Arhim. Epifanie Bulancea a fost pomenit în biserica din Salina Tg. Ocna

Un sobor de preoţi a oficiat joi Sfânta Liturghie în Biserica din Salina Târgu Ocna şi o slujbă de pomenire pentru arhim. Epifanie Bulancea, unul din ctitorii lăcaşului de cult din masivul de sare.

Părintele Epifanie a trecut la cele veşnice în cursul dimineţii aceleiaşi zile, la venerabila vârstă de 89 ani.

Numele preacuvioșiei sale este legat de începuturile bisericii din masivul de sare, fiind considerat unul dintre ctitorii acestui locaș de închinare din Salina, Târgu-Ocna, alăturându-se astfel celor care, trecuți la cele veșnice, s-au ostenit și și-au adus aportul la înființarea acestui loc minunat de rugăciune.


Viaţa Părintelui Epifanie Bulancea

s-a consumat în lumina lui Hristos.

– IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului


Biserica din salină – unică în Europa

Într-un ziar din acele vremuri se menţiona: „În perioada săpăturilor, o contribuție importantă a avut-o preotul inginer Epifanie al cărui nume este legat și de reclădirea în 1991 a bisericii Mănăstirii Măgura, demolată până în temelii”.

În Mina Trotuş, din Târgu Ocna, la o adâncime de 240 de metri, într-un imens perete de sare, se află o biserică ortodoxă unică în Europa.

Lăcaşul de cult, care poartă hramul Sfintei Varvara, ocrotitoarea minerilor, este unul dintre puţinele lăcaşuri de cult din ţara noastră construit în salină şi singurul din Europa realizat aproape integral din sare şi amplasat la o asemenea adâncime.

Mesaj de condoleanţe

Cu prilejul trecerii la cele veşnice IPS Ioachim a adresat un mesaj de condoleanţe obştii mănăstirii Măgura Ocnei

„A fost călăuză, duhovnic, îndrumător şi model de urmat pentru mulţi preoţi şi călugări, pentru tineri şi vârstinci, pentru cei aflaţi în nevoi”, a spus Înaltpreasfinţia Sa despre arhim. Epifanie  evidenţiind faptul că „fiecăruia i-a deschis uşa inimii sale, pe fiecare i-a povăţuit, sprijinit, impulsionat”.

În aceste clipe de tristețe, îmi exprim, părinteşte, întreaga compasiune faţă de obștea Mănăstirii „Înălţarea Domnului”, Măgura Ocnei, față de ucenicii și pelerinii acestui așezământ monahal şi de cei apropiaţi, rugând pe Milostivul Dumnezeu să le dea putere, sprijin şi ocrotire.

Arhim. Epifanie Bulancea

Arhim Epifanie Bulancea. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului

Născut pe 30 octombrie 1929, din părinţii Ioan şi Alexandra Bulancea, în localitatea Corod, jud. Galaţi, după terminarea şcolii generale, la o vârstă fragedă, a cerut să fie primit ca frate la Mănăstirea Bogdana.

Aici a fost hirotonit ierodiacon, în ziua de 2 februarie 1952, de către Episcopul Teofil Herineanu, pe seama Mănăstirii Bogdana, jud. Bacău.

În data de 15 august 1958 a fost hirotonit ieromonah de către acelaşi ierarh pe seama Catedralei arhiepiscopale „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, unde a îndeplinit şi ascultarea de mare eclesiarh, până în anul 1986.

A urmat cursurile Seminarului Teologic „Veniamin Costachi”, M-rea Neamţ, promoţia 1975 şi, apoi, Facultatea de Teologie, Bucureşti, pe care a absolvit-o în anul 1979. A fost hirotesit protosinghel (1979) şi a fost ridicat la rangul de arhimandrit în anul 1990.

Între anii 1986-1990, a fost stareţ al Schitului Durău, iar din 1990 şi până la momentul trecerii sale la cele veşnice a fost păstor de suflete şi inima ce pulsa duhovniceşte la Mănăstirea „Înălţarea Domnului”, Măgura Ocnei, Bacău.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului

Comentarii Facebook


Știri recente