Hristos răstoarnă logica gândirii lumeşti, spune Patriarhul: Onoarea nu decurge din ambiţie personală

Patriarhul Daniel a reamintit duminică lecţia pe care Hristos a oferit-o ucenicilor Săi, atunci când a primit solicitarea apostolilor Iacov şi Ioan de a ocupa poziţii lumeşti şi a evidenţiat că Mântuitorul a răsturnat logica gândirii lumeşti, plină de egoism. Logică întâlnită şi astăzi în societatea contemporană.

Hristos le-a arătat că „onoarea sau cinstea în Biserică decurge nu din ambiţie personală, nu din luptă şi competiţie pentru onoare pentru a fi deasupra celorlaţi, ci din slujire smerită, prin iubire smerită şi milostivă”, a spus Preafericirea Sa în predica rostită duminică în paraclisul istoric al reşedinţei patriarhale.

Patriarhul României a predicat în paraclisul Sf. Gheorghe din Reşedinţa Patriarhală. Foto credit: Arhid. Ştefan Sfarghie/Ziarul Lumina

„Dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta Ta și altul de-a stânga Ta

Cererea plină de slavă lumească a apostolilor Iacov şi Ioan, care au dorit să fie aşezaţi „unul de-a dreapta Ta și altul de-a stânga” lui Hristos, a generat invidie şi mânie în rândul celorlalţi ucenici. Însă răspunsul Mântuitorului avea să aducă pace în rândul lor, a spus Preafericirea Sa.

„Mântuitorul, cu înţelepciunea lui dumnezeiască a luminat pe ucenici şi i-a îndreptat pe cei doi fraţi dornici de onoare lumească, i-a luminat şi i-a îndreptat spunându-le că a sta cineva de-a dreapta sau de-a stânga Lui poate fi hotărât doar de Dumnezeu, pentru cei care se pregătesc aceste locuri. Cu alte cuvinte, a sta de-a dreapta şi de-a stânga Mântuitorului întru slavă nu este un drept, ci este un dar al lui Dumnezeu; nu este un drept al celor care se consideră vrednici, ci este un dar pentru cei pe care El, Dumnezeu, îi consideră vrednici să primească acest dar”.

„Iar celorlalţi ucenici le spune că toţi cârmuitorii neamurilor stăpânesc asupra lor, dar între voi, adică între ucenicii Lui, nu trebuie să fie aceeaşi gândire, şi anume cel care vrea să fie mai mare, trebuie să fie slujitor tuturor, iar cel ce doreşte să fie întâiul între voi trebuie să fie slugă tuturor”.

Sf. Maria Egipteanca – model de pocăinţă

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidenţiat că Duminica a V-a din Postul Mare este dedicată Sfintei Maria Egipteanca, o femeie care în prima parte a vieţii a fost atrasă de multe păcate, dar apoi, prin pocăinţă a dobândit sfinţenia.

A vieţuit 47 ani în multe nevoinţe şi a ajuns să se ridice de un cot la pământ în timpul rugăciunii pentru că sufletul ei era mai mult unit cu Dumnezeu decât cu cele lumeşti, a subliniat Preafericirea Sa.

„Sfânta Maria Egipteanca a devenit model de pocăinţă, de încurajare pentru toţi cei care au fost robiţi de patimi, dar care prin pocăinţă s-au reînnoit, şi-au refăcut viaţa şi au trecut de la păcat la virtute, de la patimi la sfinţenie”, a spus Patriarhul Daniel.

„Sfânta Maria este ocroritoarea şi luminătoare celor care se pocăiesc mult şi doresc să schimbe îşi viaţa şi doresc să aducă mulţumire lui Dumnezeu pentru puterea dată lor prin harul lui Dumnezeu ca să se apropie de Dumnezeu şi să împlinească voia Lui în viaţa lor”.

Evanghelia duminicală, spune Patriarhul României, sintetizează următoarele învăţături:

  • Hristos prevestește ucenicilor săi suferințele Sale, moartea Sa, dar și Învierea Sa după 3 zile, ceea ce înseamnă că suferințele crucii Sale sunt îndreptate spre Înviere. Cu alte cuvinte Crucea este îndreptată spre Înviere, iar Învierea este ascunsă în Cruce, în smerenia Crucii;
  • Întâietatea sau onoarea în viaţă nu vine din stăpânirea asupra altora, ci din slujirea smerită şi ajutorarea milostivă faţă de semeni;
  • Viaţa Sfintei Maria Egipteanca a devenit o icoană a pocăinţei, a înnoirii vieţii omului astfel încât se poate trece de la păcatul ucigător la sfinţenia de viaţă dătătoare prin pocăinţă, prin post, prin rugăciune şi prin multă smerenie.

Foto credit: Arhivă Basilica.ro/Raluca Ene

Comentarii Facebook


Știri recente