Concurs pentru bursele Fundației Mitropolitul Bartolomeu

Fundația Mitropolitul Bartolomeu va acorda, prin concurs, pentru anul școlar și universitar 2011-201 un număr de 34 burse destinate elevilor de liceu, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, repartizate după cum urmează:

• 16 burse pentru elevii de liceu de 200 lei/lună

• 12 burse pentru studenți de 300 lei/lună

• 4 burse de cercetare pentru masteranzi de 400 lei/lună

• 2 burse de cercetare pentru doctoranzi de 500 lei/lună

Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar pentru doctoranzi de 12 luni, începând cu 1 octombrie 2011.

Doctoranzii și masteranzii care vor aplica pentru una din cele șase burse scoase la concurs vor trebui să prezinte un proiect de cercetare, pe o temă dintrâ€unul din domeniile propuse: teologia și interpretarea științelor de astăzi, teologia și bioetica, teologia și artele.

Fundația va încheia cu fiecare bursier un contract în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile ce revin ambelor părți pe toată perioada derulării bursei.

Calendarul și etapele desfășurării concursului:

• 14 Octombrie 2011, termenul limită pentru depunerea dosarelor, direct sau prin poștă, la sediul Fundației (400117 Clujâ€Napoca; Pâ€ța Avram Iancu 18)

• 21 Octombrie 2011 afișarea rezultatelor

• 24 Octombrie 2011 contestații și afișarea rezultatelor finale

Condițiile de participare, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în Regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director și publicat pe situl Fundației, la www.fundatiabartolomeu.ro.

Bursele se adresează tinerilor merituoși, indiferent de confesiune sau etnie, care se remarcă prin rezultate deosebite la învățătură, dar cu posibilități materiale reduse.

Fondul alocat pentru bursele anului școlar și universitar 2011â€2012 este de 87.600 lei, după cum au precizat Pr. Bogdan Ivanov, administratorul fundației și Economistul Sorin Câlea, contabilul fundației.

Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a luat ființă în anul 2008 și a acordat până acum 111 burse, unor tineri din întreaga țară, în valoare totală de 275.700 lei.

Comentarii Facebook


Știri recente