Înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos

Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul luminează cu ale sale raze strălucitoare bolta Bisericii Creştine ca nimeni altul, personalitatea sa fiind prezentă în conştiinţele şi sufletele oamenilor din cele două lumi, a Vechiului şi a Noului Testament, de aproape trei milenii. Vremurile au trecut şi vor trece mereu, dar Sfântul Ilie rămâne acelaşi, nu doar în memoria oamenilor, ci şi în viaţa lor, ca unul apropiat de credinţa şi aspiraţiile lor pentru dreptate şi adevăr. Căci el a ţinut aprinsă flacăra credinţei monoteiste, într-un singur Dumnezeu, în mijlocul poporului lui Israel şi al altor popoare.

Sunt multe şi minunate faptele Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, numit aşa după localitatea sa de origine, Tesva. Pentru că era bine cunoscut, a rămas în inima poporului ales. Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos face referire la el: „Adevăr vă spun vouă că multe văduve erau în vremea lui Ilie în Israel…” (Luca IV, 25). Iar pe Muntele Taborului, într-un moment de unică importanţă revelaţională, când Domnul Îşi descoperă Dumnezeirea Sa prin Schimbarea la Faţă, Prorocul Ilie, alături de Moise, este prezent aici, vorbind cu Domnul. Încât, chiar şi numai aceste mărturii dau o imagine reală a locului său în ierarhia cea mai înaltă a sfinţilor.

Mai multe detalii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente