Cum şi cu ce să ne hrănim sufletul – Patriarhul Daniel

„Ne hrănim sufletul cu lumină din Sfintele Scripturi, sfintele slujbe, sfintele rugăciuni, sfintele taine şi din faptele cele bune”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Duminica Sfântului Grigorie Palama.

În omilia rostită la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, Patriarhul României le-a explicat credincioşilor că prin luminile duhovniceşti de mai sus „ne înnoim şi devenim rugători purtători de lumină”.

Lumina harului

Potrivit Preafericirii Sale, „lumina şi puterea harului dumnezeiesc s-au văzut în vieţile oamenilor care s-au pocăit şi şi-au înnoit viaţa atât de mult încât au ajuns ca încă din lumea aceasta, când Dumnezeu a dorit, să guste din slava şi bucuria şi lumina neapusă a Împărăţiei Cerurilor”.


Lecturi recomandate:

În acest sens, Patriarhul l-a oferit ca exemplu pe Sfântul Grigorie Palama, pomenit în această duminică, „teolog al luminii slavei dumnezeieşti neapuse şi necreate care s-a arătat pe Muntele Taborului Sfinţilor Apostoli Petru, Iacov şi Ioan”.

Particularităţile Duminicii a 2-a din Postul Mare

Dacă Biserica a rânduit ca prima duminică din Postul Mare să fie dedicată mărturisirii dreptei credinţe, în cea de-a doua, supranumită a Sfântului Grigorie Palama, se pune accentul pe mărturisirea dreptei vieţuiri „prin pocăinţă, rugăciune şi multă nevoinţă duhovnicească”.

„Duminica de astăzi ne arată că rugăciunea şi pocăinţa înnoiesc haina de har a sufletului primită prin botezul creştin, dar adesea pătată prin păcat”.

„Atunci când cineva este botezat se cântă «Dă-mi mie haină luminoasă». Haina luminoasă este haina harului care înveleşte sufletul şi trupului celui recent botezat. Această haină luminoasă este haina prezenţei luminii dumnezeieşti în sufletul, trupul şi viaţa creştinului botezat”, a spus Preafericirea Sa.

De ce nu consumăm în post alimente de origine animală

Patriarhul Daniel a oferit în predica sa şi motivaţia pentru care în perioada Postului nu se consumă alimente de origine animală.

„În această perioadă a Postului în Biserica Ortodoxă nu se consumă alimente de origine animală, ci numai de origine vegetală şi de două ori, la Buna Vestire şi în Duminica Floriilor, se consumă peşte”.

„Hrana din produse vegetale predispune mai mult la rugăciune şi nu îngraşă corpul”, a menţionat Preafericitul Părinte Patriarh.

Hrana din produse vegetale mai are o semnificaţie: „toate plantele sunt rezultatele procesului de fotosinteză. Deci, plantele cresc pentru că au acumulat lumină de la soare şi peştele conţine fosfor, care în limba greacă înseamnă purtător de lumină”.

„Aceste plante care au asimilat lumină de la soare şi pe care noi le consumăm ne învaţă că aşa după cum ne hrănim trupul cu lumină de la soarele fizic, tot aşa trebuie să ne luminăm, să ne hrănim sufletul cu lumina harului nevăzut, dar real, de la Hristos. Deci, hrănim trupul cu produse rezultat al luminii de la soare şi ne hrănim sufletul cu lumină de la Hristos – lumina lumii”, a spus Patriarhul.

Recomandat de Basilica.ro: „Cuvinte ale credinței, lumini pentru viață” – 365 citate ale Patriarhului Daniel – Basilica.ro

Agenția de știri Basilica vă recomandă volumul „Cuvinte ale credinței, lumini pentru viață” – florilegiu tematic – ce cuprinde 365 citate ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Florilegiul este adresat în special tinerilor, dar nu numai. Cartea cuprinde selecții de citate din predicile, meditațiile, mesajele, cuvântările spontane sau pregătite ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel menite să răspundă…

Boala şi vindecarea în viziunea ortodoxă

Patriarhul României a adus în atenţia celor prezenţi şi „puterea dumnezeiască iertătoare de păcate şi vindecătoare de boli” a Mântuitorului Hristos, identificată în textul biblic duminical (Marcu 2:1-12), şi a prezentat sintetic învăţătura ortodoxă cu privire la boală şi vindecarea ei.

