Duminica dinaintea Botezului Domnului la Paraclisul mitropolitan Sfântul Ilie din Craiova

Biserica paraclis mitropolitan „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Craiova a fost neîncăpătoare în Duminica dinaintea Botezului Domnului pentru numărul mare de credincioși veniți la rugăciune în ajunul marii sărbători a Epifaniei Domnului. Bucuria duhovnicească a fost sporită de prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, care a săvârșit aici Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de Grupul psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” al Catedralei mitropolitane din Craiova, condus de prof. Victor Șapcă, după cum ne-a transmis diac. Gheorghe Cioiu.

La final, Mitropolitul Olteniei le-a vorbit credincioșilor prezenți despre semnificațiile pericopei evanghelice din această duminică (Marcu 1, 1-8), subliniind actualitatea mesajului transmis de Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului. „În Evanghelia acestei duminici, Sfântul Ioan Botezătorul îndeamnă la pocăință: ..s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie (Marcu 1, 15). Este o chemare valabilă și în zilele noastre, pentru că este foarte important ca viața noastră să se schimbe în bine, să nu ne lăsăm conduși de cărările lumii acesteia. Orice lucru pământesc duce la cele pământești, în timp ce orice este ceresc duce la ceruri. Ca atare, viața noastră trebuie trăită în așa fel încât să putem fi moștenitori ai Împărăției Cerurilor. Ori dacă ne așezăm propria viață după chipul lumii acesteia, preluăm și noi chipul unei lumi trecătoare, o lume care se ofilește odată cu trecerea timpului și nu are nicio consistență. O lume ce are nevoie permanent de înoire și numai Dumnezeu este Acela care, cu harul Său, poate înoi firea lucrurilor, iar pe noi ne înoiește atunci când avem căință pentru păcatele noastre, pocăință, când avem inimă deschisă în smerenie și evlavie față de Mântuitorul Hristos care ne face permanent chemare: Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi (Matei 11, 28).” Așadar, este necesar ca pocăința să ne preocupe permanent, zi și noapte, să ne pregătim pentru viața cea veșnică, așa cum ne îndeamnă Sfântul Ioan Botezătorul. Suntem chemați la pocăință și la o viață nouă pentru că Împărăția lui Dumnezeu este Împărăția cea nouă, iar prin Sfântul Botez și împărtășirea cu Sfintele Taine noi pregustăm din Împărăția cea veșnică și așteptăm pe Cel ce este și Cel ce vine, Atotțiitorul, cum îL numește Sfântul Ioan Evanghelistul în Apocalipsa. El este Cel ce vine și se sălășluiește întru noi, iar dacă află o inimă bună și curată va rămâne permanent acolo și lucrul acelei persoane va fi binecuvântat și plăcut lui Dumnezeu, în timp ce lucrul omului care nu-L are pe Dumnezeu cu el, se va risipi. Priviți la sfintele lăcașuri ridicate de sfinții noștri, Sfântul Nicodim la Tismana sau Sfântul Calinic la Frăsinei, precum și la mulți alți oameni care au lucrat cu binecuvântarea și prin harul lui Dumnezeu și au creat lucruri care dăinuie peste secole”, a spus IPS Irineu.

Biserica „Sfântul Ilie Tesviteanul” – repere istorice

Așezată în zona centrală a Craiovei, Biserica „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” este unul dintre reperele importante ale vieții religioase și culturale ale Cetății Băniei. Ea fost ctitorită de vornicului Ilie Otetelișanu în anul 1720 și refăcută din temelii în 1893. Pictura a fost realizată de Gheorghe Tăttărescu, fiind considerată ultima biserică pictată de acesta. Sfântul locaș a devenit în scurt timp un simbol pentru cei care locuiau în această zonă, numele Sfântului Ocrotitor Ilie fiind dat și cartierului în mijlocul căruia se află. Tot aici a fost înființată, în 1837, Școala de fete „Lazaro – Otetelișanu”, considerată prima școală de fete din Oltenia.

Comentarii Facebook


Știri recente