Biserica este casa tuturor creştinilor

Biserica materială esteCasasauLocaşul lui Dumnezeu, în care locuieşte El şi se adună creştinii–Păstori şi păstoriţi–pentru a-L ruga, a-L lăuda, a participa laSfintele slujbe,Dumnezeieştile Liturghii, a ascultaCuvântul lui Dumnezeuşi a se împărtăşi cuDumnezeieştile Taine.

Fiecare din noi când suntem în grădină, ţarină, pădure, în străinătate, departe de casă, dorim a veni acasă pentru ca să vedem părinţii, fraţii, surorile, soţia, copiii, rudeniile. Aşa şi adevăraţii binecredincioşi creştini doresc a merge, a intra, a sta şi a rămâne în BisericăLocaşul lui Dumnezeu–, pentru a se învrednici să vadă pe Cerescul lor Tată şi pe rudele lor apropiate: îngerii şi Sfinţii sau prietenii lui Dumnezeu.

Biserica materială este Casa sau Locaşul lui Dumnezeu, în care locuieşte El şi se adună creştinii–Păstori şi păstoriţi–pentru a-L ruga, a-L lăuda, a participa la Sfintele slujbe, Dumnezeieştile Liturghii, a asculta Cuvântul lui Dumnezeu şi a se împărtăşi cu Dumnezeieştile Taine.„Să-Mi faceţi, zice Domnul, un Locaş Sfânt şi Eu voi locui în mijlocul lor.”

(Protosinghel Nicodim Măndiţă, Cum să ne purtăm în Sfânta Biserică, Editura Agapis, Bucureşti, 2006, p. 19 – articol preluat de pe site-ul doxologia.ro)

Comentarii Facebook


Știri recente