Dintre concluziile Colocviului de Teologie Dogmatică de la Arad: Hristos răspunde mereu nevoii de sens al vieții omului

La finalul lucrărilor Colocviului Național de Teologie Dogmatică de la Arad s-a subliniat că „Hristos răspunde mereu nevoii de sens al vieții omului”.

Aflat la cea de-a 8-a ediţie, evenimentul s-a desfăşurat în perioada 10-12 octombrie 2021 la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad cu participarea profesorilor de specialitate de la Facultăţile de Teologie din Patriarhia Română.

Sesiunile de comunicări s-au focusat pe răspunsul Bisericii în fața contestărilor dogmei hristologice în lumea actuală.

Au fost valorificate aspecte esenţiale ce ţin de hristologia Sinoadelor Ecumenice, experiența și teologia Bisericii şi s-a discutat despre modalităţile în care este mărturisit în contemporaneitate adevărul Persoanei lui Iisus Hristos.

Pe baza celor analizate, a fost întocmit un document sintetic, în 6 puncte.

1. Persoana și lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos sunt centrale în Dogmatica, Spiritualitatea și Cultul Bisericii, care proclamă şi mărturisesc, pe temeiul Revelației, al Sfintei Scripturi și al Sfintei Tradiții, dogma unirii a celor două firi, dumnezeiască și omenească, în mod neîmpărțit și nedespărțit, neamestecat și neschimbat, în Unul și Același Logos veșnic al Tatălui, născut din Tatăl înainte de veci şi din Fecioara Maria, în vremurile din urmă.

2. Dogma hristologică, nedespărțită de cea trinitară, reprezintă fundamentul dogmelor, vieții și misiunii Bisericii.

3. Vocația teologiei, sensibilă la nevoile și interogațiile omului contemporan și adânc înrădăcinată în dogma, spiritualitatea și liturghia Bisericii, este deodată explicitare a comuniunii omului cu Hristos Cel veșnic viu și mărturisire a trăirii Lui comunitare în Biserică.

4. Astăzi, când societatea e asaltată de ideologii care alterează percepția creștină asupra antropologiei și eclesiologiei, recursul la dogma hristologică precizată în Sinoadele Ecumenice se dovedește indispensabil, în ceea ce privește originea, constituția și destinul veșnic al omului. Iisus Hristos răspunde mereu nevoii de sens al vieții omului. Omul contemporan, deseori indiferent religios, resimte acut golul spiritual provocat de lipsa de sens profund al vieții sale. Iisus Hristos reprezintă tocmai limpezirea acestui sens, și în timp, și în veșnicie.

5. Provocările modernității și postmodernității cu privire la Persoana lui Hristos și opera Sa de mântuire cheamă teologia ortodoxă actuală să ofere răspunsuri articulate într-o deschidere dialogică din perspectiva Tradiției și experienței Bisericii. În acest sens au fost evidențiate criteriile Tradiției patristice, precum și contribuțiile semnificative ale unor teologi ortodocși din secolul al XX-lea: Dumitru Stăniloae, Olivier Clément, Panayotis Nellas, Ioan Romanidis, Andrei Scrima, Justin Popovici ș.a.

6. Noile abordări ale hristologiei contemporane exprimate în dialog cu știința şi cultura trebuie cercetate și analizate critic din perspectiva Tradiției dogmatice a Bisericii pentru a putea fi utile în misiunea Bisericii în lume”.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului

Urmăreşte-ne pe Twitter: @agentiabasilica

Comentarii Facebook


Știri recente