Al V- lea număr al Îndrumătorului Pastoral al Episcopiei Tulcii

Ajuns la cel de al cincilea număr, Îndrumătorul Pastoral editat de Episcopia Tulcii a ieșit recent de sub teascurile tipografiei.

Cu acest prilej joi 18 iulie a.c. în frumoasa locație Casa Avramide din Tulcea, în prezența Preasfințitului Părinte Visarion, a preoților consilieri și a profesorilor de la Seminarul Teologic cât și din municipiul Tulcea, a autorităților locale, oameni de cultură și credincioși s-a lansat al V – lea număr al acestui Îndrumător pastoral căruia îi dorim îndelungată și rodnică apariție, după cum ne-a precizat Alexandru Chituță.

Având binecuvântarea Preasfințitului Părinte Visarion, Îndrumătorul Pastoral cu cele 464 pagini ale sale se înscrie și anul acesta între publicațiile anuale editate de diferite eparhii din Patriarhia Română.

Între mijloacele de îndrumare a activității clerului și de povățuire a credincioșilor, cuvântul scris își are fără îndoială, un loc de seamă. Din carte cititorul culege, precum albina, lucruri folositoare vieții și activității sale. De aceea cu drept temei, marele cronicar Miron Costin însemna: „Nu este alta și mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă, decât cititul cărților”.

În contextul multiconfesional și multietnic apare iată Îndrumătorul Pastoral la Tulcea cu gândul mărturisit de a stimula râvna slujitorilor în activitatea lor atât de delicată și complexă a călăuzirii sufletelor și inimilor omenești. Prin intermediul lui, noul număr apărut se dorește a fi și un îndrumar al credincioșilor, cărora le oferă pagini de lectură duhovnicească, exemple de trăiri creștine autentice la cote înalte, lămuriri asupra unor învățături de credință pentru întărirea și progresul lor moral.

Păstrând aceleași capitole din volumele precedente, Îndrumătorul a avut și anul acesta un număr sporit de membri ai clerului, ierarhi, profesori și preoți, cât și laici care s-au străduit să-și expună gândurile cu privire la viața creștină din trecut și astăzi, să evoce fapte și nume de seamă din istoria creștină. Alături de aceștia, alți colaboratori mireni au oferit valoroase pagini de istorie, cultură și artă. Ei aduc o apreciabilă contribuție la prezentarea unor realități istorice mai puțin cunoscute, evidențiază aspecte inedite privind participarea Bisericii la viața socială, valorifică unele creații de artă religioasă din părțile Dobrogei.

Pentru toate aceste considerații s-a socotit potrivit ca în lucrarea de față să se acorde un loc de frunte unor importante momente aniversare, pe plan bisericesc și național ce au loc în anul acesta, ca de pildă evocarea personalității părintelui profesor Dumitru Stăniloae și a marelui împărat Constantin cel Mare.

Mai multe articole sunt închinate preocupării de păstrare a dreptei credințe în rândul credincioșilor și unor îndrumări de viață morală.

Din bogăția tezaurului nostru spiritual s-au înfățișat chipuri de ierarhi și martiri, din părțile Dobrogei, care s-au distins prin sfințenie, precum și figuri de slujitori ai Altarului care s-au făcut vrednici de cinstire prin activitatea lor rodnică.

S-a zăbovit cu evlavie asupra unor file de istorie și de artă, legate de trecutul acestei zone dunărene.

Totodată mai multe articole sunt consacrate îndrumării credincioșilor spre păstrarea credinței ortodoxe autentice, împlinirea îndatoririlor între semeni și a tuturor față de obște.

Comentarii Facebook


Știri recente