„Femeia gârbovă devine un mare dascăl pentru noi toţi”

Biserica Ortodoxă se află astăzi, 7 decembrie 2014, în Duminica a XXVII-a după Rusalii. La Sfânta Liturghie, în toate bisericile ortodoxe s-a citit pericopa evanghelică de la Luca (cap.13, vs.10-17) în care ni se prezintă Tămăduirea femeii gârbove: „În vremea aceea Iisus învăţa într-una din sinagogi sâmbăta. Şi, iată, era acolo o femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputinţă şi care era gârbovă, încât nu putea să se ridice nicidecum. Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis: Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta! Şi Şi-a pus mâinile asupra ei, iar ea îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu. Atunci mai-marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulţimii: Şase zile sunt în care trebuie să se lucreze; deci veniţi în aceste zile şi vă vindecaţi, iar nu în ziua sâmbetei! Domnul însă i-a răspuns şi a zis: Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă oare sâmbăta boul sau asinul său de la iesle şi nu îl duce să îl adape? Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o Satana, iată, de optsprezece ani, nu se cuvenea oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sâmbetei? Şi, zicând El acestea, s-au ruşinat toţi cei ce erau împotriva Lui, iar poporul întreg se bucura de toate faptele cele slăvite, săvârşite de Dânsul.”

În cuvântul de învățătură rostit în Paraclisul Reședinței Patriarhale cu hramul Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul României a explicat învățăturile de reies din Evanghelia de astăzi.

Sufletul femeii gârbove era drept în stare de rugăciune

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidenţiat faptul că Mântuitorul Iisus Hristos nu este nepăsător când oamenii suferă, ci El vindecă neputinţa şi alină suferinţa, vindecă boala dăruind oamenilor sănătate trupească şi sufletească, mai ales dacă ei au credinţă vie, răbdare şi smerită.

„Această femeie gârbovă, suferindă şi smerită, nu a cerut nimic de la Hristos Domnul, pentru că nu îndrăznea să-I ceară ceva. Ea purta crucea suferinţei sale în smerenie şi în tăcere. Trupul ei era gârbov sau aplecat de boală, dar sufletul ei era drept în stare de rugăciune. Cu toate că nici ea şi nici altcineva de la sinagogă nu a cerut lui Iisus să o vindece, totuşi El, din multă milă sau compasiune faţă de această femeie suferindă a vindecat-o în văzul tuturor celor adunaţi în sinagogă. Vedem aşadar că Dumnezeu doreşte şi săvârşeşte vindecarea omului chiar şi atunci când omul nu mai aşteaptă vindecarea sau nu mai cere în mod stăruitor vindecarea sa. Deci, Dumnezeu cel ce cunoaşte viaţa şi suferinţa fiecărui om, dar şi credinţa, smerenia şi răbdarea lui alege locul şi timpul când eliberează pe oameni de boală şi suferinţă”, a spus Preafericirea Sa.

Dumnezeu lucrează totdeauna pentru mântuirea oamenilor

Patriarhul României a mai arătat că Dumnezeu lucrează în mod pedagogic şi chiar dacă întârzie să răspundă la cererea noastră, ori răspunde în mod diferit de aşteptarea noastră, Dumnezeu lucrează totdeauna pentru mântuirea oamenilor.

„Din această lucrare milostivă şi minunată a Mântuitorului Iisus Hristos înţelegem că Dumnezeu lucrează când doreşte El şi cum doreşte El, iar modul Lui de lucrare este unul pedagogic sau înţelept. Chiar dacă întârzie să răspundă la cererea omului, ori răspunde în mod diferit de cât aşteptăm noi Dumnezeu lucrează totdeauna pentru mântuirea oamenilor. Uneori, El nu răspunde când este chemat, iar alteori ne cheamă când nu ne aşteptăm. În orice caz, El iubeşte pe toţi oamenii, chiar dacă nu gândeşte ca toţi oamenii, ci dumnezeieşte, adică mai presus de gândirea omenească obişnuită”, a spus Preafericirea Sa.

Femeia gârbovă devine un mare dascăl pentru noi toţi

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidenţiat faptul că femeia gârbovă devine pentru noi un mare dascăl, deoarece a dat dovadă de multă recunoştinţă faţă de Dumnezeu, tămăduitorul ei. Îndată ce a simțit binefacerea vindecării, a subliniat Patriarhul României, ea a preamărit pe Dumnezeu – Vindecătorul.

„În Evanghelia de azi învățăm că femeia gârbovă avea multă credință și smerenie precum și îndelungă răbdare pentru că ea suferea fără să cârtească, fără să se revolte, fără să se plângă, fără să ceară mila cuiva. Trupul ei era gârbov, dar sufletul ei era drept. Trupul ei era plecat spre pământ, dar sufletul ei se înălţa adesea în rugăciune către Dumnezeu. În ziua în care Fiul lui Dumnezeu, care S-a făcut om din iubire pentru oameni, a ridicat-o, a vindecat-o, ea a început să preamărească pe Dumnezeu. La virtuţile sale, credinţă puternică, smerenie profundă şi răbdare îndelungă, se adaugă şi multa ei recunoştinţă ca preamărire a lui Dumnezeu. Îndată ce a simțit binefacerea vindecării, ea a preamărit pe Dumnezeu – Vindecătorul. Prin urmare, femeia gârbovă devine un mare dascăl pentru noi toţi. Ea este pentru noi o lumină mai ales în această perioadă a Postului Naşterii Domnului, ca timp de pregătire pentru primirea Mântuitorului Iisus Hristos în peştera inimii noastre, în intimitatea sufletului nostru care din cauza păcatelor, a devenit întunecos şi rece, dar care se luminează şi se încălzeşte prin rugăciune, post şi milostenie, prin Spovedanie şi Împărtăşanie”, a spus Preafericirea Sa.

Biserica Ortodoxă se va afla la 14 decembrie în Duminica a XXVIII-a după Rusalii.

Comentarii Facebook


Știri recente

Episcopia Canadei: Conferințele Postului Mare, online

Episcopia Ortodoxă Română a Canadei vă invită la seria de întâlniri duhovnicești „Conferințele Postului Mare 2021 – «Prin ușile pocăinței spre bucuria Învierii»”. Întâlnirile vor fi transmise online (via Zoom/Facebook) în primele cinci duminici ale…