Patriarhul României: Prin rugăciune, iubirea lui Dumnezeu devine bogăția sufletului nostru

Prin rugăciune, ca legătură a omului cu Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu devine bogăția sufletului nostru. Când omul se pune în legătură cu El, harul lui Dumnezeu îi îmbogățește sufletul, îl face luminos, milostiv, îl înalță, îl umanizează, a subliniat astăzi, 20 noiembrie 2016, Patriarhul României în cuvântul rostit în Paraclisul Sfântul Grigorie Luminătorul din Reședința Patriarhală.

Creştinii ortodocşi se află în Duminica a 26-a după Rusalii. Biserica a rânduit ca astăzi, la Sfânta Liturghie, să fie citit textul evanghelic care ne prezintă Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina (vezi textul pericopei evanghelice mai jos).

În cuvântul rostit în cadrul paraclisului „Sfântul Grigorie Luminătorul” din Reședința Patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat  că evaghelia de astăzi ne învață faptul că patima lăcomiei cauzează decădererea și însingurarea omului.

Evanghelia ne arată că patima lăcomiei de bunuri materiale cauzează decăderea și însingurarea omului, în contrast cu milostenia care aduce bucurie atât primitorului, cât și dăruitorului. Lăcomia de avere  aduce adesea certuri între vecini, prieteni, rudenii, iar uneori procese, bătăi și chiar ucideri. Din păcate o mulțime de războaie între popoare au avut ca motivație lăcomia și duhul de stăpânire asupra altora. Totodată, sărăcia dacă nu este transformată în efort de îmbogățire spirituală a vieții prin rugăciune și viață curată, în comuniunea cu Dumnezeu, produce și ea multe rele ca invidie, revoltă, ură, decădere morală, a spus Patriarhul României.

De asemenea, Preafericirea Sa a evidențiat că Biserica îndemnă pe creștini să facă milostenie.

Biserica îi îndeamnă pe toți credincioșii, mai ales pe cei bogați, să practice milostenia. Din darurile pe care bogații le primesc de la Dumnezeu , și le înmulțesc prin muncă, să ofere și celor care au mare nevoie de ajutor, a subliniat Preafericirea Sa.

Patriarhul României a explicat că exemplul milostivirii lui Dumnezeu trebuie urmat de toți oamenii. De asemenea, Preafericirea Sa a evidențiat că prin rugăciune omul capătă bogăție spirituală.

Ne îmbogățim în Dumnezeu mai întâi prin credință  și recunoștință când îi mulțumim pentru darul vieții și al sănătății și pentru tot ajutorul primit de la El. Prin rugăciune, ca legătură a omului cu Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu devine bogăția sufletului nostru. Când omul se pune în legătură cu El, harul lui Dumnezeu îi îmbogățește sufletul, îl face luminos, milostiv, îl înalță, îl umanizează. Ne îmbogățim și mai mult în Dumnezeu când din darurile primite de la El, ca semne ale iubirii Sale, dăruim și noi altora. Scopul Evangheliei de astăzi este să ne învețe că milostivirea lui Dumnezeu ne îndeamnă să fim și noi milostivi, a subliniat Patriarhul Daniel.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că Biserica Ortodoxă a fost mereu prezentă în acțiunile social filantropice din societate.

Biserica de-a lungul veacurilor a îndemnat regii, împărații, domnitorii și bogații creștini să facă milostenie. De pildă, la Bizanț în săptămâna sfintelor pătimiri ale Domnului Hristos Împăratul vizita căminele de bătrâni, bolnavi și săraci, iar apoi oferea bani Bisericii pentru ca aceasta să organizeze opera filantropică pentru cei aflați în nevoi. Tot așa și Biserica Ortodoxă Română  a îndemnat pe domnitori, voievozi, boieri și pe toți oamenii înstăriți să facă milostenie. În Țările Române primele spitale, cămine de bătrâni, orfelinate și case pentru pelerini  au fost organizate de Biserică, adesea și cu sprijinul creștinilor bogați și milostivi, a evidențiat Preafericirea Sa.

Evanghelia Duminicii a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina)

Zis-a Domnul Pilda aceasta: unui om bogat i-a rodit ţarina şi se gândea în sine, zicând: ce voi face, căci nu am unde să-mi strâng roadele mele? Dar şi-a zis: aceasta voi face: voi strica hambarele mele şi mai mari le voi zidi; şi voi strânge acolo toate roadele mele şi bunătăţile mele. Apoi voi zice sufletului meu: suflete, acum ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te. Însă Dumnezeu i-a zis: nebune, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău; iar cele ce ai strâns tu ale cui vor mai fi? Aşa se întâmplă cu cel care-şi adună comoară pentru sine însuşi, şi nu în Dumnezeu se îmbogăţeşte.

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns


Știri recente

Gânduri la Evanghelia Duminicii

Pericopa evanghelică din duminica a douăsprezecea după Rusalii ilustrează dialogul dintre tânărul bogat şi Mântuitorul IIsus Hristos privind dobândirea vieţii veşnice. Părintele Patriarh Daniel prezintă sintetic principalele învăţături pe care textul evanghelic le transmite: „În…