Duminica Tomii: Patriarhul României despre credință și bucuria de a trăi în Dumnezeu

„Credința este capacitatea spirituală de a vedea pe Cel Nevăzut, de a simți prezența lui Dumnezeu în Biserică, în lume și în viața noastră printr-o simțire duhovnicească numită «ochii sufletului». Cei care au crezut nu pentru că au văzut cu ochii trupului, ci cu ochii sufletului, pe Hristos cel înviat, aceia sunt fericiți”, a subliniat Patriarhul României în predica rostită duminică, 5 mai 2019, în Biserica „Sfântul Elefterie” – Nou din București.

„Noi am primit credința din auzite” prin mărturiile Apostolilor, a explicat Preafericirea Sa, dar o vedem duhovnicește cu „ochii sufletului”, a subliniat Patriarhul Daniel reflectând asupra episodului evanghelic în care Sfântul Apostol Toma este încredințat de Învierea Domnului (Ioan 20:19-31).

PF Daniel în Biserica „Sf. Elefterie” – Nou. ©Basilica.ro / Raluca Ene

„De aceea, noi după ce auzim Evanghelia citindu-se duminica răspundem la adevărul Evangheliei prin mărturisirea credinței celei adevărate în Crez. Astfel încât Crezul este mărturisirea credinței în adevărul pe care ni l-a binevestit citirea Evangheliei”.

Abia după aceea, ne împărtășim la finalul Liturghiei cu Hristos cel răstignit și înviat.

„Vederea aceasta duhovnicească a lui Hristos este o vedere dincolo de simțuri”, a adăugat Părintele Patriarh, argumentând prin cuvintele Sf. Ap. Pavel:

„Credinţa este încredinţarea sau pregustarea celor nădăjduite și dovedirea sau confirmarea lucrurilor celor nevăzute” (Evrei 11:1, n.r.).

Amintind un alt pasaj din Epistolele pauline, Patriarhul Daniel a explicat de ce este Dumnezeu nevăzut:

„Sfântul Apostol Pavel spune «Toate cele văzute în lumea aceasta sunt trecătoare, iar cele nevăzute sunt veșnice». Deci, Dumnezeu cel Veșnic este nevăzut pentru că este Nematerial, Nelimitat și Netrecător. De aceea, nu-l putem vedea cu ochii limitați și trecători, ci îl vedem sau îl simțim duhovnicește prin credință, dacă Îl iubim”.

„Credința este o gustare, o pregustare, a celor făgăduite din Împărăția Cerurilor, o simțire mai presus de simțurile materiale”, a insistat Patriarhul României.

Bucuria de trăi în Dumnezeu

Ajungând la concluzia că adevărata credință presupune vederea, simțirea și trăirea în Dumnezeu, Părintele Patriarh Daniel a evidențiat în continuare ce efecte are această relație a creștinului cu Dumnezeu.

„Psalmul zice: «Gustați și vedeți că bun este Domnul» (Psalmi 33:8, n.r.), cu alte cuvinte: Trăiți relația cu Dumnezeu, legătura cu El prin rugăciune și vedeți că bun este Domnul”.

Preafericirea sa a spus că Sfinții Părinți menționează „dulceața rugăciunii, bucuria și pacea pe care le aduce în suflet întâlnirea noastră cu Dumnezeu în rugăciune” și a continuat să argumenteze cele spuse cu un alt pasaj scripturistic:

„Pe Iisus Hristos, fără să-L fi văzut, Îl iubiţi; întru El, deşi acum nu-L vedeţi, voi credeţi şi vă bucuraţi cu bucurie negrăită şi preamărită, dobândind răsplata credinţei voastre, mântuirea sufletelor” (I Petru 8-9).

Deci, deși nu-l vedem, îl iubim pe Hristos și ne bucurăm cu o bucurie negrăită. „Aceasta este bucuria rugăciunii, bucuria sfintelor slujbe, bucuria binecuvântării pe care noi o primim”, a spus Patriarhul României.

Credincioși rugându-se în Biserica „Sf. Elefterie” – Nou în Duminica Tomii. ©Basilica.ro / Raluca Ene

Preafericirea Sa a precizat că această „bucurie negrăită și preaslăvită” nu poate fi produsă „de droguri, nici de narcotice ori de băuturi alese, ci este bucurie din bucuria Lui Hristos cel Înviat, bucuria prezenței iubirii milostive și smerite a lui Hristos în sufletele celor care cred în El, îl iubesc pe El și împlinesc în viața lor voia Lui”.

„Pe această credință ca o cunoaștere duhovnicească, se bazează toată viața spirituală a Bisericii”, a adăugat Părintele Patriarh.

„Credința nu este o convingere intelectuală, de ordin filosofic sau cultural, credința este o legătură vie, o relație personală cu persoana șui Hristos cel răstignit și înviat al cărui nume îl purtăm noi, numele de «creștin»”.

Însă, a atras atenția Patriarhul Daniel, „această relație vie cu Hristos se arată și se întărește prin rugăciune și apoi se manifestă prin fapte bune ale iubirii smerite și milostive față de semenii noștri”.

„Este o legătură mai tare decât moartea, mai tare decât spațiul care separă pe oameni, mai tare decât timpul care separă generațiile. Este legătură în Duhul Sfânt”, a reiterat Patriarhul României.

PF Daniel discutând cu credincioșii la Biserica „Sf. Elefterie” – Nou. ©Basilica.ro / Raluca Ene

În partea a doua a omiliei rostite la Biserica „Sfântul Elefterie” – Nou, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat aspecte din viața Sf. Efrem cel Nou „a cărui credință a fost verificată prin suferință”. Despre viața Sfântului puteți afla mai multe în secțiunea Calendar Ortodox.

Vezi mai multe fotografii în galeria foto de la eveniment!

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene

Comentarii Facebook


Știri recente