Arhim. Chiril Lovin la hramul Schitului Darvari: Să îi avem pe îngeri modele de slujire și ascultare față de Dumnezeu

Arhimandritul Chiril Lovin i-a îndemnat pe cei prezenți la hramul Schitului bucureştean Darvari să îi aibă pe îngeri „modele de slujire și ascultare față de Dumnezeu”.

„Să ne rugăm lor, să-i chemăm în rugăciunile din fiecare zi, știind că ei duc rugăciunile noastre către Dumnezeu și ne aduc de la Dumnezeu binecuvântare și ocrotire”, a spus Arhim. Chiril Lovin care este slujitor la Mănăstirea Antim din Capitală.

În cuvântul rostit la Sfânta Liturghie din 8 noiembrie, el a explicat că în această zi Biserica sărbătoreşte lumea nevăzută despre care avem cunoştinţă din Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie.

Cu privire la îngeri, Arhim. Chiril Lovin a spus că sunt făpturi pur spirituale care nu au nimic trupesc, ci sunt doar „spirite sau minți pure”, pentru că alcătuirea lor este rațională și în ei se oglindește lumina și cunoașterea Sfintei Treimi.

Pe lângă îngerii buni sunt şi îngerii căzuţi. Starea acestora din urmă este una de „răzvrătire continuă” împotriva lui Dumnezeu şi una de „maximă răutate şi invidie” faţă de creaţia lui Dumnezeu care este omul.

Această stare este cauzată de faptul că omul este creat de Dumnezeu ca să ajungă „în raiul din care vrăjmașul a căzut”, dar și pentru că omul este creat după chipul Ziditorului.

Arhim. Chiril Lovin a mai subliniat că îngerii sunt prezenţi în biserici.

„În Sfânta Biserică, mai ales la Sfânta Liturghie, noi suntem împreună cu puterile netrupești. Acest lucru ne arată și pictura bisericească și aceasta ne sugerează că niciodată nu suntem în biserică doar noi oamenii, ci suntem prin Duhul Sfânt împreună cu toți sfinții și puterile cerești”.

„Nu există nicio dumnezeiască liturghie la care îngerii să nu fie prezenți!”.

Schitul Darvari cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Capitală este ctitorie a boierului Mihail Darvari și datează din anul 1834. A fost închis în timpul regimului comunist şi redeschis în 1996.

Mai multe imagini în Galeria Foto.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Comentarii Facebook


Știri recente