Bucureştiul, Capitala bisericilor frumoase

Poate că nu este una dintre capitalele europene pe care un turist şi-ar dori neapărat să o viziteze, poate că nu are arhitectura capitalei Cehiei, poate că nu are farmecul Parisului, şi nici istoria Romei, dar Bucureştiul are în schimb ceva ce nici una dintre capitalele sau oraşele mari nu le au: aşezăminte monahale cu o valoare de patrimoniu inestimabilă.

Chiar dacă regimul comunist a distrus una dintre comorile ortodoxiei, Mănăstirea Văcăreşti, la aceasta adăugându-se încă multe alte locaşuri importante, Bucureştiul rămâne prin vechile sale biserici o mărturie a credinţei noastre ortodoxe. Un pelerinaj făcut la aşezămintele monahale din Bucureşti este cu siguranţă şi o lecţie de istorie, după cum informează TRINITAS TV.

Călătoria poate să înceapă din centru. Veţi descoperi aici nu mai puţin de 3 astfel de locaşuri, fiecare cu povestea şi frumuseţea lui. În Piaţa Unirii, pe Dealul Mitropoliei, se află, de mai bine de 350 de ani, Catedrala patriarhală, ctitorie a domnitorului Constantin Şerban Basarab închinată Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Mărturie a unor evenimente capitale pentru istoria noastră, locaşul păstrează tot de câteva sute de ani moaştele ocrotitorului Bucureştilor, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou.

Nu departe, la doar câteva străzi, se află Mănăstirea Antim, ctitorie a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul. Aşezământul este o mărturie a vieţii culturale bucureştene de la începutul secolului al XVIII-lea.

O altă mănăstire ce trebuie vizitată este Stavropoleos din Centrul istoric. Deşi de dimensiuni mici, locaşul impresionează prin arhitectură, sculptură şi pictură. Este un monument specific epocii brâncoveneşti.

Pelerinul îşi poate continua călătoria la Mănăstirea Radu Vodă din aproprierea centrului Bucureştiului, locaşul cunoscut în ultima perioadă mai ales pentru miile de credincioşi care vin să se închine la moaştele Sfântului Nectarie de la Eghina. Istoria ei este, însă, la fel de îndepărtată şi importantă. Ctitorie voivodală, mănăstirea a funcţionat uneori ca reşedinţă domnească.

Paşii pelerinului trebuie să se îndrepte şi spre mănăstirile Schitul Darvari din vecinătatea Parcului Icoanei şi Schitul Măgureanu din aproprierea Parcului Cişmigiu. Ascuns de ochiul trecătorului mereu în grabă, Schitul Darvari este un loc despre care Părintele Nicolae Steinhardt spunea că “nu poate să nu atragă prin graţia, micimea şi liniştea lui tupilată”. La Schitul Măgureanu pelerinul poate admira pictura lui Gheorghe Ioanide care, ca şi contemporanul şi colegul său, Tăttărescu, inaugurează în pictura noastră bisericească, după şcoala italiană, un curent nou: pictura realistă.

Aşezăminte monahale care merită vizitate sunt şi la marginea Capitalei. Astfel, puteţi merge în pelerinaj la mănăstirile Plumbuita din cartierul Colentina, Duminica Sfinţilor Români din apropierea oraşului Popeşti-Leordeni, dar şi Christiana din Pipera. Dacă ultimele sunt ctitorii recente, Mănăstirea Plumbuita este ctitoria voievodului Matei Basarab. Aşezată strategic, la ieşirea din Bucureşti, pe un mic deal de pe malul râului Colentina, mănăstirea a jucat un rol important în apărarea oraşului.

Toate aceste locuri, dincolo de valoarea lor istorică, rămân importante datorită rugăciunilor necontenite ale monahilor şi frumuseţii slujbelor.

Cel care-şi doreşte să fie pelerin în Bucureşti va pleca cu siguranţă mult mai bogat spiritual. Pentru cei care doresc să viziteze mănăstirile din Bucureşti, dar şi alte biserici pot consulta ghidul Pelerin În Bucureşti apărut la editura Basilica a Patriarhiei Române!

Comentarii Facebook


Știri recente