FactBox: Adunarea Națională Bisericească

De obicei în luna februarie, are loc la Patriarhie o serie anuală de întruniri care vizează analiza activității Bisericii din anul încheiat și stabilirea obiectivelor pentru anul în curs. Se întrunesc pe rând: Consiliul Național Bisericesc (CNB), Adunarea Națională Bisericească (ANB) și Sfântul Sinod, toate prezidate, conform statutului, de Patriarhul României.

Că Sfântul Sinod este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române probabil știi, dar de ANB și CNB ai auzit mai puține.

Ce este Adunarea Națională Bisericească?

Adunarea Națională Bisericească (ANB) este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice și patrimoniale.

În categoria organismelor centrale deliberative mai sunt Sfântul Sinod și Sinodul permanent. Hotărârile ANB devin executorii după ratificarea lor de către Sfântul Sinod.

Membrii

Adunarea Națională Bisericească este alcătuită din câte trei reprezentanți ai fiecărei eparhii, un cleric și 2 mireni, delegați de Adunările eparhiale din țară și din jurul granițelor, pe termen de 4 ani. Ei pot fi delegați pentru cel mult două mandate.

Președintele ANB este Patriarhul. Ierarhii Sfântului Sinod participă la lucrările Adunării Naționale Bisericești.

Întruniri

Adunarea Națională Bisericească se întrunește o dată pe an în ședință de lucru, iar în caz de necesitate, ori de câte ori este nevoie. ANB se întrunește și în ședințe solemne.

Atribuții

 • susține drepturile și activitățile Bisericii Ortodoxe Române;
 • avizează regulamente de aplicare ale prezentului statut cu privire la domenii de activitate date în competența sa de către Sfântul Sinod;
 • la propunerea Patriarhului României, alege membrii Consiliului Național Bisericesc;
 • adoptă măsuri generale pentru sprijinirea așezămintelor culturale, social-filantropice, economice și fundaționale ale Bisericii;
 • stabilește mijloacele de ajutorare ale organismelor și instituțiilor centrale bisericești;
 • examinează și aprobă Raportul general anual al Consiliului Național Bisericesc privind activitatea din Biserica Ortodoxă Română și hotărăște cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru buna desfășurare a vieții bisericești;
 • aprobă contul de execuție bugetară și bilanțul financiar-contabil al Administrației Patriarhale, al Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă și al instituțiilor centrale bisericești cu scop misionar;
 • aprobă bugetul general al Administrației Patriarhale, al Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă și al instituțiilor centrale bisericești;
 • aprobă măsuri unitare privind administrarea bunurilor mobile și imobile, aflate în proprietatea sau folosința unităților de cult din întreaga Biserică Ortodoxă Română, precum și a celor fundaționale;
 • aprobă proiecte sociale, culturale, educaționale și comunicaționale ale Bisericii Ortodoxe Române;
 • stabilește mijloacele de ajutorare a românilor din afara granițelor țării;
 • exercită și alte atribuții care îi sunt date prin statut, prin regulamentele bisericești sau de către Sfântul Sinod.

Comisii

Pentru studierea problemelor și formularea propunerilor ce urmează a fi supuse deliberării, Adunarea Națională Bisericească alege, la începutul fiecărui mandat de 4 ani, dintre membrii ei clerici și mireni, 5 comisii de lucru permanente, care au câte un președinte, vicepreședinte și raportor desemnați de plen, la propunerea președintelui. Comisiile ANB sunt:

 • Comisia administrativ-juridică și de validare;
 • Comisia socială și pentru comunicații media;
 • Comisia culturală și educațională;
 • Comisia economică, bugetară și de patrimoniu imobiliar (bunuri bisericești);
 • Comisia pentru românii ortodocși de peste hotare și pentru relații externe bisericești.

Consiliul Național Bisericesc

Consiliul Național Bisericesc este organism central executiv al Sfântului Sinod și al Adunării Naționale Bisericești. Se compune din 12 membri ai Adunării Naționale Bisericești, câte un cleric și câte un mirean reprezentând fiecare mitropolie din țară.

În categoria organismelor centrale executive sunt Patriarhul și Permanența Consiliului Național Bisericesc.

Vezi pe larg în Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române.


Din aceeași categorie:


Foto credit: Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente