastoral-Misionar „Sfântul Vasile cel Mare”, se îngrijesc de necesitățile spirituale ale românilor din Budapesta și împrejurimi.

Tot cu această ocazie, au mai fost luate în discuție diferite obiective care vor fi vizate în anul 2010, pentru a putea continua în cele mai bune condiții activitatea liturgică, pastorală și misionară a Episcopiei noastre, atât la nivel eparhial, cât și la nivelul fiecărei parohii.

Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria

Comentarii Facebook


Știri recente