Cercul pedagogic al profesorilor de religie din Episcopia Oradiei

La Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Oradea s-a desfășurat cercul pedagogic al profesorilor de religie din Episcopia Oradiei, cu tema „Instruirea diferențiată”. Au participat pr. prof. Radu Rus, consilier pentru învățământ și activități cu tineretul al Episcopiei Oradiei și director al Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, și pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheșan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, informează „Ziarul Lumina”.

Pr. Radu Rus a transmis mesajul de binecuvântare al Preasfințitului Sofronie, Episcopul Oradiei, aprecierile referitoare la activitatea misionară a profesorilor de religie și îndemnul de a valorifica mai accentuat componenta educativă a conținuturilor, pentru consolidarea parteneriatului dintre Biserică, Școală și Familie. Pr. Rus a subliniat preocuparea permanentă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru consolidarea statutului disciplinei religie și a cadrelor didactice care predau această disciplină, precum și pentru dezvoltarea unor proiecte cât mai diverse pentru copii și tineri.

A fost prezentată oferta educațională a Facultății de Teologie din Oradea, precum și oferta educațională a liceului teologic. Profesorilor de religie li s-au prelucrat, apoi, prevederile metodologiei de mișcare a personalului didactic pentru anul școlar 2013-2014 și modalitatea de ocupare a posturilor didactice.

Au fost amintite principalele acțiuni educative care vor avea loc în perioada următoare: expoziția de desene și icoane „Patimile și Învierea Domnului”, Simpozionul național „Roman Ciorogariu – spirit european” și premierea în cadru festiv a elevilor cu rezultate deosebite la etapele județeană și națională a olimpiadei de religie.

Cercul pedagogic a vizat și o componentă de formare privind instruirea diferențiată. S-au constituit patru grupe, pe trei cicluri de învățământ, cu sarcina de proiectare a unei lecții cu raportare la particularitățile instruirii diferențiate, secvență precedată de o prezentare generală a particularităților învățării diferențiate din perspectiva cadrului didactic, a curriculei, a strategiilor didactice și a elevilor. Activitatea pe grupe, coordonată de profesorii metodiști și responsabilii de cerc, s-a finalizat cu o prezentare în plen, în cadrul căreia au fost formulate aprecieri în legătură cu activitățile proiectate și s-au făcut propuneri de optimizare a componentei de proiectare.

Comentarii Facebook


Știri recente