Centrul de presă BASILICA – 6 ani de existență

La Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor din anul mântuirii 2007 lua ființă, la inițiativa, cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, Centrul de presă BASILICA al Patriarhiei Române care astăzi cuprinde următoarele componente: Radio TRINITAS, televiziunea TRINITAS TV, un grup de trei publicații (cotidianul Ziarul Lumina, săptămânalul Lumina de Duminică, revista Vestitorul Ortodoxiei), Agenția de știri BASILICA și Biroul de Presă și Relații Publice.

Centrul de Presă BASILICA reprezintă forma concretă de activitate a Sectorului Comunicații și Relații Publice, în conformitate cu articolul 38 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, și își desfășoară lucrarea pe temeiul articolelor 161 și 168 din același Statut, precum și a Statutului de organizare și funcționare a Centrului de Presă BASILICA, aprobat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al României prin Decizia Patriarhală nr. 5 / 2008.

Instituția funcționează ca subunitate fără persona­litate juridică non-profit, a Administrației Patriarhale, iar în Statutul acesteia sunt definite scopul, obiectivele și mijloacele, sursele de finanțare, organismele de conducere, patrimoniul, gestiunea și controlul financiar.

Obiectivele Centrului de presă BASILICA sunt formulate astfel în articolul 5:

  1. Cultivarea unei relații active și a unei colaborări fructuoase între cler și credincioși, între Biserică și societate.
  2. Prezentarea în societate a instituțiilor, activităților și atitudinilor Bisericii Ortodoxe Române, cu deschidere spre dialog și cooperare.
  3. Cultivarea valorilor moralei creștine și promovarea activităților cultural-educative în societate, sprijinirea dezvoltării comunităților locale.
  4. Mediatizarea unor campanii social-filantropice și cultural-misionare.
  5. Promovarea obiectivității și respectarea principiilor deontologiei jurnalistice în relatarea evenimentelor, în prezentarea persoanelor și a instituțiilor:
  6. Stabilirea de parteneriate cu instituții de presă, de cultură și de educație din țară și din străinătate.
  7. Încurajarea dialogului credinței creștine cu filosofía, știința, arta și alte domenii de manifestare ale spiritului uman creator de valori perene.

Activitatea celor cinci componente ale Centrului de Presă BASILICA este susținută din fondurile Administrației Patriarhale, din subvențiile lunare ale eparhiilor din țară și din diaspora (între care Arhi­episcopia Bucureștilor are permanent o contribuție majoră), din venituri proprii și din donații directe ale unor credincioși care doresc să exprime aprecierea pentru lucrarea misionară a Bisericii prin mass-media.

Ca rezultat al eforturilor conjugate, cea mai im­portantă instituție mediatică a Patriarhiei Române reprezintă un spațiu virtual – prelungire fireasca a realității vieții bisericești – de întâlnire și dialog între ierarhie și poporul dreptcredincios, între Biserica și societate, credință și cultură, tradiție și înnoire, național și universal.

Prin activitatea sa, Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Romane marchează o deschidere înnoitoa­re în domeniul comunicării religioase și o îmbogățire a universului mediatic din România” Ceea ce conferă unicitate activității Centrului de Presă BASILICA în peisajul mediatic românesc reprezintă consistența și varietatea informației cu conținut religios oferită în timp real de o echipă care îmbină conștiința misionară cu experiența profesională.

În fiecare an, sunt două momente festive în care se reunesc Ia masa recunoștinței și a comuniunii toți os­tenitorii Centrului de Presă BASILICA: sărbătoarea Sfintei Treimi (a doua zi de Rusalii) și 27 octombrie, sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi, Ocrotitorul Bucureștilor, aniversarea datei de înființare a Centrului.

Comentarii Facebook


Știri recente