„Dumnezeu este Unul, dar nu singurătate veșnică!”

În ziua uneia dintre cele mai mari sărbători ortodoxe, praznicul Sfintei Treimi, Patriarhul României a subliniat faptul că Dumnezeul creștinilor este Unul, dar nu e o singurătate veșnică.

„El este Unul, dar nu singurătate veșnică, pentru că dacă El este Unul – singurătate veșnică, nu poate fi iubire”, a spus Patriarhul Daniel, amintind că lumea a fost creată din iubire și Dumnezeu este iubire în Sine.

„Tainic, acest Dumnezeu Unul are o comuniune de persoane distincte în El, dar aceste Persoane sunt nedespărțite”, a adăugat Preafericirea Sa.

Patriarhul României a sfințit în lunea Rusaliilor, 17 iunie 2019, Biserica „Sfântul Spiridon” – Nou, Paraclis Patriarhal și Catedrală onorifică a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei.

PF Daniel (dreapta) și PS Veniamin (stânga) pecetluind altarul sfințit al Catedralei „Sf. Spiridon” – Nou. ©Basilica.ro / Mircea Florescu

Pentru a explica comuniunea de persoane distincte prezentă în Unul Dumnezeu, Patriarhul a făcut referire la momentul creării omului, când Dumnezeu a folosit un „plural misterios” – „Să facem om după chipul și asemănarea Noastră” (Facere 1:26).

„Dumnezeu S-a sfătuit cu Cineva care era egal. (…) Dumnezeu Tatăl S-a consultat cu Fiul Său cel veșnic și cu Duhul Sfânt”, a explicat Preafericirea Sa amintind ce spuneau Sfinții Părinți despre acest „plural misterios”.

În urma acestei consultări divine a fost creată „o persoană rațional, cu voință liberă și capabilă de iubire. Persoanele divine necreate și veșnice creează persoane umane și învrednicește aceste persoane să intre în comuniune cu Dumnezeu, să vorbească, să-L asculte să împlinească voia Lui tocmai pentru că persoanele umane sunt create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu”.

Părintele Patriarh a amintit în acest context că tot un „plural misterios” este și însuși numele lui Dumnezeu în ebraică, „Elohim”. (Elohim – אֱלהִים este pluralul cuvântului ebraic Eloah – אלוה).

Omilia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a continuat cu prezentarea și explicarea unor texte din Vechiul și mai ales din Noul Testament despre Sfânta Treime.

Botezul – cufundare în iubirea Sfintei Treimi

Amintind că spre finalul activității sale pământești Mântuitorul i-a trimis pe Apostoli să boteze „În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh”, Patriarhul României a explicat că prin Botez creștinii sunt introduși, cufundați în har, adică în iubirea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh.

„Această botezare nu este un simplu act formal, un ritual, ci începutul unei vieți noi, începutul vieții veșnice încă din lumea aceasta în care omul este muritor, înseamnă o relație veșnică prin harul Duhului Sfânt cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt”, a precizat Părintele Patriarh.

De aceea, a semnalat Patriarhul, toți cei care ne-am botezat ne rugăm des și începem orice lucrare «În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh» și o terminăm cu «Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh».

”Biserica Ortodoxă este Biserica Sfintei Treimi

Preafericirea Sa a spus că „Biserica Ortodoxă este Biserica Sfintei Treimi prin excelență” și toate lucrările se fac invocând harul Preasfintei Treimi, inclusiv sfințirea de biserici.

„Totul se săvârșește în numele, cu lucrarea și spre slava Preasfintei Treimi”.

„Biserica este plină de Sfânta Treime”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh citându-l pe scriitorul bisericesc Origen.

„Toate cântările, toate rugăciunile le ritmăm ca și o respirație a unui corp plin de Duhul Sfânt prin formula «Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum, și pururea și în vecii vecilor. Amin!»”.

Patriarhul Daniel a menționat faptul că încheierea acestei rugăciuni ritmate dezvăluie și credința în nemurirea sufletului:

„Deci, dacă noi slăvim pe Dumnezeu acum, trebuie să trăim veșnic ca să îl slăvim «acum și pururea și în vecii vecilor»”.

Patriarhul României a oficiat slujba de sfințire a Catedralei „Sfântul Spiridon”-Nou împreună cu Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud și cu Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul.

Soborul slujitor la sfințirea Catedralei „Sf. Spiridon”-Nou. ©Basilica.ro / Mircea Florescu

Vezi mai multe imagini în galeria foto de la eveniment.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Comentarii Facebook


Știri recente