Biserica „Sfinţii Împăraţi” din Parohia Șasa – filia Barza, judeţul Gorj, a fost resfinţită

În ziua de 14 iunie 2015, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, ajutat de un ales sobor de preoți și diaconi din care amintim pe părintele protoiereu Ionel Câmpeanu de la Protoieria Târgu Jiu Sud, a oficiat Sfânta Liturghie și slujba de resfințire a Bisericii cu hramul «Sfinții Împărați Constantin și Elena» din Parohia Șasa, filia Barza, comuna Dănești. Sfântul locaş, ridicat între anii 1910-1914, a fost renovat şi restaurant prin efortul enoriașilor din parohie şi al autorităţilor locale, precizat Profesor Vasile Gogonea.

Cu acest prilej, a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor preotul paroh Gheorghe Tănasie, cel care, în cuvântul de mulțumire și de recunoștință, a spus că: “În bucuria sfântă ce ne cuprinde și ne copleșește inimile astăzi, când, iată, cu ajutorul Domnului, suntem împreună pentru cel mai mare eveniment al comunității noastre, legat de resfințirea lăcașului de cult, știm că am avut cu noi și mijlocirile sfinților, acești «nori de mărturii» că, după cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, viața cu adevăratul Dumnezeu este numai în biserică, unde strălucirea Lui Hristos Cel Înviat se răsfrânge asupra lumii, transfigurând-o și înnoind-o”.

“Biserica este locul cel mai sfânt dintr-un sat, dintr-o comună”

În cuvântul de aleasă învățătură, Mitropolitul Olteniei a reamintit celor prezenți că: “Întotdeauna este o bucurie când mă aflu în mijlocul credincioșilor și al preoților, mai ales cu ocazia acestor evenimente remarcabile din viața unei parohii, așa cum este cel de astăzi, resfințirea bisericii, unde cu toți suntem împreună, în rugăciune, la Sfânta Liturghie, pentru a înălța Bunului Dumnezeu prinosul nostru de rugăciune și de mulțumire, și de a-L ruga, ca în continuare, să ne ajute și să trimită Harul Său cel bogat asupra noastră, ca să ducem, cum este plăcut Lui, crucea pe care ne-a dat-o spre mântuirea noastră. Biserica este locul cel mai sfânt dintr-un sat, dintr-o comună, pentru că la nici o clădire nu i se poate spune «sfântă», decât bisericii. Pentru că biserica este sfințită, este unsă cu Sfântul și Marele Mir, fiind invocată puterea Lui Dumnezeu ca să sfințească această «sfântă casă» a Tatălui Ceresc. Pentru noi, biserica reprezintă centrul de viață și de sfințenie. Fără de biserică, nu ne putem mântui! Un părinte al bisericii din primele veacuri creștine spunea că în afară de biserică, nu există mântuire. Într-adevăr, cine ne-ar putea da mântuirea, decât puterea Lui Dumnezeu, Duhul Sfânt care este în biserică, pentru că acum două săptămâni în urmă s-a pogorât peste Sfinții Apostoli, atunci când erau la rugăciune, și s-au arătat peste fiecare dintre ei limbi de foc, semn al cuvântului Evangheliei pe care aveau să-l propovăduiască în lume. De atunci, biserica este plină de Duhul Sfânt, pentru că Duhul Lui Dumnezeu locuiește în biserică. Cum știm, de la Creație, Duhul Lui Dumnezeu se purta deasupra apelor, așa cum scrie la Sfânta Scriptură. Și apele, întreaga Creație a Lui Dumnezeu, își continua rolul ei, așa cum Creatorul a pus în fiecare lucru în parte și în fiecare făptură în parte, fiindcă tot ceea ce există în lume și în însăși ființa noastră este lucrarea Lui Dumnezeu. Așadar, să luăm aminte, că aceia care fac fapte bune, cei care se ostenesc, cei care împlinesc Legea Lui Dumnezeu, cei care sunt curați sufletește și trupește, aceia vor vedea pe Dumnezeu, așa cum o spune Însuși Mântuitorul Hristos: «Fericiți cei curați cu inima, aceia vor vedea pe Dumnezeu». În încheiere, ÎPS Părinte Mitropolit a spus că sărbătoarea resfințirii Bisericii din satul Barza dovedește cu prisosință că: “Făcând biserica aceasta, înfrumsețând-o, toți cei care v-ați ostenit, primiți în dar de la Bunul Dumnezeu iubirea Tatălui, iubire care nu este numai un «cuvânt gol», pentru că Iubirea Lui Dumnezeu e copleșitoare! Cei care au experimentat acest lucru, cei care s-au învrednicit să fie «mângâiați» de Dumnezeu, aceia pot mărturisi cu prisosință, cât de mare bine a făcut Dumnezeu. Și nouă ne face mult bine, dându-ne posibilitatea să ne trezim dimineața, să lucrăm, să ne vedem unii pe alții, să ne bucurăm de bucuria celorlalți, să vedem lumina soarelui și frumusețea cerului și a pământului. Iată, și numai pentru acestea, trebuie să-I mulțumim Lui Dumnezeu, să-I fim recunoscători Lui. Încă o dată, mulțumim Atotputernicului Dumnezeu Care ne-a dat înțelepciune, ne-a dat oameni pricepuți și călăuzitori și conducători, părinții dumneavoastră, părintele primar și toți cei care au contribuit și au avut dragoste și bunăvoință să înfrumusețați «Casa Lui Dumnezeu», tuturor acestora, vă reamintesc cuvintele Domnului: «Binecuvintează, Doamne, pe cei ce iubesc podoaba Casei Tale»!, a încheiat IPS Irineu.

Comentarii Facebook


Știri recente