Întrunirea Adunării Eparhiale în Arhiepiscopia Târgoviștei

Sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, au avut loc, marți, 15 ianuarie 2013, la Reședința Eparhială din Târgoviște, lucrările anuale a Adunării Eparhiale din Arhiepiscopia Târgoviștei, după cum ne informează Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Întrunirea, din Aula „Decenium”, a Consiliului Eparhial, a deschis manifestările festive, iar, apoi, la Paraclisul Reședinței Mitropolitane, a avut loc slujba Te Deum-ului, la care au participat, pe lângă membrii Adunării Eparhiale și invitații speciali: profesori de la școlile de teologie eparhială, stareți și starețe etc. Înaltpreasfinția Sa, în calitate de președinte, a inaugurat lucrările sesiunii anuale, statutare, a Adunării Eparhiale și a subliniat, în cuvântul său, rolul deosebit al întrunirii acestei structuri administrative eparhiale. Înaltul Ierarh a făcut, după aceea, o scurtă prezentare asupra activității sectoarelor de activitate ale Centrului Eparhial în cursul anului 2012, iar, apoi, a prezentat perspectivele și provocările pastoral-misionare ale Eparhiei noastre. În continuare, au fost susținute, în Aula „Sf. Voievod Neagoe Basarab”, rapoartele de activitate, de către reprezentanții fiecărui sector eparhial fiind prezentate și adoptate, ca hotărâri, în plenul adunării.

„Câteva aspecte care au reieșit din rapoartele sectoarelor eparhiale merită amintite, și anume: numeroasele șantiere de construcție de noi biserici; numirile de preoți și de diaconi, dar și resfințirile, târnosirile și punerile de piatră de temelie, din anul trecut. Ca realizări deosebite, menționăm: rodnica activitate editorială, reprezentată de tipărirea a numeroase volume: „În slujba Bisericii și a neamului românesc”, cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești a voievodului Neagoe Basarab (1512-1521); „Ctitor de spiritualitate, cultură și limbă românească”, la împlinirea a 380 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești a voievodului Matei Basarab (1632-1654) și „Marea Pravilă a unității de credință și de neam”, cu ocazia împlinirii a 360 de ani de la tipărirea, la Târgoviște, a „Îndreptării Legii” (1652); Broșura misionară „Taina Sf. Maslu și îngrijirea bolnavilor” și Almanahul Bisericesc pe anul 2013; preocuparea pentru restaurarea unor biserici – monument istoric; diverse și complexe proiecte filantropice, de asistență și consiliere socială, precum combaterea violenței domestice, a traficului de droguri și de persoane sau ajutorarea populației afectate de calamități naturale, dar și finalizarea Centrului Social Creștin al Arhiepiscopiei Târgoviștei”, a precizat Pr. Marian Puiescu, Consilier Cultural și Comunicații Media al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

În încheiere, înainte de discuțiile referitoare la cele prezentate, s-au dezbătut și aprobat obiectivele pe care Arhiepiscopia Târgoviștei și le-a propus pentru anul 2013. Acest an va oferi bucuria unor alese sărbătoriri, dacă ținem seama de reverberațiile sale simbolice, deosebite, care ne vor permite să omagiem pe: „Sf. Împărați Constantin și Elena și 1700 de ani de la emiterea Edictului de toleranță de la Milano, carta libertății creștine și a libertății religioase”, 325 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești a Voievodului Martir Constantin Brâncoveanu (1688) și 420 de ani de la urcarea pe tron a Voievodului martir Mihai Viteazul, primul și paradigmaticul unificator al românilor într-un singur stat (1593).

Comentarii Facebook


Știri recente