Acțiuni cu tinerii la Mănăstirea Caraiman

Sectorul Învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, organizează, în perioada 2-15 septembrie 2013, la Mănăstirea Caraiman, proiectul „Pe munte, spre Cruce!”, potrivit Sectorului Învățământ și acti­vi­tăți cu tineretul al Arhie­pis­co­piei Bucureștilor.

Acesta este un pro­iect cu tineri și pentru tineri, ce se va desfășura sub for­ma a două serii, fiecare de câte o săptămână. În cadrul proiectului, tinerii voluntari, înscriși pentru participare, vor merge în drumeție spre crucea de pe Ca­rai­man, vor întreprinde acțiuni de ecologizare a mediului, vor participa la o serie de seminarii, vor putea purta discuții cu pă­rin­ții duhovnicești ai mănăstirii și cu delegații însoțitori și vor desfășura activități culturale.

Pelerinajul la crucea de pe Ca­raiman, acest simbol creștin ce înnobilează creasta Bucegi­lor, va fi un alt fel de drum al cru­cii, ca o analogie cu calea vie­ții umane, în care vom întâm­pina greutatea urcării muntelui, în­să, odată ajunși în vârf, ne vom bucura de izbândă. To­to­da­tă, această acțiune, pe lângă scopul de a evidenția locuri fru­moa­se din țară, are ca țel și dez­vol­tarea respectului față de me­diul ambiant, față de natură, a noii generații. Omul poate ajun­ge să-L cunoască pe Dumnezeu și să se apropie de El și prin contemplarea creației Lui, pe care are obligația morală de a o păstra așa cum i-a fost oferită.

Întregul proiect este rodul colaborării dintre Sectorul În­vă­ță­mânt și activități cu tineretul, în calitate de organizator, și Cen­trul de presă Ba­silica, Basilica Travel, Mănăs­tirea Caraiman: Centrul misionar-cultural „Sfân­ta Cruce”, Primăria ora­șului Bușteni, Inspectoratul de Jandarmi Ju­dețean Prahova, Parcul Na­tu­ral Bucegi, Sal­va­mont Prahova și Comprest, în calitate de instituții partenere.

Proiectul se înscrie între activitățile dedicate Anului oma­gial al Sfinților Împărați Con­stantin și Elena. Până în acest moment, au confirmat par­ti­ci­pa­rea aproximativ 120 de tineri, iar înscrierile continuă până la data de 30 august. Ma­rea majoritate a participanților provin din cuprinsul Protoieriei 3 Capitală.

Comentarii Facebook


Știri recente