Consfătuirea anuală a inspectorilor școlari pentru disciplina Religie: Temele discutate

Consfătuirea anuală a inspectorilor școlari pentru disciplina Religie s-a desfăşurat la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea.

Întâlnirea a fost organizată de Ministerul Educației, în parteneriat cu Arhiepiscopia Râmnicului și Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea.

Au participat Romeo Moșoiu, Consilier Ministerul Educației, Vasile Timiș, Inspector General la Ministerul Educației, Pr. George Jambore, Inspector patriarhal la Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române, inspectori de Religie din țară, şi delegați a nouă culte religioase recunoscute în România.

Tematica abordată a vizat procesul educațional în anul școlar 2022-2023, din perspectiva elementelor specifice disciplinei Religie.

Consfătuirea din 13-16 septembrie a cuprins ateliere pe grupe de lucru şi prezentări diverse, între care amintim:

  • Aplicarea curriculumului la disciplina Religie, centrat pe formarea competențelor specifice. Valorificarea în cadrul orei de Religie a metodelor specifice gândirii critice și a inteligențelor multiplei – inspector Daniela Buzatu;
  • Rolul motivației în realizarea unui climat favorabil în sala de clasă – lect. univ. dr. Ramona Buzgar;
  • Abordarea incluzivă a educației religioase a copiilor cu cerințe educaționale speciale – prof. univ. dr. Adrian Roșan;
  • Formarea continuă între deziderat și realitate – prof. Theodora Vild;
  • Despre voluntariat în satele de huțuli –  inspector Daniela Ceredeev.

„Întâlnirea a fost apreciată de toți participanții, evidențiind buna colaborare dintre cultele religioase și Ministerul Educației pentru susținerea învățământului religios și teologic, în vederea promovării unei educații integrale pentru viață, în spiritul valorilor autentice”, a declarat pentru Basilica.ro Pr. Inspector patriarhal George Jambore.

Cu ocazia evenimentului, participanții au vizitat mănăstiri reprezentative din Arhiepiscopia Râmnicului: Cozia, Surpatele și Dintr-un Lemn.

Foto credit: Insp. Daniela Ceredeev

Urmăriți-ne pe Twitter: @AgentiaBasilica

Comentarii Facebook


Știri recente