Grupul psaltic, un dar al Sfântului Dimitrie pentru olteni

Istoria muzicii psaltice din Oltenia stă legată negreșit de strana Catedralei mitropolitane din Craiova. Împodobită în decursul vremii prin jertfa și dăruirea unor slujitori vrednici, frumoasa mărturisire a tainelor celor pline de dumnezeire păstrează pe mai departe același neobosit ecou. Responsabili de această misiune sfântă sunt astăzi membrii Grupului psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”.

Dincolo de propagarea continuă a valorilor muzicale bizantine peste veacuri, până acum 15 ani nu se putea vorbi de existența concretă a unui grup psaltic în adevăratul sens al cuvântului. Nu rămâne îndoială că seminariștii craioveni sau absolvenții școlii de cântăreți activau împreună într-un cor organizat, însă aplecarea concretă spre cântarea de grup nu era încă o realitate definită. Această idee s-a concretizat la inițiativa distinsului profesor și muzicolog pr. Alexie Buzera, cadru didactic la proaspăt înființata Facultate de Teologie din Craiova. „Pe atunci doar o mână de oameni, studenții teologi aflați sub conducerea pr. prof. Alexie Buzera au încercat recuperarea stilului de cânt bizantin printr-o abordare corectă a structurii glasurilor bizantine. Dorința cea mare era aceea de redescoperire a artei muzicale conforme cu tradiția din care se născuse, a acelui sistem complet de cercetare și redare a melosului bizantin concretizat în glasuri, genuri și nuanțe muzicale. Demersul pr. prof. Buzera s-a făcut simțit imediat în așa fel încât candela odată aprinsă nu s-a mai stins, sămânța care a fost semănată a răsărit, a crescut, iar acum cu toții ne bucurăm de roadele ei. Stilul de muzică promovat în Oltenia de tinerii studenți a adus un plus cântării la strană din punctul de vedere al calității interpretative. Se trecuse într-o nouă etapă a muzicii psaltice românești din Oltenia. Prin biserici, dar și prin mănăstirile din cuprinsul eparhiei, a început din nou să se cânte Chinonice, Trisaghioane, Heruvice și Axioane, alternând glasurile, precum și creații calofonice psaltice, adevărate chemări la rugăciune. Cuvântul devenea viu și prindea sens prin muzică. Simțeai cum te rogi cântând la strană. Viața bisericească parcă a renăscut, acest gen de muzică nefiind altceva decât chipul cântării îngerești, după concepția Sfântului Dionisie Areopagitul, potrivit căruia în Biserică toate cele văzute sunt chip al celor nevăzute. Prin urmare, și muzica noastră, a celor care am avut șansa să asistăm la nașterea acestui proiect, a fost, este și va fi o imagine a cântului făpturilor de sus”, povestește protopsaltul profesor Victor Șapcă, coordonatorul grupului psaltic, profesor de psaltichie la Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova.

Mai multe inimi, un singur crez: cântarea bizantină

An de an, psalții craioveni au ostenit la zidirea unui vis, devenit cu timpul realitate. În numele pasiunii și dragostei pentru cântarea bizantină, tinerii practicieni ai melosului bisericesc au adunat ca într-un buchet piese consacrate, dar și creații noi, bucurând auzul celor aplecați spre rugăciune printr-o interpretare caldă și plină de duh. Astfel, sub protia Sfântului Dimitrie, cântăreții Băniei au născut o nouă cale de aplecare spre meditație și contemplare. „Preoți, diaconi, profesori de religie, studenți și absolvenți ai Facultății de Teologie din Craiova, precum și tineri seminariști, cu toții am căutat aceeași cale, promovarea cântului bizantin. În ceea ce privește repertoriul, grupul psaltic a avut ca prioritate redescoperirea cântecelor și a vechilor tradiții populare și în mod special a cântului și repertoriului bisericesc de origine bizantină. În acest sens, s-a dorit încă de la început să se pună în valoare compozițiile marilor protopsalți români: Macarie Ieromonahul, Anton Pann, Dimitrie Suceveanu, Nectarie Protopsaltul, Amfilohie Iordănescu, Neagu Ionescu, Ioan Zmeu, Victor Ojog etc.”, mai spune prof. Victor Șapcă.

Vremea marilor proiecte muzicale

Din 2008, activitatea grupului a fost binecuvântată de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, constituindu-se astfel începutul primelor proiecte muzicale de anvergură. Prof. Victor Șapcă caracterizează acest moment drept „rod al unei munci de peste 10 ani”. „Activitatea de-a lungul timpului – mai spune el – s-a concretizat prin participarea la numeroase slujbe și privegheri la bisericile de mir și mănăstirile din Oltenia și din țară, concerte de muzică bizantină și colinde pe scenele Teatrului Liric, Teatrului Național și Filarmonicii din Craiova. În anii 2007 și 2008, grupul psaltic a avut bucuria de a cânta colinde bizantine în Catedrala San Marco din Veneția cu ocazia participării la hramul unei parohii românești din Veneția, Italia. Mai mult, odată cu venirea IPS Irineu în scaunul de Mitropolit al Olteniei am început imprimările. Pasiunea noastră devenea dintr-odată concretă, cu ecou peste vreme. Astfel, cu binecuvântarea Mitropolitului nostru au fost înregistrate, într-un decurs de mai puțin de trei ani, peste 10 CD-uri de cea mai bună calitate și realizare grafică”, mai spune prof. Victor Șapcă.

Colaborare cu „Tronos”

Întreaga activitate a psalților craioveni a fost susținută în ultimii ani de frumoasă colaborare cu o parte a Grupului „Tronos” al Patriarhiei Române. Experiența lor, conjugată cu elanul mai tinerilor colegi de la Craiova, a generat câteva din cele mai importante imprimări audio finalizate până în prezent. „Fiecare CD a avut nevoie de un impuls de voce și tehnică în ceea ce privește realizarea lui. Aici au intervenit colegii de la București, care aveau deja experiența numeroaselor CD-uri imprimate. Ei sunt cei cărora doresc să le mulțumesc pentru amabilitate și deschidere”, spune protopsaltul Victor Șapcă.

Ultima înregistrare a grupului psaltic, așezată pe un suport electronic inedit, sub formă de amforă, este închinată Sfinților Constantin și Elena, informează „Ziarul Lumina”. Intitulat generic „Istoria Bisericii prin Sfinții Împărați într-o amforă muzicală bizantină”, lucrarea este rodul a zeci de ore de repetiție. Mai mult, toate lucrările realizate se bucură de o grafică deosebită, fiind întocmite cu mare dăruire de ostenitorii Editurii „Mitropolia Olteniei”. Aceștia au lucrat de fiecare dată, „cu timp și fără timp” pentru ca muzica psalților craioveni să beneficieze de cel mai înalt standard de promovabilitate.

Rodul tuturor ostenelilor de până acum a fost răsplătit de clericii și credincioșii care au pus la inimă aceste cântări dumnezeiești. Concertele organizate au sporit numărul iubitorilor de psaltichie, aprinzând dragostea pentru Hristos în sufletele necăjite și împovărate de apăsările vieții.

Comentarii Facebook


Știri recente