Binecuvântări arhiereşti în Duminica a 7-a după Rusalii în Mitropolia Banatului

În Duminica a 7-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, a fost prezent în Parohia Sânandrei Colonie, Protopopiatul Timişoara II, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a slujit în Parohia Arad-Şega I, iar Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, a slujit în Parohia Oraviţa, Protopopiatul Reşiţa, informează „Ziarul Lumina”.

La invitaţia preotului paroh Teodor Cocan, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, a efectuat duminica aceasta o vizită pastorală în Parohia Sânandrei Colonie din cadrul Protopopiatului Timişoara II. Înaltpreasfinţia Sa a participat la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie oficiată de către părintele paroh în capela cu hramul „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”. Alături de enoriaşi, la slujbă au participat mai mulţi credincioşi timişoreni şi localnici din parohiile învecinate, precum şi oficialităţi locale. În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, Înaltpreasfinţitul Pă­rinte Mitropolit Ioan a vorbit despre învăţăturile desprinse din pericopa evanghelică duminicală de la Matei 9, 27-35, ce istoriseşte vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum. În acest sens, Înaltpreasfinţia Sa a arătat că minunile săvârşite de Domnul Hristos ne pun înainte, pe de o parte, suferinţele şi neputinţele omeneşti, iar pe de altă parte, iubirea milostivă a lui Dumnezeu faţă de întreaga Sa făptură. De asemenea, chiriarhul a subliniat cu acest prilej întâietatea celor duhovniceşti față de cele trupeşti, evidenţiind că cei doi orbi din Evanghelie au dobândit mai întâi vederea cea duhov­nicească, cea care i-a încredinţat de dumnezeirea Celui ce făcuse minuni mari şi neasemănate în Capernaum. Tot aşa, şi noi, prin cuvintele Mântuitorului Hristos, rostite pe Muntele Fericirilor şi rămase peste veacuri în paginile Sfintelor Scripturi, suntem chemaţi să ne curăţim inimile pentru a dobândi vederea cea adevărată a lui Dumnezeu, nu cu ochii cei trupeşti, ci cu ochii cei duhovniceşti ai inimii curate şi umbrite de Duhul Sfânt. În final, Înaltpreasfinţia Sa a participat la slujba de sfinţire a troiţei ridicate prin osteneala unor fii duhovniceşti ai parohiei în curtea viitorului locaş de cult aflat în curs de edificare şi pus sub ocrotirea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul. Cu această ocazie, Mitropolitul Banatului a adresat un cuvânt de binecuvântare credincioşilor de aici şi preotului Teodor Cocan, îndemnându-i să stăruie în râvna şi dragostea faţă de Biserica lui Hristos pentru a dobândi ajutor de la Preasfânta Treime-Dumnezeu spre a înălţa cea dintâi biserică ortodoxă din localitate.

La biserica din cartierul arădean Silvaş-Cadaş

În Duminica a 7-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie în Parohia Arad-Şega I, la Biserica „Sfântul Proroc Ilie” din Silvaş-Cadaş, sărbătorind, cu o zi înainte, hramul acestei biserici. În cuvântul de învăţătură cu titlul „Vedere şi vorbire spirituală”, chiriarhul a arătat cum credinţa în putinţa vindecării de către Mântuitorul a celor doi orbi, împotriva necredinţei unora, precum şi mărturia dată ca recunoştinţă despre dumnezeirea Vindecătorului lor, dovedeşte şi aceea că ei au avut o vedere lăuntrică mai mare decât cei din jurul lor, stăruind în rugămintea de împlinire a cererii de dobândire a vederii. La fel şi cei care au mijlocit la Mântuitorul tămăduirea mutului îndrăcit. Vederea confirmată de vestirea minunii ce se îmbie spre dovedirea puterii lui Dumnezeu este pilduitoare pentru toţi creştinii, potrivit şi cuvântului paulin de la I Cor. 2, 9: „Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, pe acelea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El”. „Călăuză dreaptă în această privinţă este cea a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic, despre Iisus Hristos Domnul, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat. Totodată, în ajunul prăznuirii, ocrotitorul bisericii parohiale este pildă de stăruinţă în mărturia despre adevăratul şi singurul Dumnezeu în faţa rătăcirii unora în cultul idolilor”, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.

La Sfânta Liturghie a fost prezent şi domnul prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedinte al Universităţii „Vasile Goldiş” din Arad, care a dăruit părintelui paroh o icoană pentru noua biserică, în cuvântul domniei sale arătând legătura dintre Biserică şi Şcoală, întrucât unul dintre campusurile universităţii, în incinta căruia se găseşte şi o bisericuţă studenţească, se află pe teritoriul parohiei. La sfârşitul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a acordat părintelui paroh Aurel Bonchiş distincţia de iconom stavrofor şi părintelui Silviu-Nicolae Faur, secretar eparhial, pe cea de iconom, în semn de recunoaştere a activităţilor pe care le-au desfăşurat fiecare în parte până acum, dar şi pentru orientare spre activităţi mai intense. Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei condus de dirijorul Gheorghe Flueraş. După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit un Parastas pentru cel care şi-a pus inima, timpul şi ultimii ani din viaţă în slujba ridicării noii biserici din cartier, epitropul şi ctitorul bisericii – Stupar Dimitrie -, la 40 de zile de la trecerea sa la cele veşnice.

Biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Oravița

Bucurie duhovnicească a fost pentru credincioșii orăvițeni, în Duminica a 7-a după Rusalii, deoarece încă de la orele dimineții, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a târnosit Biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Oravița, Protopopiatul Reșița, sfințind de asemenea și un foișor ridicat în curtea bisericii. În continuare, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în prezența a numeroși credincioși, foarte mulți dintre ei împărtășindu-se cu Sfintele Taine. Pentru osteneala și implicarea în lucrările de restaurare și înfrumusețare, săvârșite la Sfânta Biserică, părintele paroh Gelu Moldovan a fost hirotesit iconom stavrofor, iar cre­dincioșilor binefăcători Prea­sfințitul Lucian le-a oferit acte de cinstire. Toți cei prezenți, atât bărbați, cât și femei, au avut posibilitatea să intre și să se închine în Sfântul Altar. Sfintele slujbe au fost înfrumusețate de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului, care a dat răspunsurile liturgice. „Ne-am reunit la această frumoasă biserică ca să înălțăm împreună rugăciuni înaintea Tronului Preasfintei Treimi, rugăciuni prin care I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra preotului și credincioșilor acestei parohii, dar și rugăciuni de cerere, ca harul Sfântului Duh să se coboare peste noi și peste acest sfânt locaș înfrumusețat și înnoit. Chiar dacă este cea mai veche biserică din Oravița, fiind construită în anul 1743, astăzi este cea mai nouă din punct de vedere spiritual, deoarece ea a primit binecuvântarea și harul Preasfântului Duh. Am oferit o distincție binemeritată părintelui paroh, dar care prin extensie este și distincția tuturor cre­dincioșilor acestei parohii, cei care s-au ostenit să împodobească sfântul locaș. De asemenea, și actele de cinstire oferite reprezintă un semn de recu­noștință smerită față de ctitorii și binefăcătorii Casei Domnului, dar plata cea adevărată pentru osteneala lor este în ceruri”, a subliniat Preasfințitul Părinte Lucian.

Tot în ajunul sărbătorii Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, ierarhul a săvârșit, la orele serii, slujba Vecerniei cu Litie în Altarul de vară al Mănăstirii „Sfântul Ilie de la Izvor” – Bocșa Vasiova din județul Caraș-Severin.

Comentarii Facebook


Știri recente