Ce este Adunarea Eparhială?

Adunarea Eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale unei eparhii. Funcționarea și structura Adunării Eparhiale sunt reglementate de articolele de la 90 la 94 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române.

„Adunarea Eparhială este organismul deliberativ al eparhiei alcătuit din 30 de membri, o treime clerici și două treimi mireni, aleși pe circumscripții de delegații consiliilor parohiale pentru mireni și de către toți preoții și diaconii din eparhie organizați pe circumscripții clericale. Sunt aleși pentru un mandat de patru ani, iar actualul mandat are ca perioadă de activitate 2010 – 2014. Pe lângă cei treizeci de membri ai Adunării Eparhiale mai activează un număr de membri onorifici în acest organism deliberativ care sunt consultați în diferite domenii de activitate pe care aceștia le cunosc”, a declarat pentru TRINITAS TV Arhim. Veniamin Goreanu, Consilier în cadrul Sectorului Administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Adunarea Eparhială se întrunește în anumite condiții.

„Acest organism deliberativ este condus sau are ca președinte pe Chiriarhul locului, în cazul nostru pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar în cazul celorlalte eparhii pe Arhiepiscopul sau Episcopul locului. Adunarea Eparhială se întrunește statutar o dată pe an, în primul trimestru, fiind convocată cu ordinea de zi stabilită înainte și cu cel puțin 14 zile înainte de întrunirea în ședință de lucru. Pe lângă ședințele ordinare Adunarea Eparhială poate fi convocată ori de câte ori este nevoie de către președintele acesteia în cel mai scurt timp posibil în funcție de situațiile care se ivesc în cadrul eparhiei”, a spus Arhim. Cons. Veniamin Goreanu.

Adunarea eparhială este un organism cheie în structura Bisericii Ortodoxe Române.

„Adunarea Eparhială are un rol foarte important în supravegherea și vegherea la buna desfășurare a activităților în cadrul eparhiei, ea supraveghind ca să se pună în aplicare hotărârile organismelor superioare deliberative ale Sfântului Sinod, ale celorlalte organisme deliberative și executive și supraveghează ca toată activitatea din cadrul eparhiei să se desfășoare în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare”, a mai precizat Arhim. Cons. Veniamin Goreanu.

Adunarea eparhială are în componența sa cinci comisii de lucru permanente, care formulează propunerile asupra problemelor ce urmează a fi supuse deliberării.

Comentarii Facebook


Știri recente