Potrivit Preafericirii Sale, „boala trupească este urmarea păcatelor săvârşite de om”, dar „nu totdeauna, ci uneori”.

„Alteori boala este doar o pedagogie divină, o lucrare înţeleaptă a lui Dumnezeu Care prin intermediul bolii îl ajută pe om să se smerească şi să se ferească de păcate mari şi de primejdii”.

„În evanghelia de astăzi se vede clar că există o legătură între păcat şi boală. De aceea, Mântuitorul îi spune slăbănogului mai întâi «Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!» şi apoi după ce i-a vindecat sufletul prin iertare de păcate i-a vindecat şi trupul zicând « Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă».

Trepte de urmat pentru vindecare

Primul pas în vindecarea trupului este vindecarea sufletului, a atras atenţia Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Hristos Domnul ne arată că pentru vindecarea trupului este necesară mai întâi vindecarea sufletului pentru că şi păcatul este o boală, cum a fost numit de Părinţii Sinodului 6 Ecumenic care au spus că păcatul este o boală a sufletului”.

„Prin slujba Sfântului Maslu noi cerem deodată cu vindecarea trupului şi iertarea păcatelor. Aceasta ne arată că există o legătură între izbăvirea de păcate şi vindecarea de boli”.

Rolul Duminicii a doua din Postul Mare este şi acela de a ne concentra în această perioadă pe mărturisirea mai deasă a păcatelor.

Patriarhul Daniel a spus că ulterior „urmează şi vindecarea de bolile trupeşti dacă Dumnezeu consideră că este necesar”.

„Chiar dacă o boală este incurabilă, vindecarea sufletului de păcate este cea mai importantă, fiindcă prin iertarea păcatelor ni se dăruieşte viaţa veşnică, adică mântuirea”, a explicat Preafericirea Sa.

Dobândirea harului înfierii

Un alt aspect semnalat în evanghelia de astăzi este faptul că slăbănogul care s-a pocăit prin suferinţă îndelungată „deodată cu primirea iertării păcatelor a primit şi harul înfierii, fiindcă l-a numit Iisus «fiu»”.

Prin aceasta, Mântuitorul „i-a arătat iubirea părintească a lui Dumnezeu care lucra prin Iisus Hristos”. El îi cunoştea păcatele, dar, în contrast cu ce fac oamenii de multe ori, „Iisus nu îl judecă, ci îl ajută; El nu îl umileşte, ci îl ridică, îl recuperează”.

Patriarhul a mai subliniat că la spovedanie primim şi noi „aceeaşi demnitate de fiu duhovnicesc”, iar această evanghelie „stă la baza temeliei lucrării duhovniceşti a preotului duhovnic, dar şi a fiilor şi fiicelor duhovniceşti care doresc iertarea de păcate şi vindecarea de bolile sufleteşti şi trupeşti”.

Totodată, evanghelia de astăzi este „o evanghelie a vindecării, dar şi o evanghelie a ridicării omului din starea de rob al păcatului la starea de fiu al lui Dumnezeu după har”, a evidenţiat Preafericirea Sa.

Apreciere pentru activităţile de la Paraclisul CMN

La finalul predicii rostite, Patriarhul Daniel a oferit pentru Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului volumele Unitate naţională şi dinamică pastorală. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2018,  100 de lumini din timpul edificării Catedralei Naționale, Satul românesc: factor de coeziune și unitate românească – incursiune literară, precum şi un DVD marca Trinitas TV care prezintă momente de la sfinţirea Catedralei Naţionale.

Patriarhul a apreciat „frumoasa activitate” desfăşurată la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului şi a amintit şi de activitatea voluntarilor de aici care „aduc mângâiere şi speranţă” prin campaniile pe care le întreprind.

În numele slujitorilor şi al credincioşilor de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, Arhim Paisie Teodorescu, Vicar patriarhal, i-a oferit Patriarhului României un buchet de flori şi i-a mulţumit pentru „prezenţa, binecuvântarea şi cuvântul de învăţătură”.

„Dorim să ne exprimăm bucuria şi mulţumirea pentru grija părintească pe care o arătaţi mereu pentru credincioşii şi slujitorii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, dovadă fiind vizitele dese pe care Preafericirea Voastră le faceţi în mijlocul credincioşilor de aici”, a spus Arhim Paisie Teodorescu.

Credincioşii prezenţi au primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel iconiţe cu chipul Sfântului Grigorie Palama.

Vezi mai multe imagini în galeria foto!

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns


Știri recente